Keman Taksimleri

Bu sayfada Keman ile farklı zamanlarda ve makamlarda icra edilmiş taksimleri inceleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Meşk Tarihi Makamı Sazende Ses Kaydı
19 Ocak 2009, 10. Parça / 23 Muharrem 1430 Hicâz ?
19 Ocak 2009, 1. Parça / 23 Muharrem 1430 Hicâz ?
16 Şubat 2009, 14. Parça / 21 Safer 1430 Mahûr ?
23 Şubat 2009, 1. Parça / 28 Safer 1430 Bestenigâr ?
2 Mart 2009, 1. Parça / 6 Rebî'ul-evvel 1430 Hüzzam ?
23 Mart 2009, 1. Parça / 27 Rebî'ul-evvel 1430 Segâh Kemani Aydın Efendi
16 Kasım 2009, 5. Parça / 29 Zilka'de 1430 Nühüft Kemani Aydın Efendi
16 Kasım 2009, 13. Parça / 29 Zilka'de 1430 Muhayyer Sünbüle Kemani Aydın Efendi
6 Aralık 2010, 1. Parça / 30 Zilhicce 1431 Sabâ ?
24 Ocak 2011, 15. Parça / 19 Safer 1432 Uşşak ?
6 Ocak 2014, 10. Parça / 6 Safer 1435 Hüzzam ?
25 Temmuz 2016, 1. Parça / 20 Şevvâl 1437 Muhayyer Sünbüle ?
28 Kasım 2016, 1. Parça / 28 Safer 1438 Hüzzam ?
31 Temmuz 2017, 5. Parça / 8 Zilka'de 1438 Nihavend ?
21 Ağustos 2017, 1. Parça / 29 Zilka'de 1438 Sabâ ?
17 Haziran 2019, 1. Parça / 14 Şevvâl 1440 Nihavend ?