Rûyi Siyahım Pür Günahım Yok Yüzüm Peygambere

Güftekârı: Neyzen Tevfik

Bu sayfada Neyzen Tevfik tarafından kaleme alınan Rûyi Siyahım Pür Günahım Yok Yüzüm Peygambere nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Rûy-i siyâhım ile dergâhe
Huzur-ı şeyhe niyâze geldim
Cürm ü günâhım ile dergâhe
Huzur-ı şeyhe niyâze geldim

El meded meded, meded Sadeddin
Ene dahilek Sultan Sadeddin

Nefs eline düşmüş esirem ben
Derbeder gezmekden Hakirem ben
Lûtfeyle Sultanım Fakirem ben
Huzur-ı şeyhe niyâze geldim

El meded meded, meded Sadeddin
Ene dahilek Sultan Sadeddin

Durmuş kapunda bunca mürîidân
Serbende âciz baş açık üryân
Birlikte bu muhtar-ı perişân
Huzur-ı şeyhe niyâze geldim

El meded meded, meded Sadeddin
Ene dahilek Sultan Sadeddin

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/07/huzur-i-seyhe-niyaza-geldim.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Şeyh Muhtar Efendi 8
Hüzzam Necdet Tanlak 1