Nutuklar

Zevat-ı Kiram tarafından irâd buyurduğu nutk-u şerifler.

Güfte adı Güftekârı Beste sayısı
Hz. Yunus (k.s)
Hz. Yunus (k.s) 3
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz. 1
1
Hilmi Dede (bektaşi)
Hilmi Dede (bektaşi) 1
Nâmî
Nâmî 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Elmalılı Ümmî Sinan Hz. 1
Yunus
Yunus 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Hz. Yunus (k.s)
Hz. Yunus (k.s) 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Muallim İsmail Hakkı
Muallim İsmail Hakkı 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Yahya Nazim Çelebi
Yahya Nazim Çelebi 1
Dr. Mehmed Gülâl
Dr. Mehmed Gülâl 1
Danişî Ali İlmi Dede
Danişî Ali İlmi Dede 1
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.) 2
Şeyh Zekâi Efendi
Şeyh Zekâi Efendi 1
1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Kenzî
Kenzî 1
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.) 1
Sultan 3. Selim Han
Sultan 3. Selim Han 1
Şeyh Sırri Efendi
Şeyh Sırri Efendi 1
Osman Husûsi Efendi
Osman Husûsi Efendi 1
Yunus Emre
Yunus Emre 2
Alvarlı Efe Hz.
Alvarlı Efe Hz. 2
Ünal Ensari
Ünal Ensari 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
1
1
1
Ahmet Hatipoğlu
Ahmet Hatipoğlu 1
Mihrabî
Mihrabî 1
Yunus Emre
Yunus Emre 2
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 2
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi 1
Hızır Hadî Dede
Hızır Hadî Dede 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
1
1
Mirâtî
Mirâtî 1
Abdülhalik Efendi
Abdülhalik Efendi 1
Dr. Türkan Alvan
Dr. Türkan Alvan 1
Yunus Emre
Yunus Emre 4
Muallim Nâci Bey
Muallim Nâci Bey 1
Şeyh Sultan Mehmed Hz
Şeyh Sultan Mehmed Hz 1
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi 1
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu 1
Hakkı Efendi
Hakkı Efendi 1
Fuzûli
Fuzûli 1
Anonim
Anonim 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 2
Muhyiddin Üftade Hz.
Muhyiddin Üftade Hz. 1
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Elmalılı Ümmî Sinan Hz. 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 2
Matlûbe Helvayi Bacı
Matlûbe Helvayi Bacı 1
Şeyh Nüzûli Efendi
Şeyh Nüzûli Efendi 1
Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)
Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.) 1
2
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s 2
Osmân Kemâli Hz.
Osmân Kemâli Hz. 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Yunus
Yunus 1
Hz. Yunus (k.s)
Hz. Yunus (k.s) 11
Dr. Abdullah Uysal
Dr. Abdullah Uysal 1
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi 1
Şeyh Nûri Efendi
Şeyh Nûri Efendi 1
Yunus Emre
Yunus Emre 2
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 1
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz. 1
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz. 1
Mustafa Resmî Ahî Hz.
Mustafa Resmî Ahî Hz. 1
Tevfik Çapacıoğlu
Tevfik Çapacıoğlu 1
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.) 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Hilmi Dede (bektaşi)
Hilmi Dede (bektaşi) 1
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. 1
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 2
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
1
Hakkı Efendi
Hakkı Efendi 1
1
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. 1
Ali Ulvi Baba
Ali Ulvi Baba 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Mustafa Batuhan (medhi)
Mustafa Batuhan (medhi) 1
1
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 1
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 1
Molla Câmi Hz.
Molla Câmi Hz. 2
Prof. Süheyl Ünver
Prof. Süheyl Ünver 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Şeyh Atıf Efendi
Şeyh Atıf Efendi 2
Kul Nesimi
Kul Nesimi 1
Dimışki Hz.
Dimışki Hz. 1
Şeyh Kerameddin Efendi Hz.
Şeyh Kerameddin Efendi Hz. 1
Yunus Emre
Yunus Emre 3
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 2
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi
Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi 1
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 1
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 1
Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi
Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi 1
1
Hacı Bayrâm-ı Velî
Hacı Bayrâm-ı Velî 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Bosnavi Hasan Kâimî Efendi
Bosnavi Hasan Kâimî Efendi 1
1
Derviş Musa Dede
Derviş Musa Dede 3
Mukaddes Çıtlak
Mukaddes Çıtlak 1
Selâmi Mustafa Efendi
Selâmi Mustafa Efendi 1
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz 1
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 1
Hz. Yunus (k.s)
Hz. Yunus (k.s) 1
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi 1
Müştak Baba
Müştak Baba 1
Zâtî
Zâtî 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal 1
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 1
Azmi Dede
Azmi Dede 1
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 2
Recai Efendi
Recai Efendi 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Süleyman Nahîfi Hz.
