2021 Ramazan-ı Şerif Mukabelesi

Mutad olduğu üzere her sene Ramazan Ayı'nda Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda icra edilen Mukabele-i Şerif, 2021 senesinde Kovid-19 pandemi kısıtlamalar kapsamında vakıfta icra edilememişti. Aşağıdaki kayıtlar muhterem hocamız Hafız Murat Taştekin'in o sene internetten bizlere yaptırdığı Mukabele-i Şerif kayıtlarını ihtiva etmektedir.

Güncellemeler - Talepler