Sabâ Taksimleri

Bu sayfada Sabâ makamında farklı zamanlarda, farklı sazlar ile icra edilmiş taksimleri inceleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Meşk Tarihi Saz Sazende Ses Kaydı
29 Ağustos 2016, 1. Parça / 26 Zilka'de 1437 Ud Udi Metin Özden
12 Aralık 2016, 1. Parça / 13 Rebî'ul-evvel 1438 Ney Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
28 Aralık 2009, 5. Parça / 12 Muharrem 1431 Kanun Kanuni Talha Efendi
23 Kasım 2009, 1. Parça / 6 Zilhicce 1430 Ney Neyzen M. Hakan Alvan
8 Mayıs 2017, 1. Parça / 12 Şa'bân 1438 Ud Udi Metin Özden
31 Temmuz 2017, 9. Parça / 8 Zilka'de 1438 Kanun Kanuni Turgut Özüfler
21 Ağustos 2017, 1. Parça / 29 Zilka'de 1438 Keman ?
10 Aralık 2018, 1. Parça / 2 Rebî'ul-âhir 1440 Ud Udi Metin Özden
18 Şubat 2019, 16. Parça / 13 Cemâzil-âhir 1440 Rebab Tanbûri Enes Üstün
15 Nisan 2019, 1. Parça / 10 Şa'bân 1440 Ud Udi Metin Özden
29 Temmuz 2019, 1. Parça / 27 Zilka'de 1440 Kanun Kanuni Turgut Özüfler
29 Temmuz 2019, 6. Parça / 27 Zilka'de 1440 Ney ?
4 Kasım 2019, 1. Parça / 7 Rebî'ul-evvel 1441 Ud Udi Metin Özden
17 Şubat 2020, 7. Parça / 23 Cemâzil-âhir 1441 Ney ?
6 Aralık 2010, 1. Parça / 30 Zilhicce 1431 Keman ?
30 Mayıs 2022, 12. Parça / 29 Şevvâl 1443 Ney ?