Nutk-u Şerifler

Güfte adı Güftekârı İçerik
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
?
?
?
?
Hilmi Dede (bektaşi)
Hilmi Dede (bektaşi)
Nâmî
Nâmî
?
?
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Nâgehân Akay
Nâgehân Akay
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Şeyh Hacı Ethem Efendi
Şeyh Hacı Ethem Efendi
Etem Ertürk
Etem Ertürk
Muallim İsmail Hakkı
Muallim İsmail Hakkı
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Yahya Nazim Çelebi
Yahya Nazim Çelebi
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Dr. Mehmed Gülâl
Dr. Mehmed Gülâl
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Danişî Ali İlmi Dede
Danişî Ali İlmi Dede
?
?
Yunus Emre
Yunus Emre
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Şeyh Zekâi Efendi
Şeyh Zekâi Efendi
?
?
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hacı Hafız Mustafa Tüzün (Cihangir İmam Hatibi)
Hacı Hafız Mustafa Tüzün (Cihangir İmam Hatibi)
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Sûzî Efendi
Sûzî Efendi
Sâbit
Sâbit
Kenzî
Kenzî
?
?
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Sultan 3. Selim Han
Sultan 3. Selim Han
Osmân Kemâli Hz.
Osmân Kemâli Hz.
Şeyh Sırri Efendi
Şeyh Sırri Efendi
Osman Husûsi Efendi
Osman Husûsi Efendi
?
?
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Alvarlı Efe Hz.
Alvarlı Efe Hz.
Ünal Ensari
Ünal Ensari
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Ali Ufkî
Ali Ufkî
Osman Erdiren
Osman Erdiren
?
?
?
?
Ahmet Hatipoğlu
Ahmet Hatipoğlu
Âdil Oymak
Âdil Oymak
Âdil Oymak
Âdil Oymak
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Mihrabî
Mihrabî
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Hızır Hadî Dede
Hızır Hadî Dede
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Sultan II. Mustafa Han
Sultan II. Mustafa Han
?
?
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Mirâtî
Mirâtî
Şeyh Kamil Efendi
Şeyh Kamil Efendi
Şeyh Kamil Efendi
Şeyh Kamil Efendi
Abdülhalik Efendi
Abdülhalik Efendi
Dr. Türkan Alvan
Dr. Türkan Alvan
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Neyzen Ahmed Yardım
Neyzen Ahmed Yardım
?
?
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi
Muallim Nâci Bey
Muallim Nâci Bey
Zeyneb Hanım
Zeyneb Hanım
Şeyh Sultan Mehmed Hz
Şeyh Sultan Mehmed Hz
?
?
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Hakkı Efendi
Hakkı Efendi
Fuzûli
Fuzûli
?
?
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Muhyiddin Üftade Hz.
Muhyiddin Üftade Hz.
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Haydar Akdemir
Haydar Akdemir
Burhan Sadık Yalçın
Burhan Sadık Yalçın
Âşık Yunus
Âşık Yunus
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Ahmet Ilgaz
Ahmet Ilgaz
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Dr. Ziyâ Cemâl Büyükaksoy
Dr. Ziyâ Cemâl Büyükaksoy
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Vak'anüvis İzzî Efendi (Nakşibendî)
Vak'anüvis İzzî Efendi (Nakşibendî)
Matlûbe Helvayi Bacı
Matlûbe Helvayi Bacı
Şeyh Nüzûli Efendi
Şeyh Nüzûli Efendi
?
?
Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)
Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
?
?
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s
Osmân Kemâli Hz.
Osmân Kemâli Hz.
?
?
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Dr. Abdullah Uysal
Dr. Abdullah Uysal
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Şeyh Nûri Efendi
Şeyh Nûri Efendi
Şeyh Nûri Efendi
Şeyh Nûri Efendi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hacı Hafız Zeki Altun
Hacı Hafız Zeki Altun
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Şeyh Zekâi Efendi
Şeyh Zekâi Efendi
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
Mustafa Resmî Ahî Hz.
