Ruhum Sana Aşık Sana Hayrandır Efendim

Güftekârı: Ali Ulvi Kurucu

Bu sayfada Ali Ulvi Kurucu tarafından kaleme alınan Ruhum Sana Aşık Sana Hayrandır Efendim nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim, 
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim. 
Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın, 
Dîdârına âşık Ulu Yezdândır Efendim. 

Mahşerde nebîler bile senden medet ister, 
Rahmet, diyen âlemlere, Rahmandır Efendim. 
Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, kovma kapından, 
Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim. 

Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı, 
Medheyleyen ahlâkın, Kur ân dır Efendim 
Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim, 
Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim...

Dağ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ, 
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim... 
Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın, 
Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim.

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sultanîyegâh Mahmut Bilki 2