Kadem Basdın Gönül Tahtına Sultanım

Güftekârı: Hacı Hüseyin Efendi

Bu sayfada Hacı Hüseyin Efendi tarafından kaleme alınan Kadem Basdın Gönül Tahtına Sultanım nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Kadem basdın gönül tahtına sultânım safâ geldin
Dil-i pür-renc ü tâb-ı derde dermânım safâ geldin

Kapundur matla-i a'lâ tapundur maksad-ı aksâ
Senindir rütbe-i ulyâ benim şâhım safâ geldin

Gel ey dilberlerin şâhı melahat burcunun mâhı
Gedâ'nın hâlini gâhî sorup şâhım safâ geldin

Gel ey sultân-ı âlî-şân ki sensin Hüsrev-i devrân
Sana hep bende-i fermân buyur şâhım safâ geldin

Gedai geldi ol câne can olsun yoluna kurban
Seâdet tahtına sultân buyur şâhım safâ geldin

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam ? 8