Çünkü Bildin Mü'minin Kalbinde Beytullah Var

Güftekârı: Seyyid Nesimi (k.s.)

Bu sayfada Seyyid Nesimi (k.s.) tarafından kaleme alınan Çünkü Bildin Mü'minin Kalbinde Beytullah Var nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Çün ki bildin mü’minin kalbinde beytullah var
Niçin izzet etmedin ol evde ki Allah var

Her ne var "âdem"de var "âdem"den iste Hakk’ı sen
Olma iblîs-i şakî "âdem"de sırrulah var

Yılda bir kez hac olursa Ka'be’de ey hâcegân
Gir gönüller ka'besine nice bin haccullah var

Zâhidin dilinde zikri var ise çün "lâ ilâhe"
Âşık-ı sâdıkların kalbinde "illallah" var

Pehlivandır şol kişi ki nefsini ıslâh eder
Hep erenler meclisinde ona eyvallah var

Kimseye ta’netme ey dil sırr-ı Hakk’a vâkıf ol
Cümle eşyâ nûr-i Hakk'dır sanma gayrullah var

Kenz-i mahfîdir hakîkat ey Nesîmî ebsem ol
Sırrını fâş etme bu yolda çok gümrâh var

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Bestenigâr M. İhsan Özer 3