Mustafa Resmî Ahî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Tevfik Çapacıoğlu
Tevfik Çapacıoğlu
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hüsamettin Olgun
Hüsamettin Olgun
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
B. Eskidemir
B. Eskidemir
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Reşat Özpirinçci
Reşat Özpirinçci
Hilmi Dede (bektaşi)
Hilmi Dede (bektaşi)
Dr. Hüsâmeddin Olgun
Dr. Hüsâmeddin Olgun
Dr. Hüsâmeddin Olgun
Dr. Hüsâmeddin Olgun
Dr. Hüsâmeddin Olgun
Dr. Hüsâmeddin Olgun
?
?
Galib Çolakoğlu
Galib Çolakoğlu
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Abdullah Nâci Kırışka
Abdullah Nâci Kırışka
Şeyh Şemseddin Mısrî-i Halvetî
Şeyh Şemseddin Mısrî-i Halvetî
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Fuzûli
Fuzûli
Şeyh Mehmed Muhyeddin Efendi
Şeyh Mehmed Muhyeddin Efendi
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hakkı Efendi
Hakkı Efendi
?
?
Ali Ufki
Ali Ufki
Hakkı Efendi
Hakkı Efendi
?
?
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Ali Ulvi Baba
Ali Ulvi Baba
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Şeyh Ahmed Ziyâeddin Salâhî Efendi (Ziya Molla- Üsküdar Rıfâî Âsitânesi Şeyhi)
Şeyh Ahmed Ziyâeddin Salâhî Efendi (Ziya Molla- Üsküdar Rıfâî Âsitânesi Şeyhi)
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Dr. Sâdık Yititbaş
Dr. Sâdık Yititbaş
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Mustafa Batuhan (Medhi)
Mustafa Batuhan (Medhi)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Prens Abdullah Bin Faysal
Prens Abdullah Bin Faysal
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
İzzeddin Eskidemir
İzzeddin Eskidemir
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Molla Câmi Hz.
Molla Câmi Hz.
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Orhan Arıtan
Orhan Arıtan
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Prof. Süheyl Ünver
Prof. Süheyl Ünver
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Şeyh Atıf Efendi
Şeyh Atıf Efendi
Kul Nesimi
Kul Nesimi
Talibî Emre
Talibî Emre
Dimışki Hz.
Dimışki Hz.
Şeyh Kerameddin Efendi Hz.
Şeyh Kerameddin Efendi Hz.
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Mehmed Sa'dî Bey
Mehmed Sa'dî Bey
?
?
Şems-i Tebrizî
Şems-i Tebrizî
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi
Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi
Hz. Pir İbrahim Gülşeni
Hz. Pir İbrahim Gülşeni
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi
Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi
Haydar Akdemir
Haydar Akdemir
Eşref
Eşref
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
?
?
Hacı Bayrâm-ı Velî
Hacı Bayrâm-ı Velî
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sadık Atay
Sadık Atay
Arif Hikmet Gökoğlu
Arif Hikmet Gökoğlu
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Hamdi Özer
Hamdi Özer
Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
Bosnavi Hasan Kâimî Efendi
Bosnavi Hasan Kâimî Efendi
?
?
Derviş Musa Dede
Derviş Musa Dede
Yunus Emre
Yunus Emre
Samiha Ayverdi
Samiha Ayverdi
Mukaddes Çıtlak
Mukaddes Çıtlak
Selâmi Mustafa Efendi
Selâmi Mustafa Efendi
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Ünal Ensari
Ünal Ensari
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
İsa Mahvî Efendi
İsa Mahvî Efendi
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Müştak Baba
Müştak Baba
Zâtî
Zâtî
Zâtî
Zâtî
Kıbrıslı Hasan Nesîb Efendi
Kıbrıslı Hasan Nesîb Efendi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
İsmet Tahtacıoğlu
İsmet Tahtacıoğlu
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
?
?
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Azmi Dede
Azmi Dede
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Recai Efendi
Recai Efendi
Samih Rifat Bey
Samih Rifat Bey
Samih Rifat Bey
Samih Rifat Bey
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Yasin Hatipoğlu
Yasin Hatipoğlu
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
?
?
