Aşk Meydanı

Güftekârı: ?

Bu sayfada Aşk Meydanı nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Elhamdülillah veş şükrülillah
Ezkesalâti ve selâmi liresûlillah
El fesalâti ve selâmi liresûlillah

Ahmed'im Ahmed
Ceddim Muhammed
Bulurlar rahmet
Aşk meydanında

Hazreti Bekir
Dilinde zikir
Dâimâ şükür
Aşk meydanında

Hazreti Ömer
Belinde kemer
Hû deyip döner
Aşk meydanında

Hazreti Osman
Naşir-i Kur'an
Okunur her an
Aşk meydanında

Hazreti Ali
Şüphesiz Velî
Allah'ın Arslanı
Aşk meydanında

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam ? 1