Resûli Müctebâ Nesli Rıfâi Seyyid Ahmeddir

Güftekârı: Nâyi Ali Rıza Bey

Bu sayfada Nâyi Ali Rıza Bey tarafından kaleme alınan Resûli Müctebâ Nesli Rıfâi Seyyid Ahmeddir nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Rasul-i Müçteba nesli Rifai Seyyid Ahmed-dir
Aliyyel Mürteza sulbi Rifai Seyyid Ahmed-dir
Alim Allah Azim Allah Ebül Aleyeyn Şey-enlillah

Muhammed le Ali Zehra Hüseyin ile Hasen asa
Eder adşanını izka Rifai seyyid Ahmeddir
Alim Allah Azim Allah Ebül Aleyeyn Şeyenlillah

Rıza babın gözet Pirin hakikat kıl hemen seyrin
Senin işte desti girin Rifai Seyyid Ahmed-dir
Alim Allah Azim Allah Ebül Aleyeyn Şeyenlillah

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam Nâyi Ali Rıza Bey 5