Nihavend

Kanun Taksimi

Sâzende: Kanuni Turgut Özüfler


Parçanın ses kaydı bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı