Evic Taksimleri

Bu sayfada Evic makamında farklı zamanlarda, farklı sazlar ile icra edilmiş taksimleri inceleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Meşk Tarihi Saz Sazende Ses Kaydı
27 Şubat 2017, 1. Parça / 1 Cemâzil-âhir 1438 Ud Udi Metin Özden
27 Şubat 2017, 14. Parça / 1 Cemâzil-âhir 1438 Ney Neyzen Şaban Keşkeş
9 Kasım 2009, 13. Parça / 22 Zilka'de 1430 Ney Neyzen M. Hakan Alvan
24 Şubat 2014, 11. Parça / 24 Rebî'ul-âhir 1435 Ney ?
24 Şubat 2014, 21. Parça / 24 Rebî'ul-âhir 1435 Ney Neyzen M. Hakan Alvan
5 Kasım 2018, 13. Parça / 26 Safer 1440 Kanun Kanuni Turgut Özüfler
14 Ocak 2019, 14. Parça / 8 Cemâzil-evvel 1440 Ney Neyzen M. Hakan Alvan
26 Ağustos 2019, 1. Parça / 25 Zilhicce 1440 Ud Udi Metin Özden
26 Ağustos 2019, 13. Parça / 25 Zilhicce 1440 Ney ?