Videolar

Aşağıda Dil Beyti Youtube Kanalı'nda ve internette farklı kaynaklardan derlediğimiz video listelerini bulabilirsiniz. Dil Beyti üzerinden izleyeceğiniz bu videolarda ayrıca kaldığınız yeri hatırlama özelliği de bulunmaktadır.

Dil Beyti Youtube Kanalı

Kaldığınız Yerden Devam...

Video Listeleri

15 Video

Osmanlı Medeniyeti cemiyet hayatında kendini gösteren örf ve adetlerin kaynağı ekseriyetle olmuştur. Bunun en belirgin örneklerini toplumun yaşantısındaki değişikliğin Hicri aylara göre tanziminde görebiliriz. Ramazan-ı Şerif, Üç Aylar ve Kandil Geceleri’nin yanısıra, Rebiulevvel Ayı’nda Mevlid; Zilhicce ayında Hac gibi Muharrem Ayı da, bu ayda yaşanan Kerbelâ Facia’sından ötürü Ehl-i Beyt’e arz-ı tazim ve yapılan zulmü karşı bir matem havasında geçerdi. Bu listede bu konuların ele alındığı sohbetlerden bazılarını derledik.

Video listesine git ›
6 Video

Ömer Tuğrul İnançer, İskender Pala ve M. Çetin Demirhan Beyefendilerin TRT'de yayınlanan programında Osmanlı Sultanları tarafından yazılan şiirlerinden örnekler incelenmiştir.

Video listesine git ›
26 Video

Kanal 7 Ekranlarında 1996 senesinde Ahmet Özhan ve Ö. Tuğrul İnançer Beyefendilerin birlikte yaptığı programda, Klasik Türk Sanat Musikisi ve Türk Tasavvuf Musikisi'nde aşk ve muhabbet temalarındaki eserler üzerinden gönül sohbetleri yapılmıştır.

Video listesine git ›
58 Video

Ö. Tuğrul İnançer Beyefendi tarafından MyMecra Youtube Kanalı'nda yapılmış tasavvuf sohbetleri dizisidir.

Video listesine git ›
14 Video

Bu video listesi farklı kaynaklar tarafından yapılmış, maneviyat dünyamızı aydınlatan zevat-ı kirâm hakkındaki belgesel ve konferansları ihtiva eder.

Video listesine git ›
6 Video

Mustafa Tatçı ve ve Cemal Kurnâz tarafından hazırlanan "Hu Şiirleri" kitabı, Türk Tasavvuf Edebiyatı'nda içinde "Hû" isminin geçtiği nutukların incelendiği bir antoloji kitabıdır. Kitabın eki olan CDde ise, Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi kitapta geçen bazı nutk-u şerifleri seslendirmiştir. Bu listede o CD kaydındaki eserleri içerir.

Video listesine git ›
0 Video

Enes Ergür Beyefendi tarafından seslendirilen Mesnevî-i Şerif bölümlerini ihtivâ eder.

Video listesine git ›
138 Video

Diyânet Radyo'da yayımlanan, Hz.Peygamber (s.a.v.)'in hayât-ı seniyyelerini anlatan radyo tiyatrosunun kayıtlarıdır.

Video listesine git ›

Güncellemeler - Talepler