Beyoğlu Müftüsü Tevfik Çapacı
Beyoğlu Müftüsü Tevfik Çapacı
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Sûzî Efendi
Sûzî Efendi
Süleyman Nahîfi Hz.
Süleyman Nahîfi Hz.
?
?
?
?
Necâtî Bursalı
Necâtî Bursalı
Fasih Dede Hz.
Fasih Dede Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Abdürrahman Ref
Abdürrahman Ref
Şeyh Hüsameddin Efendi el-Cerrâhî
Şeyh Hüsameddin Efendi el-Cerrâhî
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Nihayet Ağçay
Nihayet Ağçay
Hafız Emin Işık Efendi
Hafız Emin Işık Efendi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Pir Sultan Abdal
Pir Sultan Abdal
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Dr. Abdullah Uysal
Dr. Abdullah Uysal
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Nuri Baş
Nuri Baş
Fethi Karamahmutoğlu
Fethi Karamahmutoğlu
Yahyalılı Şeyh Mustafa Efendi Hz.
Yahyalılı Şeyh Mustafa Efendi Hz.
Mehmed Akif Ersoy
Mehmed Akif Ersoy
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hafız Tevfik Çapacı
Hafız Tevfik Çapacı
Hacı Bayrâm-ı Velî
Hacı Bayrâm-ı Velî
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Hz. Pir Mevlânâ Hâlid
Hz. Pir Mevlânâ Hâlid
Alvarlı Efe Hz.
Alvarlı Efe Hz.
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
?
?
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Şem'i Mevlevi
Şem'i Mevlevi
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Mehmet Turan Yarar
Mehmet Turan Yarar
Kenzî
Kenzî
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Hayati Günyeli
Hayati Günyeli
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
?
?
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hz.
Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hz.
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Udi Levent Kaya
Udi Levent Kaya
Sahvî Hz.
Sahvî Hz.
Sahvî Hz.
Sahvî Hz.
Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi
Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
İsa Mahvî Efendi
İsa Mahvî Efendi
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Sevim Varol
Sevim Varol
Derviş Yunus
Derviş Yunus
Aslan Hepgür
Aslan Hepgür
Aslan Hepgür
Aslan Hepgür
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Sahâbeden Bir Zât Tarafından Hz.Peygamber'in Huzurunda Okunan Nutkun Tercümesi
Sahâbeden Bir Zât Tarafından Hz.Peygamber'in Huzurunda Okunan Nutkun Tercümesi
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hüseyin Vassâf Efendi (Uşşâkî Şeyhi)
Hüseyin Vassâf Efendi (Uşşâkî Şeyhi)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Yunus Emre
Yunus Emre
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Aşık Ruhsâtî
Aşık Ruhsâtî
Necef Efendi
Necef Efendi
Kuloğlu
Kuloğlu
Ömer Ruşeni Hz.
Ömer Ruşeni Hz.
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Şeyh Hüseyin Efendi
Şeyh Hüseyin Efendi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.
Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.
Sadık Atay
Sadık Atay
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Sultan II. Mustafa Han
Sultan II. Mustafa Han
Naimî
Naimî
Kâzım Paşa
Kâzım Paşa
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Nedim Uçar
Nedim Uçar
Nedim Uçar
Nedim Uçar
Davud Yılmaz
Davud Yılmaz
İsa Mahvî Efendi
İsa Mahvî Efendi
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Pir Sultan Abdal
Pir Sultan Abdal
Sabri Kürtçüoğlu
Sabri Kürtçüoğlu
İsa Mahvî Efendi
İsa Mahvî Efendi
İsa Mahvî Efendi
İsa Mahvî Efendi
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Kenzî
Kenzî
Mustafa Düzgünman
Mustafa Düzgünman
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şeyh Sâmi Efendi
Şeyh Sâmi Efendi
Şeyh Sâmi Efendi
Şeyh Sâmi Efendi
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Nuri Baş
Nuri Baş
Hasan Fehmî Hazretleri (Talibî)
Hasan Fehmî Hazretleri (Talibî)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
?
?
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Şeyh Sırri Efendi
Şeyh Sırri Efendi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti
Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti
Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
?
