Zevât-ı Kirâm

Musıki Meşklerinde güfte yazarı, bestekar veya sazende olarak bir şekilde ismi zikredilmiş zevat-ı kiramın bulunduğu liste.

Ünvan Adı Doğum / Vefat Tarihleri İçerik
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Abdi Çoşkun ?
Abdülbaki Dede ?
Abdülhalik Efendi ?
Abdülhalik Efendi ?
Abdullah El-ferec ?
Abdülrahim Rûmi 1446-01-01
Abdürrahman Ref ?
Abdüssamed Hz. Bayramî ?
Adile Sultan ?
Ahmed Çelebi ?
Ahmed Hayâli-i Gülşeni ?
Ahmed Kuddûsi 1769-01-01 / 1849-01-01
Ahmed Remzi Dede ?
Ahmed Remzi Dede ?
Ahmedî (sultan I. Ahmed Han) ?
Ahmet Cesur ?
Ahmet Efe ?
Ahmet Gölge ?
Ahmet Hatipoğlu ?
Ahmet Muhtar Gölge ?
Ahmet Özhan ?
Ahmet Özhan ?
Albay Selahaddin ?
Ali Şirüganî Dede ?
Ali Ufki ?
Ali Ulvi Baba ?
Ali Ulvi Kurucu ?
Âlim Efendi 1874-01-01 / 1930-01-01
Alvarlı Efe Hz. 1699-01-01
Alvarlı Efe Hz. ?
Alvarlı Efe Hz. ?
Amasyalı Şeyh Nigâri ?
Amasyalı Şeyh Nigâri ?
Amir Ateş ?
Anonim ?
Antepli Mehmed Aydi Baba 1870-01-01
Aşık Niyazi ?
Aşık Paşa ?
Aşık Paşa ?
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. ?
Aslan Hepgür ?
Azmi Dede ?
Bağdadi Hz. Edirneli Uşşâki Şeyhi ?
Balâheng Nûri Bey ?
Balat Şeyhi Kemal Efendi ?
Barış Demir ?
Bayrami Şeyhi Himmet Efendi ?
Bedia Kirazoğlu ?
Bekir Dedeoğlu ?
Bekir Dedeoğlu ?
Bekir Sıtkı Sezgin ?
Bektâşî Âşık Hıfzî ?
Beylikcizâde Ali Aşki Bey ?
Bezcizâde Muhyî Efendi ?
Bolahenk Nuri Bey ?
Bosnavi Hasan Kâimî Efendi ?
Bosnavi Hasan Kâimî Efendi 1625-01-01 / 1680-01-01
Buhurizâde Itri Efendi ?
Bursalı Mehmed Tahir Efendi Hz. ?
Büyük Hafız Kemal Efendi ?
Büyük Hafız Kemal Efendi ?
Cahidi Sultan ?
Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi ?
Çellist Murat Süngü ?
Cemalî K.s ?
Cihangirli Ahmed Efendi ?
Cinuçen Tanrıkorur ?
Danişî Ali İlmi Dede 1683-01-01
Dede Efendi ?
Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.) ?
Derviş Himmet Efendi (k.s.) ?
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal 2018-12-21
Derviş Musa Dede ?
Derviş Sadık Halveti ?
Derviş Sadık Halveti ?
Derviş Yunus ?
Dimışki Hz. ?
Dimışki Hz. ?
Doğan Ergin ?
Dr. Abdullah Uysal ?
Dr. Abdullah Uysal ?
Dr. Alaeddin Yavaşça ?
Dr. Mehmed Gülâl ?
Dr. Mehmed Gülâl ?
Dr. Türkan Alvan ?
Draman Zakiri Şeyh Ahmed ?
Dursun Çakmak ?
Ebu'l Hamis ?
Ebûbekir Kâni Efendi ?
El Hac Abdurrahman Hilmi Efendi Cerrahi ?
El-hâc Muhammed Perişan Baba ?
Elmalılı Ümmî Sinan Hz. ?
Emin Ongan ?
Emir Sultan Hz. ?
Emir Sultan Hz. ?
Emrah ?
Enderunî Hafız Hüsnü Efendi ?
Enes Ergür ?
Eray Mescioğlu ?
Erdinç Çelikkol ?
Ertuğrul İnanç ?
Erzurumlu Aşık ?
Es'ad Erbilî Hz. ?
Eyyûbi Ali Rıza Bey ?
Eyyûbi Mehmed Efendi ?
Fasih Dede Hz. 1699-01-01
Fehmi ?
Fehmi Tokay ?
Fethüddîn Ahmed Efendi ?
Fuzûli ?
Fuzûli ?
Fuzûli ?
Galib Çolakoğlu ?
Gazâli ?
Genc Abdal ?
Gökhan Yücel ?
Gülaboğlu Muhammed Askerî Hz. ?
Gülaboğlu Muhammed Askerî Hz. ?
Günay Uysal ?
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu ?
Hacı Arif Bey ?
Hacı Bayrâm-ı Velî 1430-01-01
Hacı Faik Bey ?