Süleyman Nahîfi Hz. 1
Fasih Dede Hz.
Fasih Dede Hz. 2
Abdürrahman Ref
Abdürrahman Ref 1
Hafız Emin Işık Efendi
Hafız Emin Işık Efendi 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Pir Sultan Abdal
Pir Sultan Abdal 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu 1
Nuri Baş
Nuri Baş 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Hacı Bayrâm-ı Velî
Hacı Bayrâm-ı Velî 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi 1
Hz. Pir Mevlânâ Hâlid
Hz. Pir Mevlânâ Hâlid 1
Alvarlı Efe Hz.
Alvarlı Efe Hz. 1
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. 1
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 2
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 2
1
Şem'i Mevlevi
Şem'i Mevlevi 1
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 2
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şemseddin-i Sivâsi Hz. 1
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. 1
Kenzi Hz.
Kenzi Hz. 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 6
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz. 1
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Ahmet Yesevi Hz. 1
Ahmet Özhan
Ahmet Özhan 1
Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hz.
Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hz. 1
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s) 1
Sahvî Hz.
Sahvî Hz. 1
Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi
Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi 1
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi 1
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi 1
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s) 2
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Necef Efendi
Necef Efendi 1
Kuloğlu
Kuloğlu 2
Ömer Ruşeni Hz.
Ömer Ruşeni Hz. 8
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 2
Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.
Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz. 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Kâzım Paşa
Kâzım Paşa 2
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
İsa Mahvî Efendi
İsa Mahvî Efendi 1
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
Pir Sultan Abdal
Pir Sultan Abdal 1
Kenzî
Kenzî 1
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şemseddin-i Sivâsi Hz. 1
Şeyh Sâmi Efendi
Şeyh Sâmi Efendi 1
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
İsmail Hakkı Zühdü Efendi 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Şeyh Sırri Efendi
Şeyh Sırri Efendi 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 2
Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti
Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti 1
Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî 4
1
Şeyh Mehmed Kadiri
Şeyh Mehmed Kadiri 1
1
1
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
1
1
İsa Mahvî Efendi
İsa Mahvî Efendi 1
Şeyh Hafız Salih Baba Hz.
Şeyh Hafız Salih Baba Hz. 1
1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Ahmed Hayâli-i Gülşeni 3
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi 1
Hz. Yunus (k.s)
Hz. Yunus (k.s) 3
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s) 2
Urfalı Mehmed Şevket
Urfalı Mehmed Şevket 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî 1
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî 0
Şeyh Galip (k.s.)
Şeyh Galip (k.s.) 1
1
1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Ömer Ruşeni Hz.
Ömer Ruşeni Hz. 1
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. 1
Hafız Nezih Tolon
Hafız Nezih Tolon 1
1
Mustafa Batuhan (medhi)
Mustafa Batuhan (medhi) 1
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 1
Şeyh Nusret Tura Efendi
Şeyh Nusret Tura Efendi 1
Ahmet Efe
Ahmet Efe 1
1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
1
1
Antepli Mehmed Aydi Baba
Antepli Mehmed Aydi Baba 1
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 1
Şeyh Süleyman Efendi (kadiri)
Şeyh Süleyman Efendi (kadiri) 1
Kıbrıslı Âşık Kenzî
Kıbrıslı Âşık Kenzî 1
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s) 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni 3
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 1
Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Derviş Himmet Efendi (k.s.) 2
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi 1
Aşık Paşa
Aşık Paşa 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz. 1
Müctebâ Ramazanoğlu
Müctebâ Ramazanoğlu 1
Yavuz Sultan Selim Han
Yavuz Sultan Selim Han 1
Şumnulu Osman Fazli Efendi
Şumnulu Osman Fazli Efendi 1
Sultan Divâni
Sultan Divâni 1
Mustafa Batuhan (medhi)
Mustafa Batuhan (medhi) 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Leyla Hanım
Leyla Hanım 1
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
İsmail Hakkı Zühdü Efendi 1
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şemseddin-i Sivâsi Hz. 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 2
Kelâmi Mustafa Efendi
Kelâmi Mustafa Efendi 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi 1
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi 1
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 1
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 1
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s) 1
Süleyman Çelebi
Süleyman Çelebi 1
1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Şeyh Atıf Efendi
Şeyh Atıf Efendi 1
Hüseyin Sîret Efendi
Hüseyin Sîret Efendi 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
1
Şeyh Zekâi Efendi
Şeyh Zekâi Efendi 1
Mustafa Batuhan (medhi)
Mustafa Batuhan (medhi) 1
Fuzûli
Fuzûli 1
İbrahim Tennuri
İbrahim Tennuri 1
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi 1
1
Gazâli
Gazâli 1
Şeyh Ahmet Efendi
Şeyh Ahmet Efendi 1
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni 2
Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Osman Hulüsi Darendevi Hz. 2
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz. 2
Tahir Olgun (tahir-ül Mevlevî)
Tahir Olgun (tahir-ül Mevlevî) 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Nakşi Akkırman
Nakşi Akkırman 2
Siyahî Mustafa Dede
Siyahî Mustafa Dede 1
Hz. Nasûhî
Hz. Nasûhî 1
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
1
Mehmed Raci Efendi
Mehmed Raci Efendi 1
Bedia Kirazoğlu
Bedia Kirazoğlu 1
Şeyh Mehmed Yaşar Efendi Hz.
