Sabâ İlâhi

Lutf Eyleyip Bir Kez Nazar Eylerser Ger Sultanımız

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Lutf eyleyüp bir kez nazar
Eylerse ger sultânımız
Kürsî değil arşdan dahî
Âlî olur unvânımız

Benlik aradan dûr ola
Zulmet gidip pür-nûr ola
Mahzûn gönül mesrûr ola
Ma'mûr ola vîrânımız

Vahdet şarâbın kim içe
Fânî alâyıkdan geçe
Ger haşr ola niçe niçe
Ayılmaya mestânımız

Şevk ile bülbüller öte
Âvâzı âfâkı tuta
Her lahza taze gül bite
Hîç solmaya bostânımız

Ola Hüdâyî'ye 'atâ
Cân sem'ine ere nidâ
Derdin veren Kâdir Hudâ
Bir gün vere dermânımız

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/12/sultann-nazar.html