Nutuklar

Ehl-i Dilin irâd buyurduğu nutk-u şerifler.

Hz. Yunus (k.s)
Mustafa Zekâî el-Halvetî Hz.
Hilmi Dede (bektaşi)
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Yunus
Yunus (k.s.)
Hz. Yunus (k.s)
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Yunus Emre
Muallim İsmail Hakkı
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Yahya Nazim Çelebi
Dr. Mehmed Gülâl
Danişî Ali İlmi Dede
Seyyid Nesimi (k.s.)
Şeyh Zekâi Efendi
Yunus Emre
Seyyid Nesimi (k.s.)
Sultan 3. Selim Han
Osman Husûsi Efendi
Yunus Emre
Alvarlı Efe Hz.
Ünal Ensari
Yunus (k.s.)
Mihrabî
Yunus Emre
Yunus (k.s.)
Yunus Emre
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Hızır Hadî Dede
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Mirâtî
Abdülhalik Efendi
Dr. Türkan Alvan
Yunus Emre
Muallim Nâci Bey
Hakkı Efendi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Ahmed Kuddûsi
Ali Ulvi Kurucu
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Muhyiddin Üftade Hz.
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Yunus Emre
Matlûbe Helvayi Bacı
Şeyh Nüzûli Efendi
Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Osmân Kemâli Hz.
Mustafa Resmî Ahî Hz.
Hz. Yunus (k.s)
Dr. Abdullah Uysal
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Yunus Emre
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Tevfik Çapacıoğlu
Yunus (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Yunus Emre
Hilmi Dede (bektaşi)
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hakkı Efendi
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Ali Ulvi Kurucu
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Mustafa Batuhan (medhi)
Kenan Rıfaî Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Molla Câmi Hz.
Prof. Süheyl Ünver
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Şeyh Atıf Efendi
Dimışki Hz.
Şeyh Kerameddin Efendi Hz.
Yunus Emre
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
İsmail Hakkı Bursavî
Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi
Kenan Rıfaî Hz.
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi
Hacı Bayrâm-ı Velî
Yunus (k.s.)
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Yunus (k.s.)
Bosnavi Hasan Kâimî Efendi
Derviş Musa Dede
Mukaddes Çıtlak
Selâmi Mustafa Efendi
Lütfi Filiz
Kenan Rıfaî Hz.
Hz. Yunus (k.s)
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Müştak Baba
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Azmi Dede
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Recai Efendi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Süleyman Nahîfi Hz.
Fasih Dede Hz.
Abdürrahman Ref
Hafız Emin Işık Efendi
Pir Sultan Abdal
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Ali Ulvi Kurucu
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hacı Bayrâm-ı Velî
Yunus Emre
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Hz. Pir Mevlânâ Hâlid
Alvarlı Efe Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Kenan Rıfaî Hz.
Yunus Emre
Şem'i Mevlevi
Yunus Emre
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Kenzi Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Yunus Emre
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Ahmet Özhan
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hz.
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Necef Efendi
Kuloğlu
Ömer Ruşeni Hz.
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.
Yunus Emre
Kâzım Paşa
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
İsa Mahvî Efendi
Ali Ulvi Kurucu
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Pir Sultan Abdal
Kenzî
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Şeyh Sırri Efendi
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti
Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
Şeyh Mehmed Kadiri
Ali Ulvi Kurucu
Yunus (k.s.)
Şeyh Hafız Salih Baba Hz.
Hayâli
Ahmed Kuddûsi
Hz. Yunus (k.s)
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Urfalı Mehmed Şevket
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Şeyh Galip (k.s.)
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Tahir Olgun (tahir-ül Mevlevî)
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Ömer Ruşeni Hz.
Hafız Nezih Tolon
Mustafa Batuhan (medhi)
Şeyh Nusret Tura Efendi
Ahmet Efe
Antepli Mehmed Aydi Baba
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Şeyh Süleyman Efendi (Halveti)
Kıbrıslı Âşık Kenzî
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Yunus Emre
Yunus Emre
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Aşık Paşa
Yunus Emre
Müctebâ Ramazanoğlu
Yavuz Sultan Selim Han
Şumnulu Osman Fazli Efendi
Sultan Divâni
Mustafa Batuhan (medhi)
Yunus (k.s.)
Leyla Hanım
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Kelâmi Mustafa Efendi
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Süleyman Çelebi
Yunus (k.s.)
Şeyh Atıf Efendi
Hüseyin Sîret Efendi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Zekâi Efendi
Mustafa Batuhan (medhi)
Fuzûli
İbrahim Tennuri
Ahmed Kuddûsi
Gazâli
Şeyh Ahmet Efendi
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Tahir Olgun (tahir-ül Mevlevî)
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Nakşi Akkırman
Siyahî Mustafa Dede
Hz. Nasûhî
Mehmed Raci Efendi
Bedia Kirazoğlu
Şeyh Mehmed Yaşar Efendi Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Yunus Emre
Genc Abdal
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Yunus (k.s.)
Veled Çelebi (i̇zbudak)
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Kemal Edib Kürkçüoğlu
İsmail Hakkı Bursavî
Seyyid Nesimi (k.s.)
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Ahmed Kuddûsi
Yahya Efendi
Bektâşî Âşık Hıfzî
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.)
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Sinan Ümmi Hz.
Emir Sultan Hz.