Şeyh Mehmed Yaşar Efendi Hz. 1
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 1
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 1
Yunus Emre
Yunus Emre 2
Genc Abdal
Genc Abdal 1
Şeref Hanım
Şeref Hanım 2
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 2
Veled Çelebi (i̇zbudak)
Veled Çelebi (i̇zbudak) 1
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Kemal Edib Kürkçüoğlu
Kemal Edib Kürkçüoğlu 1
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî 1
Neyzen M. Hakan Alvan
Neyzen M. Hakan Alvan 1
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.) 1
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri 2
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi 1
Yahya Efendi
Yahya Efendi 1
Bektâşî Âşık Hıfzî
Bektâşî Âşık Hıfzî 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Sinan Ümmi Hz.
Sinan Ümmi Hz. 1
Emir Sultan Hz.
Emir Sultan Hz. 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 2
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
Yunus Emre
Yunus Emre 2
Yaman Dede
Yaman Dede 1
Hz. Nasûhî
Hz. Nasûhî 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
Hasan Nazif Dede Efendi
Hasan Nazif Dede Efendi 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Hacı Hasan Hilmi
Hacı Hasan Hilmi 1
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî 1
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şemseddin-i Sivâsi Hz. 1
Saffet
Saffet 1
Ebûbekir Kâni Efendi
Ebûbekir Kâni Efendi 2
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
Hacı Kişi
Hacı Kişi 1
Mustafa Resmî Ahî Hz.
Mustafa Resmî Ahî Hz. 1
Hasan Adlî Efendi Sünbüli
Hasan Adlî Efendi Sünbüli 1
Pir Sultan Abdal
Pir Sultan Abdal 2
Alvarlı Efe Hz.
Alvarlı Efe Hz. 1
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz. 1
Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi 2
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Münir Baba
Münir Baba 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. 4
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Seyrânî
Seyrânî 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Hz. Üftâde
Hz. Üftâde 1
1
Azmi Dede
Azmi Dede 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Fethüddîn Ahmed Efendi
Fethüddîn Ahmed Efendi 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Hz. Üftâde
Hz. Üftâde 1
1
Şeyh Mehmed Şemseddin Efendi
Şeyh Mehmed Şemseddin Efendi 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 2
Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Yunus
Yunus 1
Bağdadi Hz. Edirneli Uşşâki Şeyhi
Bağdadi Hz. Edirneli Uşşâki Şeyhi 1
1
1
1
Leyla Hanım
Leyla Hanım 1
Dr. Türkan Alvan
Dr. Türkan Alvan 1
Ahmed Remzi Dede
Ahmed Remzi Dede 1
Yunus
Yunus 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni 1
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s) 3
Pir Mehmed Azmi
Pir Mehmed Azmi 1
Cahidi Sultan
Cahidi Sultan 1
Hüsnü Sarıer
Hüsnü Sarıer 1
Nuri Baş
Nuri Baş 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Ahmet Cesur
Ahmet Cesur 1
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi 1
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Şeyh Kaygulu Halil Efendi
Şeyh Kaygulu Halil Efendi 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Emrah
Emrah 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
1
Hatayî (şah İsmail)
Hatayî (şah İsmail) 1
Şeyh Atıf Efendi
Şeyh Atıf Efendi 2
Kıbrıslı Âşık Kenzî
Kıbrıslı Âşık Kenzî 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
2
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Hacı Hüseyin Efendi
Hacı Hüseyin Efendi 1
Kâhyazâde Arif Efendi
Kâhyazâde Arif Efendi 2
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 1
1
Ali Ufki
Ali Ufki 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Şeyh Eşref-i Sanî Hz.