Hacı Hafız Zeki Altun 1920-01-01 / 1999-01-01
Hacı Hasan Hilmi ?
Hacı Hasan Hilmi ?
Hacı Haşim Bey ?
Hacı Hüseyin Efendi 1818-01-01
Hacı Kamil Dürüst ?
Hacı Kişi ?
Hacı Nâzif Bey ?
Hacı Ramazan Efendi ?
Hafız Ahmed Irsoy ?
Hafız Emin Işık Efendi ?
Hafız İsmail Efendi ?
Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi 1825-01-01 / 1897-01-01
Hafız Murat Taştekin ?
Hafız Neyzen H. Osman Paça ?
Hafız Nezih Tolon ?
Hafız Post ?
Hafız Şevket Efendi ?
Hafız Tevfik Bey ?
Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy ?
Hakkı (k.s.) ?
Hakkı Efendi ?
Hakkı Efendi ?
Halil Çay ?
Halilezen Oktay Özerden ?
Hamdi ?
Hammamizâde İsmail Dede Efendi ?
Hasan Adlî Efendi Sünbüli ?
Hasan Adlî Efendi Sünbüli ?
Hasan Basri Taptık Baba ?
Hasan Hilmi Efendi 1782-01-01 / 1847-01-01
Hasan Nazif Dede Efendi ?
Hasan Nazif Dede Efendi ?
Hasan Sevil ?
Hasan Sevil ?
Hassan Bin Sabit Hz. ?
Hatayî (şah İsmail) ?
Hatib Zakiri Hasan Efendi ?
Hatûniye Dergâhı Şeyhi Rızâ Efendi ?
Hayâli ?
Hayati Günyeli ?
Hilmi Dede (bektaşi) ?
Himmetzâde Abdullah Hz. ?
Himmetzâde Abdüşşekur ?
Hızır Hadî Dede ?
Hobcuzâde Hafız Şakir ?
Hoca Ahmet Yesevi Hz. ?
Hoca Ahmet Yesevi Hz. 1093-01-01 / 1166-01-01
Hoca Fehmi Efendi ?
Hulûsi Gökmen ?
Hüsam Dede ?
Hüsâmi Hz. ?
Hüseyin Baba ?
Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hz. ?
Hüseyin Sebilci 1894-01-01 / 1975-01-01
Hüseyin Sîret Efendi ?
Hüsnü Sarıer ?
Hz Pir Yusuf Sünbül Sinan Ks ?
Hz. Bilal Habeşi (r.a) ?
Hz. Nasûhî ?
Hz. Nasûhî ?
Hz. Nasûhî ?
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz. ?
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz. ?
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz. ?
Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi ?
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi ?
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi ?
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi ?
Hz. Pir Cemâleddin-i Halveti ?
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s) ?
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s) ?
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni ?
Hz. Pir İbrahim Gülşeni ?
Hz. Pir İbrahim Gülşeni ?
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi ?
Hz. Pir Mevlânâ Hâlid 1775-01-01 / 1826-01-01
Hz. Pir Mevlânâ Hâlid ?
Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî ?
Hz. Sâfi ?
Hz. Selâmî ?
Hz. Üftâde ?
Hz. Visâli ?
Hz. Yunus (k.s) ?
Hz. Yunus (k.s) ?
Hz. Yunus (k.s) ?
İbrahim Ağa ?
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. ?
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. ?
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. ?
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. ?
İbrahim Nakşî Efendi ?
İbrahim Tennuri ?
İbrahim Yürtören ?
İbrahim Yürtören ?
İmam Busurî ?
İsa Mahvî Efendi ?
İsmail Dede Efendi ?
İsmail Hakkı Bey ?
İsmail Hakkı Bursavî ?
İsmail Hakkı Bursavî ?
İsmail Hakkı Erzurûmî ?
İsmail Hakkı Zühdü Efendi 1858-01-01 / 1919-01-01
İsmail Hakkı Zühdü Efendi ?
İsmail Hakkı Zühdü Efendi ?
İsmail Hakkı Zühdü Efendi ?
İzzeddin Hümâyi Bey ?
İzzeddin Hümâyi Bey ?
Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi ?
Kâhyazâde Arif Efendi ?
Kalburcuzâde Zakir Hacı Mehmed Efendi ?
Kanuni İbrahim Efendi ?
Kanuni Mustafa Efendi ?
Kanûni Sultan Süleyman Han Hz. 1494-01-01 / 1566-01-01
Kanuni Talha Efendi ?
Kanuni Turgut Özüfler ?
Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey 1857-01-01 / 1924-01-01
Kazasker Mustafa İzzet Efendi ?
Kâzım Baba ?
Kâzım Efendi ?
Kâzım Paşa 1821-01-01 / 1890-01-01
Kelâmi Mustafa Efendi ?
Kemal Edib Kürkçüoğlu ?
Kemal Gürses ?
Kemani Aydın Efendi ?
Kemençevi Memduh Yalvaç ?
Kenan Aşki ?