?
?
?
Mehmed Nasuhi Efendi
Mehmed Nasuhi Efendi
Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)
Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)
Şeyh Mehmed Kadiri
Şeyh Mehmed Kadiri
Kudümzen Necdet Tanlak
Kudümzen Necdet Tanlak
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Yener Çınar
Yener Çınar
Yunus Emre
Yunus Emre
?
?
?
?
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Asım Köksal
Asım Köksal
?
?
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Uluğ Kızılkeçili
Uluğ Kızılkeçili
Nedim Uçar
Nedim Uçar
?
?
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Sultan I. Ahmed Han (Bahtî)
Sultan I. Ahmed Han (Bahtî)
İsa Mahvî Efendi
İsa Mahvî Efendi
Şeyh Ebu'l-vefa Hazretleri
Şeyh Ebu'l-vefa Hazretleri
Şeyh Hafız Salih Baba Hz.
Şeyh Hafız Salih Baba Hz.
?
?
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
?
?
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
?
?
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Urfalı Mehmed Şevket
Urfalı Mehmed Şevket
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Derviş Yunus
Derviş Yunus
Asım Köksal
Asım Köksal
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
?
?
Yunus Emre
Yunus Emre
?
?
(Müridoğlu) Şeyh Muhammed Gafûri Efendi el-Celvetî
(Müridoğlu) Şeyh Muhammed Gafûri Efendi el-Celvetî
?
?
?
?
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Ahmet Güneren
Ahmet Güneren
Ömer Ruşeni Hz.
Ömer Ruşeni Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Ahmed Kâmil Efendi
Ahmed Kâmil Efendi
?
?
Davud Yılmaz
Davud Yılmaz
Hafız Nezih Tolan
Hafız Nezih Tolan
?
?
?
?
?
?
?
?
Mahallî
Mahallî
?
?
?
?
Yahya Kemal Beyatlı
Yahya Kemal Beyatlı
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Mustafa Batuhan (Medhi)
Mustafa Batuhan (Medhi)
Reşad Sakarya
Reşad Sakarya
Nûreddin Artam
Nûreddin Artam
Şeyh Abdülvehhâb-ı Ümmî Hz. (k.s.)
Şeyh Abdülvehhâb-ı Ümmî Hz. (k.s.)
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Ümmi Sinan
Ümmi Sinan
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Ümmi Sinan
Ümmi Sinan
Ümmi Sinan
Ümmi Sinan
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Şeyh Nusret Tura Efendi
Şeyh Nusret Tura Efendi
Burhan Sadık Yalçın
Burhan Sadık Yalçın
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Şeyh Hasan Fehmî Hz. (Melâmî)
Şeyh Hasan Fehmî Hz. (Melâmî)
Ahmet Efe
Ahmet Efe
?
?
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Nedim Uçar
Nedim Uçar
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
?
?
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Ahmet Efe
Ahmet Efe
?
?
Antepli Mehmed Aydi Baba
Antepli Mehmed Aydi Baba
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Ahmet Ilgaz
Ahmet Ilgaz
Eroğlu Nûrî Hz.
Eroğlu Nûrî Hz.
?
?
?
?
?
?
Şeyh Süleyman Efendi (Kadiri)
Şeyh Süleyman Efendi (Kadiri)
Şeyh Muslihuddin Mustafa İbnülvefâ
Şeyh Muslihuddin Mustafa İbnülvefâ
Kıbrıslı Âşık Kenzî
Kıbrıslı Âşık Kenzî
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
?
?
?
?
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Nilüfer Özkan
Nilüfer Özkan
?
?
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Aşık Paşa
Aşık Paşa
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Müctebâ Ramazanoğlu
Müctebâ Ramazanoğlu
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre
Yunus Emre
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Nuri Baş
Nuri Baş
?
?