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Yunus Emre
Hz. Nasûhî
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hasan Nazif Dede Efendi
Hacı Hasan Hilmi
İsmail Hakkı Bursavî
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Saffet
Ebûbekir Kâni Efendi
İsmail Hakkı Bursavî
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hacı Kişi
Mustafa Resmî Ahî Hz.
Hasan Adlî Efendi Sünbüli
Pir Sultan Abdal
Alvarlı Efe Hz.
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
Yunus (k.s.)
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Seyrânî
Münir Baba
Hz. Üftâde
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Fethüddîn Ahmed Efendi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Azmi Dede
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Bağdadi Hz. Edirneli Uşşâki Şeyhi
Leyla Hanım
Dr. Türkan Alvan
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Pir Mehmed Azmi
Cahidi Sultan
Hüsnü Sarıer
Nuri Baş
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Ahmet Cesur
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Kaygulu Halil Efendi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Yunus (k.s.)
Emrah
Yunus Emre
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Yunus Emre
Yunus Emre
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Şeyh Atıf Efendi
Kıbrıslı Âşık Kenzî
Yunus Emre
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
İsmail Hakkı Bursavî
Yunus (k.s.)
Hacı Hüseyin Efendi
Kâhyazâde Arif Efendi
Kenan Rıfaî Hz.
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Yunus Emre
Şeyh Eşref-i Sanî Hz.
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Mustafa Batuhan (medhi)
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Seyyid Sabri Şemi
Kâhyazâde Arif Efendi
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Himmetzâde Abdüşşekur
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Es'ad Erbilî Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Ali Ulvi Kurucu
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey
Kâhyazâde Arif Efendi
Derviş Yunus
İbrahim Nakşî Efendi
Hakkı (k.s.)
Yunus (k.s.)
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Yunus (k.s.)
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Ahmed Kuddûsi
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
İsmail Hakkı Bursavî
Adile Sultan
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Nakşi (k.s.) Hz.
Yunus (k.s.)
Ahmed Kuddûsi
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Ali Ulvi Kurucu
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
İmam Busurî
Hasan Hilmi Efendi
Yunus Emre
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Aşık Niyazi
Dr. Türkan Alvan
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Ahmed Remzi Dede
Hayâli
Yunus Emre
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hz. Visâli
Yunus (k.s.)
Mustafa Batuhan (medhi)
Mehmed Nasuhi Efendi
Hafız Ahmed Irsoy
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Amasyalı Şeyh Nigâri
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)
Hacı Bayrâm-ı Velî
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Kanûni Sultan Süleyman Han Hz.
Alvarlı Efe Hz.
Sıdkı Baba
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hasan Sevil
Şeref Hanım
Ziver Paşa
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Pir Sultan Abdal
Kenan Rıfaî Hz.
Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Himmetzâde Abdullah Hz.
Nâyi Ali Rıza Bey
Nâyi Ali Rıza Bey
Kenan Rıfaî Hz.
Neyzen Tevfik
Ali Ulvi Kurucu
Şeyh Muhtar Efendi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Sefil Abdal
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Hz. Pir Cemâleddin-i Halveti
Şeyh Ömer Fuâd Efendi
Kenan Rıfaî Hz.
Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey
Kenzî
Hz. Selâmî
Urfalı Nabi Hz.
Muhyiddin Üftade Hz.
İsmail Hakkı Bursavî
Hz. Sâfi
Bursalı Mehmed Tahir Efendi Hz.
Şeyh Galip (k.s.)
İsmail Hakkı Bursavî
Keşanlı Süleyman Zâtî Celveti
Derviş Sadık Halveti
Yunus (k.s.)
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Yunus (k.s.)
Sultan Divâni
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Seyyid Ahmet Bedevi
Şeyh Sadi Efendi
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Cemalî K.s
Abdülbaki Dede
Yunus Emre
İbrahim Yürtören
Yunus Emre
Yunus
Fehmi
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Bayrami Şeyhi Himmet Efendi
Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
İsmail Hakkı Bursavî
Kul Yusuf
El-hâc Muhammed Perişan Baba
Gülaboğlu Muhammed Askerî Hz.
Pir Sultan Abdal
Şeyh Galip (k.s.)
Yunus (k.s.)
Alvarlı Efe Hz.
Yunus Emre
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Yunus
Nûri
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hz. Pir İbrahim Gülşeni
Yunus Emre
Şeyh Kamil Efendi
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Şeyh Galip (k.s.)
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Yunus Emre
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Abdüssamed Hz. Bayramî
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Şeyh Kamil Efendi
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Hz. Bilal Habeşi (r.a)
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Abdülrahim Rûmi
Hz. Yunus (k.s)
Yunus (k.s.)
Yunus Emre
Yunus Emre
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Bayrami Şeyhi Himmet Efendi
Sultan I. Mahmud (sebkati)
Hatayî (Şah İsmail)
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sarban Ahmet Efendi
Yunus (k.s.)
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Hüsâmi Hz.
Fuzûli
Hassan Bin Sabit Hz.
Yunus
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Ali Ulvi Kurucu
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Şeyh Sadi Efendi
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Tâlib (Şeyh Mehmed Efendi)
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Yunus (k.s.)
İsmail Hakkı Bursavî
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Yunus Emre
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Yunus (k.s.)
Yunus (k.s.)
Yunus Emre
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nesimi (k.s.)
Bezcizâde Muhyî Efendi
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Nuktî
Bezcizâde Muhyî Efendi
Kâzım Paşa
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Hilmi Dede (bektaşi)