Derdini Lokmân'a Demez Derd Nedir Merdân Olan

Güftekârı: İsmail Hakkı Zühdü Efendi

Bu sayfada İsmail Hakkı Zühdü Efendi tarafından kaleme alınan Derdini Lokmân'a Demez Derd Nedir Merdân Olan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Eserin güfteleri henüz girilmemiştir.

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Pençgâh Enes Ergür 1