Şeyh Mehmed Fahrî es-Sünbülî
Şeyh Mehmed Fahrî es-Sünbülî
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yavuz Sultan Selim Han
Yavuz Sultan Selim Han
Şumnulu Osman Fazli Efendi
Şumnulu Osman Fazli Efendi
İbrahim Şinasi Efendi
İbrahim Şinasi Efendi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Ali Ufkî
Ali Ufkî
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Sultan Divâni
Sultan Divâni
Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
Mustafa Batuhan (Medhi)
Mustafa Batuhan (Medhi)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Leylâ Hanım
Leylâ Hanım
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Udi Orhan Bandak
Udi Orhan Bandak
Şeyh Hazmî Efendi
Şeyh Hazmî Efendi
?
?
Kelâmi Mustafa Efendi
Kelâmi Mustafa Efendi
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Ali Ufkî
Ali Ufkî
?
?
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hafız Erdal Erdem
Hafız Erdal Erdem
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
?
?
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Sultan II. Mustafa Han
Sultan II. Mustafa Han
Yahya Nazim Çelebi
Yahya Nazim Çelebi
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi
Süleyman Çelebi
Süleyman Çelebi
?
?
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Ertuğrul İnanç
Ertuğrul İnanç
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
Leylâ Hanım
Leylâ Hanım
Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Hammamizâde İsmail Dede Efendi
İzzeddin Eskidemir
İzzeddin Eskidemir
Şeyh Atıf Efendi
Şeyh Atıf Efendi
İbn'ul-Emin Mahmud Kemal İnal
İbn'ul-Emin Mahmud Kemal İnal
Hasan Fehmî Hazretleri
Hasan Fehmî Hazretleri
Hüseyin Sîret Efendi
Hüseyin Sîret Efendi
Necâtî Bursalı
Necâtî Bursalı
Alvarlı Efe Hz.
Alvarlı Efe Hz.
?
?
?
?
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
?
?
Şeyh Zekâi Efendi
Şeyh Zekâi Efendi
Mustafa Batuhan (Medhi)
Mustafa Batuhan (Medhi)
Fuzûli
Fuzûli
Kıbrıslı Âşık Kenzî
Kıbrıslı Âşık Kenzî
İbrahim Tennuri
İbrahim Tennuri
Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
?
?
?
?
Necâtî Bursalı
Necâtî Bursalı
Gazâli
Gazâli
?
?
Şeyh Ahmet Efendi
Şeyh Ahmet Efendi
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Osman Hulüsi Darendevi Hz.
?
?
?
?
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
?
?
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Abdülbaki Dede
Abdülbaki Dede
Abdülbaki Dede
Abdülbaki Dede
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Abdürrahim Tırsî Efendi
Abdürrahim Tırsî Efendi
Nakşi Akkırman
Nakşi Akkırman
?
?
Siyahî Mustafa Dede
Siyahî Mustafa Dede
Mehmed Akif Ersoy
Mehmed Akif Ersoy
Mehmed Akif Ersoy
Mehmed Akif Ersoy
Mehmed Akif Ersoy
Mehmed Akif Ersoy
Hz. Nasûhî
Hz. Nasûhî
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
?
?
Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)
Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)
Kaygusuz Abdal (k.s.)
Kaygusuz Abdal (k.s.)
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
"Akbıyık Sultan" Ahmed Şemseddin Efendi (Şems-i Hüdâ)
"Akbıyık Sultan" Ahmed Şemseddin Efendi (Şems-i Hüdâ)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Mehmed Raci Efendi
Mehmed Raci Efendi
?
?
Hayati Günyeli
Hayati Günyeli
Bedia Kirazoğlu
Bedia Kirazoğlu
Şeyh Mehmed Şerefeddin Efendi (Bursa Eyyüb Efendi Dergâhı Celvetî Şeyhi)
Şeyh Mehmed Şerefeddin Efendi (Bursa Eyyüb Efendi Dergâhı Celvetî Şeyhi)
?
?
Neccârzâde Şeyh Rıza Efendi
Neccârzâde Şeyh Rıza Efendi
Şeyh Mehmed Yaşar Efendi Hz.
Şeyh Mehmed Yaşar Efendi Hz.
?
?
