Ahmed Şevkî el-Cerrahi
Ahmet Özhan

Bağrımdaki Biten Başlar

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Alemi Sen Kendinin Kölesi Kulu Sanma

Nutuk sahibi: Osman Husûsi Efendi

Affet İsyanım Benim

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur

Nutuk sahibi: İbrahim Nakşî Efendi

Meded Kıl Derdime Dermanım Allah

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Bestenigâr beste sayfası ›

Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

İmanımız Allah'dan Kadri Yüce Mevlâdan

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Hicazkâr beste sayfası ›

Bak Şu Bi İnsaf-ı Yezid-i Bednihâd-ı Zalime

Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Aşkın Kuluyuz Mevlevî

Nutuk sahibi: Dr. Abdullah Uysal

Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu 1993

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı