Kutbı Alem Gavsı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Kutbı Alem Gavsı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Kutb-i âlem gavs-i Sübhân Hazret-i Cerrâhîdir
Derde derman aşka bürhan Hazret-i Cerrâhîdir

Şarkda garbda âşikâr güneş gibidir himmeti
Nur-i a'zam yüce sultân Hazret-i Cerrâhîdir

Türbesine yüz sürenler matlabını tez bulur
Aşka sâkî iden bâkî Hazret-i Cerrâhîdir

Kapusunda kul olarak hizmet eyle Aşkîyâ
Gedâları sultân eden Hazret-i Cerrâhîdir

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Muhayyer Sünbüle Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 4