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Genc Abdal
Genc Abdal
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Şeref Hanım
Şeref Hanım
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Bekir Sıdkı Erdoğan
Bekir Sıdkı Erdoğan
Veled Çelebi (i̇zbudak)
Veled Çelebi (i̇zbudak)
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Kemal Edib Kürkçüoğlu
Kemal Edib Kürkçüoğlu
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî
Sıddık Nâcî Eren Efendi el-Uşşâkî (Balıkesirli)
Sıddık Nâcî Eren Efendi el-Uşşâkî (Balıkesirli)
Nurullah Erkılıç
Nurullah Erkılıç
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
?
?
Hz Pir Yusuf Sünbül Sinan Ks
Hz Pir Yusuf Sünbül Sinan Ks
Hz Pir Yusuf Sünbül Sinan Ks
Hz Pir Yusuf Sünbül Sinan Ks
Hüznî
Hüznî
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Neccârzâde Şeyh Rıza Efendi
Neccârzâde Şeyh Rıza Efendi
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî
Yahya Efendi
Yahya Efendi
Bektâşî Âşık Hıfzî
Bektâşî Âşık Hıfzî
Yunus Emre
Yunus Emre
Şeyh Muhammed Raûfî Hz. (k.s.)
Şeyh Muhammed Raûfî Hz. (k.s.)
İzzettin Özdem
İzzettin Özdem
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Ünal Ensari
Ünal Ensari
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Yunus Emre
Yunus Emre
Sinan Ümmi Hz.
Sinan Ümmi Hz.
Ümmi Sinan
Ümmi Sinan
Emir Sultan Hz.
Emir Sultan Hz.
Şeyh Mustafa Selamî Efendi
Şeyh Mustafa Selamî Efendi
Şeyh Selâmî Efendi
Şeyh Selâmî Efendi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Reşad Kıvan
Reşad Kıvan
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Adile Sultan
Adile Sultan
Hasan Sevil
Hasan Sevil
Hatib Zakiri Hasan Efendi
Hatib Zakiri Hasan Efendi
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Nuri Baş
Nuri Baş
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yaman Dede
Yaman Dede
Yaman Dede
Yaman Dede
Yaman Dede
Yaman Dede
Yaman Dede
Yaman Dede
Yaman Dede
Yaman Dede
Hz. Nasûhî
Hz. Nasûhî
Şeyh Muhammed Es'ad Erbilî
Şeyh Muhammed Es'ad Erbilî
Şeyh Seyyid Mehmed Vahyî Efendi (Sünbülî Şeyhi)
Şeyh Seyyid Mehmed Vahyî Efendi (Sünbülî Şeyhi)
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hasan Nazif Dede Efendi
Hasan Nazif Dede Efendi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hacı Hasan Hilmi
Hacı Hasan Hilmi
Şah Hatayî
Şah Hatayî
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî
?
?
?
?
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Mustafa Tahralı
Mustafa Tahralı
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Saffet
Saffet
Edirneli Kâmî Efendi Çelebi
Edirneli Kâmî Efendi Çelebi
Ebûbekir Kâni Efendi
Ebûbekir Kâni Efendi
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hacı Kişi
Hacı Kişi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Mustafa Nafiz Irmak
Mustafa Nafiz Irmak
Sultan II. Mahmud (Adlî)
Sultan II. Mahmud (Adlî)
Mustafa Resmî Ahî Hz.
Mustafa Resmî Ahî Hz.
Dikençoğlu
Dikençoğlu
?
?
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hasan Adlî Efendi Sünbüli
Hasan Adlî Efendi Sünbüli
Yılmaz Çiçek
Yılmaz Çiçek
Pir Sultan Abdal
Pir Sultan Abdal
Hasan Feyzî
Hasan Feyzî
Alvarlı Efe Hz.
Alvarlı Efe Hz.
Şeyh Selâmî Efendi
Şeyh Selâmî Efendi
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Kâzım Dereli
Kâzım Dereli
Kâzım Dereli
Kâzım Dereli
Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Münir Baba
Münir Baba
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
?
?
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Seyrânî
Seyrânî
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
?
?
Hz. Üftâde
Hz. Üftâde
?
?
