Tanbur Taksimleri

Bu sayfada Tanbur ile farklı zamanlarda ve makamlarda icra edilmiş taksimleri inceleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Meşk Tarihi Makamı Sazende Ses Kaydı
23 Aralık 2013, 6. Parça / 20 Safer 1435 Hicâzzirgüle Tanbûri Oğuz Efendi
27 Ocak 2014, 1. Parça / 26 Rebî'ul-evvel 1435 Uşşak Tanbûri Enes Üstün
3 Şubat 2014, 10. Parça / 3 Rebî'ul-âhir 1435 Zâvil Tanbûri Enes Üstün
1 Ağustos 2016, 7. Parça / 27 Şevvâl 1437 Nihavend Tanbûri Enes Üstün
7 Ağustos 2017, 12. Parça / 15 Zilka'de 1438 Hüzzam ?
28 Ağustos 2017, 1. Parça / 6 Zilhicce 1438 Hüseyni Tanbûri Muaz Ceyhan
30 Ekim 2017, 1. Parça / 10 Safer 1439 Hicâz ?
6 Kasım 2017, 1. Parça / 17 Safer 1439 Acem Tanbûri Muaz Ceyhan
20 Kasım 2017, 1. Parça / 2 Rebî'ul-evvel 1439 Çargâh Tanbûri Muaz Ceyhan
8 Ocak 2018, 6. Parça / 21 Rebî'ul-âhir 1439 Segâh Tanbûri Enes Üstün
17 Eylül 2018, 1. Parça / 7 Muharrem 1440 Hicâz Hümayun Tanbûri Enes Üstün
24 Eylül 2018, 2. Parça / 14 Muharrem 1440 Segâh Tanbûri Enes Üstün
7 Ocak 2019, 7. Parça / 1 Cemâzil-evvel 1440 Uşşak ?
1 Nisan 2019, 7. Parça / 26 Recep 1440 Hicâz Tanbûri Muaz Ceyhan
22 Nisan 2019, 1. Parça / 17 Şa'bân 1440 Acemaşîran Tanbûri Muaz Ceyhan
20 Haziran 2022, 1. Parça / 21 Zilka'de 1443 Hüseyni ?
18 Temmuz 2022, 1. Parça / 19 Zilhicce 1443 Neveser Tanbûri Enes Durceylan