Şeyh Eşref-i Sanî Hz. 1
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri 1
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. 3
0
1
Mustafa Batuhan (medhi)
Mustafa Batuhan (medhi) 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 2
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Seyyid Sabri Şemi
Seyyid Sabri Şemi 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Kâhyazâde Arif Efendi
Kâhyazâde Arif Efendi 3
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
İsmail Hakkı Zühdü Efendi 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Himmetzâde Abdüşşekur
Himmetzâde Abdüşşekur 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 2
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
1
1
Es'ad Erbilî Hz.
Es'ad Erbilî Hz. 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu 1
2
0
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Yunus
Yunus 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
1
Nazmî
Nazmî 1
Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey
Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey 1
Kâhyazâde Arif Efendi
Kâhyazâde Arif Efendi 1
Derviş Yunus
Derviş Yunus 1
İbrahim Nakşî Efendi
İbrahim Nakşî Efendi 2
Hakkı (k.s.)
Hakkı (k.s.) 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 2
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Elmalılı Ümmî Sinan Hz. 3
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi 1
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şemseddin-i Sivâsi Hz. 1
Bezcizâde Muhyî Efendi
Bezcizâde Muhyî Efendi 1
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî 1
1
Adile Sultan
Adile Sultan 1
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. 1
1
Nakşi (k.s.) Hz.
Nakşi (k.s.) Hz. 1
1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Ahmed Kuddûsi
Ahmed Kuddûsi 2
1
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 1
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
İmam Busurî
İmam Busurî 1
Hasan Hilmi Efendi
Hasan Hilmi Efendi 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. 1
Ahmed Remzi Dede
Ahmed Remzi Dede 2
1
Aşık Niyazi
Aşık Niyazi 1
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni 1
Dr. Türkan Alvan
Dr. Türkan Alvan 1
1
1
1
Ahmed Remzi Dede
Ahmed Remzi Dede 1
Yunus Emre
Yunus Emre 2
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Ahmed Hayâli-i Gülşeni 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Hz. Visâli
Hz. Visâli 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Mustafa Batuhan (medhi)
Mustafa Batuhan (medhi) 1
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s) 1
Mehmed Nasuhi Efendi
Mehmed Nasuhi Efendi 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Hafız Ahmed Irsoy
Hafız Ahmed Irsoy 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 2
Amasyalı Şeyh Nigâri
Amasyalı Şeyh Nigâri 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)
Ahmedî (sultan I. Ahmed Han) 1
Hacı Bayrâm-ı Velî
Hacı Bayrâm-ı Velî 2
Kanûni Sultan Süleyman Han Hz.
Kanûni Sultan Süleyman Han Hz. 1
Alvarlı Efe Hz.
Alvarlı Efe Hz. 1
Sıdkı Baba
Sıdkı Baba 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 2
Hasan Sevil
Hasan Sevil 1
Şeref Hanım
Şeref Hanım 1
Ziver Paşa
Ziver Paşa 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 2
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Pir Sultan Abdal
Pir Sultan Abdal 1
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 1
1
Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Osman Hulüsi Darendevi Hz. 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
1
Himmetzâde Abdullah Hz.
Himmetzâde Abdullah Hz. 2
Nâyi Ali Rıza Bey
Nâyi Ali Rıza Bey 1
Nâyi Ali Rıza Bey
Nâyi Ali Rıza Bey 1
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 1
Neyzen Tevfik
Neyzen Tevfik 1
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu 1
Şeyh Muhtar Efendi
Şeyh Muhtar Efendi 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 2
Sefil Abdal
Sefil Abdal 1
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi 1
Hz. Pir Cemâleddin-i Halveti
Hz. Pir Cemâleddin-i Halveti 1
Şeyh Ömer Fuâd Efendi
Şeyh Ömer Fuâd Efendi 1
Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey
Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey 1
Kenzî
Kenzî 1
Hz. Selâmî
Hz. Selâmî 1
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz. 1
Urfalı Nabi Hz.
Urfalı Nabi Hz. 1
Muhyiddin Üftade Hz.
Muhyiddin Üftade Hz. 1
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî 1
1
Hz. Sâfi
Hz. Sâfi 1
Bursalı Mehmed Tahir Efendi Hz.
Bursalı Mehmed Tahir Efendi Hz. 1
Şeyh Galip (k.s.)