Azmi Dede
Azmi Dede
Mehmed Nasuhi Efendi
Mehmed Nasuhi Efendi
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Fecrî
Fecrî
Fethüddîn Ahmed Efendi
Fethüddîn Ahmed Efendi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Beyoğlu Müftüsü Tevfik Çapacı
Beyoğlu Müftüsü Tevfik Çapacı
Hz. Üftâde
Hz. Üftâde
?
?
?
?
Şeyh Mehmed Şemseddin Efendi
Şeyh Mehmed Şemseddin Efendi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Yusufzâde Abdullah Efendi (Hilmî)
Yusufzâde Abdullah Efendi (Hilmî)
Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Fevzi Halıcı
Fevzi Halıcı
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Ünal Ensari
Ünal Ensari
Bereketzâde İsmail Hakkı Efendi
Bereketzâde İsmail Hakkı Efendi
?
?
Bağdadi Hz. Edirneli Uşşâki Şeyhi
Bağdadi Hz. Edirneli Uşşâki Şeyhi
?
?
?
?
Enis Behiç Koryürek
Enis Behiç Koryürek
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
?
?
Leylâ Hanım
Leylâ Hanım
Samiha Ayverdi
Samiha Ayverdi
Hacı Nedim Bey
Hacı Nedim Bey
Dr. Türkan Alvan
Dr. Türkan Alvan
Ahmed Remzi Dede
Ahmed Remzi Dede
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Lebîb Efendi
Lebîb Efendi
Hayati Günyeli
Hayati Günyeli
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Aşık Ruhsâtî
Aşık Ruhsâtî
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hamdi Özer
Hamdi Özer
Pir Mehmed Azmi
Pir Mehmed Azmi
Cahidi Sultan
Cahidi Sultan
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Ahmet Ilgaz
Ahmet Ilgaz
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Saffet
Saffet
?
?
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
?
?
Hüsnü Sarıer
Hüsnü Sarıer
Nuri Baş
Nuri Baş
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Fevzi Halıcı
Fevzi Halıcı
Ahmet Cesur
Ahmet Cesur
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Mehmet Turan Yarar
Mehmet Turan Yarar
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
M. Turan Yarar
M. Turan Yarar
Şeyh Reşid Efendi
Şeyh Reşid Efendi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Kaygulu Halil Efendi
Şeyh Kaygulu Halil Efendi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Şah Hatayî
Şah Hatayî
Hafız Tevfik Çapacı
Hafız Tevfik Çapacı
Bekir Sıdkı Erdoğan
Bekir Sıdkı Erdoğan
Bekir Sıdkı Erdoğan
Bekir Sıdkı Erdoğan
Ekrem Karadeniz
Ekrem Karadeniz
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Emrah
Emrah
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
İbrahim Edhem Hazretleri
İbrahim Edhem Hazretleri
?
?
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Ekrem Kılıç
Ekrem Kılıç
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
?
?
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
?
?
?
?
?
?
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Ömer Kalafat
Ömer Kalafat
Mehmed Sa'dî Bey
Mehmed Sa'dî Bey
Hatayî (şah İsmail)
Hatayî (şah İsmail)
Şeyh Atıf Efendi
Şeyh Atıf Efendi
Kıbrıslı Âşık Kenzî
Kıbrıslı Âşık Kenzî
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Ömer Ruşeni Hz.
Ömer Ruşeni Hz.
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
?
?
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre
Yunus Emre
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî
Mehmet Turan Yarar
Mehmet Turan Yarar
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hacı Hüseyin Efendi
Hacı Hüseyin Efendi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Kâhyazâde Arif Efendi
Kâhyazâde Arif Efendi
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Ali Ufki
Ali Ufki
Ali Ufki
Ali Ufki
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
?
?
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Edirneli Salihzâde Efendi
Edirneli Salihzâde Efendi
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Şeyh Eşref-i Sanî Hz.
Şeyh Eşref-i Sanî Hz.
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
?
?
?
?
Mustafa Batuhan (Medhi)
Mustafa Batuhan (Medhi)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
?
Âşık Yunus
Âşık Yunus
?
?
Yunus Emre
Yunus Emre
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.