Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

PAYLAŞ:

Türbesi

Bestelediği Nutuk(lar) Makamı
Hüseyni
Hüseyni
Hicâz
Hicâz
Sabâ
Sabâ
Mahûr
Mahûr
Muhayyer
Muhayyer