Şeyh Galip (k.s.) 1
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî 2
Keşanlı Süleyman Zâtî Celveti
Keşanlı Süleyman Zâtî Celveti 1
Derviş Sadık Halveti
Derviş Sadık Halveti 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 3
1
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
İsmail Hakkı Zühdü Efendi 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 0
1
Sultan Divâni
Sultan Divâni 1
1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Kâzım Efendi
Kâzım Efendi 1
Seyyid Ahmet Bedevi
Seyyid Ahmet Bedevi 1
Şeyh Sadi Efendi
Şeyh Sadi Efendi 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
Cemalî K.s
Cemalî K.s 2
Abdülbaki Dede
Abdülbaki Dede 1
Dr. Türkan Alvan
Dr. Türkan Alvan 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
İbrahim Yürtören
İbrahim Yürtören 1
2
Yunus Emre
Yunus Emre 2
Yunus
Yunus 1
Alvarlı Efe Hz.
Alvarlı Efe Hz. 1
Fehmi
Fehmi 2
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Elmalılı Ümmî Sinan Hz. 2
Kâzım Baba
Kâzım Baba 1
Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi 1
Bayrami Şeyhi Himmet Efendi
Bayrami Şeyhi Himmet Efendi 1
1
1
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî 1
1
1
Kul Yusuf
Kul Yusuf 1
El-hâc Muhammed Perişan Baba
El-hâc Muhammed Perişan Baba 1
Gülaboğlu Muhammed Askerî Hz.
Gülaboğlu Muhammed Askerî Hz. 1
Pir Sultan Abdal
Pir Sultan Abdal 1
Şeyh Galip (k.s.)
Şeyh Galip (k.s.) 2
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 4
1
1
Alvarlı Efe Hz.
Alvarlı Efe Hz. 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Yunus
Yunus 1
Nûri
Nûri 1
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. 2
1
4
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Hz. Pir İbrahim Gülşeni
Hz. Pir İbrahim Gülşeni 1
Yunus Emre
Yunus Emre 4
Şeyh Kamil Efendi
Şeyh Kamil Efendi 2
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s) 1
Şeyh Galip (k.s.)
Şeyh Galip (k.s.) 1
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi 2
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 2
Abdüssamed Hz. Bayramî
Abdüssamed Hz. Bayramî 1
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni 1
Şeyh Kamil Efendi
Şeyh Kamil Efendi 1
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. 1
Hz. Bilal Habeşi (r.a)
Hz. Bilal Habeşi (r.a) 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 4
Abdülrahim Rûmi
Abdülrahim Rûmi 1
1
Hz. Yunus (k.s)
Hz. Yunus (k.s) 3
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Osman Hulüsi Darendevi Hz. 1
El Hac Abdurrahman Hilmi Efendi Cerrahi
El Hac Abdurrahman Hilmi Efendi Cerrahi 1
Yunus Emre
Yunus Emre 2
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi 1
Bayrami Şeyhi Himmet Efendi
Bayrami Şeyhi Himmet Efendi 1
Sultan I. Mahmud (sebkati)
Sultan I. Mahmud (sebkati) 1
Hatayî (şah İsmail)
Hatayî (şah İsmail) 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Sarban Ahmet Efendi
Sarban Ahmet Efendi 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 2
Hüsâmi Hz.
Hüsâmi Hz. 1
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şemseddin-i Sivâsi Hz. 1
Fuzûli
Fuzûli 1
1
1
Hassan Bin Sabit Hz.
Hassan Bin Sabit Hz. 1
1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Yunus
Yunus 1
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 1
1
2
Ali Ulvi Kurucu
Ali Ulvi Kurucu 1
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. 1
Süleyman Nahîfi Hz.
Süleyman Nahîfi Hz. 1
Şeyh Sadi Efendi
Şeyh Sadi Efendi 1
1
1
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. 1
Tâlib (Şeyh Mehmed Efendi)
Tâlib (Şeyh Mehmed Efendi) 1
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1
Şeyh Süleyman Efendi (kadiri)
Şeyh Süleyman Efendi (kadiri) 1
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz. 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 2
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Bursavî 1
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi 1
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
1
1
Yunus
Yunus 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 1
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.) 2
Yunus Emre
Yunus Emre 1
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.) 1
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.) 2
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.) 1
Bezcizâde Muhyî Efendi
Bezcizâde Muhyî Efendi 2
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi 1
Rifai Şeyhi Haydar Efendi
Rifai Şeyhi Haydar Efendi 1
Nuktî
Nuktî 1
Bezcizâde Muhyî Efendi
Bezcizâde Muhyî Efendi 0
Kâzım Paşa
Kâzım Paşa 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) 1
1
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Elmalılı Ümmî Sinan Hz. 2
Hilmi Dede (bektaşi)
Hilmi Dede (bektaşi) 1