Acem İlâhi

Şeribtü Bi Ke'sil Üns

Bestekârı: Zekai Dede Efendi

Güftekârı: Seyyid Ahmet Bedevi

Bu sayfada Şeribtü Bi Ke'sil Üns güftesinin, Acem makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Şeribtü bi ke’sil ünsi min tîybi hamreti
Yâ sâkin Tanta yâ Seyyid yâ Ahmed
Yâ Hû yâ Bedevî aman yâ Bedevî
Yâ Şeyhe'l Arab yâ Seyyid yâ Ahmed
Yâ Hû yâ Bedevî

Ente Ahmedü'l Bedevî kutbün bilâ hafâ
Yâ sâkin Tanta yâ Seyyid yâ Ahmed
Yâ Şeyhe'l Arab yâ Seyyid yâ Ahmed
Yâ Hû yâ Bedevî

https://soundcloud.com/www-muzafferozak-com/seribtu-bi-kesil-uns-askin-meyine-kandim-hicaz-ilahi