Kenan Rıfaî Hz. 1867-01-01 / 1950-01-01
Kenan Rıfaî Hz. ?
Kenan Rıfaî Hz. ?
Kenan Rıfaî Hz. ?
Kenan Rıfaî Hz. ?
Kenzî ?
Kenzi Hz. ?
Keşanlı Süleyman Zâtî Celveti 2017-05-15
Kıbrıslı Âşık Kenzî 1839-01-01
Kırımlı Molla Medmed ?
Kudümzen Necdet Tanlak ?
Kul Nesimi ?
Kul Yusuf ?
Kuloğlu ?
Kutbi Dede ?
Lâtif Ağa ?
Leyla Hanım ?
Lütfi Filiz ?
M. İhsan Özer 2009-04-27
Mahmut Bilki ?
Matlûbe Helvayi Bacı ?
Matlûbe Helvayi Bacı ?
Mehmed Kemiksiz ?
Mehmed Nasuhi Efendi ?
Mehmed Raci Efendi 1800-01-01
Metin Alkanlı ?
Meydancık İmamı Hafız Efendi ?
Mihrabî ?
Mirâtî ?
Misafir ?
Molla Câmi Hz. ?
Muallim İsmail Hakkı ?
Muallim İsmail Hakkı ?
Muallim Nâci Bey ?
Muammer Dede (muammer Bender Baba) ?
Müctebâ Ramazanoğlu ?
Muhammed Sıddık Efendi ?
Muhammediyeci Mustafa Efendi ?
Muhyiddin Üftade Hz. ?
Mukaddes Çıtlak ?
Münir Baba ?
Munir Nureddin Selçuk ?
Murat Şâhin ?
Mustafa Batuhan (medhi) ?
Mustafa Batuhan (medhi) ?
Mustafa Düzgünman ?
Mustafa Resmî Ahî Hz. 1750-01-01 / 1792-01-01
Mustafâ Tatcı ?
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz. ?
Mustafacan Olgun ?
Müştak Baba ?
Müştak Baba ?
Müştak Baba ?
Musullu Hafız Osman ?
Nakşi (k.s.) Hz. ?
Nakşi Akkırman ?
Nâmî ?
Nâyi Ali Rıza Bey ?
Nâyi Osman Dede ?
Nazmî ?
Nazmî ?
Necdet Tanlak ?
Necef Efendi 1700-01-01
Necef Efendi ?
Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu ?
Neyzen Furkan Topçu ?
Neyzen Hacı Osman ?
Neyzen İ. Sâfa Botsalı ?
Neyzen M. Hakan Alvan ?
Neyzen Melih Berse ?
Neyzen Necib Dede ?
Neyzen Orçun Güneşer ?
Neyzen Osman Bey ?
Neyzen Şaban Keşkeş ?
Neyzen Süleyman Ergüner ?
Neyzen Tevfik ?
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) ?
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) ?
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) ?
Nizameddin Yıldırım ?
Nuktî ?
Nûri ?
Nûri ?
Nuri Baş ?
Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi ?
Ömer Ruşeni Hz. ?
Osman Hulüsi Darendevi Hz. ?
Osman Husûsi Efendi ?
Osman Husûsi Efendi ?
Osmân Kemâli Hz. ?
Pir Mehmed Azmi 1582-01-01
Pir Sultan Abdal ?
Pir Sultan Abdal ?
Piyanist Mimar Esad Efendi ?
Prof. Süheyl Ünver ?
Rahmi Efendi ?
Rakım Elkutlu ?
Rasim Efendi ?
Rebâbi Dinçer Dalkılıç ?
Recai Efendi ?
Rifai Şeyhi Haydar Efendi ?
Rifai Şeyhi Haydar Efendi ?
Rifat Bey ?
Rıf'at Bey 1820-01-01 / 1888-01-01
Şabani K.s. ?
Sadeddin Heper ?
Sadeddin Kaynak 1895-01-01 / 1961-01-01
Sadık Efendi ?
Safer Hoca ?
Saffet ?
Sahvî Hz. ?
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi ?
Salih Zeki (arif Ataergin) ?
Sami Savni Özer ?
Samih Rifat Bey ?
Sarban Ahmet Efendi ?
Sefil Abdal ?
Sefil Abdal ?
Şehzade Mehmed Seyfeddin Efendi 1874-01-01 / 1927-01-01
Şehzâde Seyfeddin Efendi 1874-01-01 / 1927-01-01
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) ?
Selâmi Mustafa Efendi ?
Selanikli Şevket Bey ?
Şem'i Mevlevi ?
Şemseddin-i Sivâsi Hz. ?
Şemseddin-i Sivâsi Hz. ?
Şemseddin-i Sivâsi Hz. ?
Şemseddin-i Sivâsi Hz. ?
Şeref Hanım ?
Şeref Hanım ?
Sermüezzin Baha Bey ?
Sermüezzin Rifat Bey ?
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s ?
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s ?
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi ?
Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti ?
Şeyh Ahmet Efendi ?
Şeyh Atıf Efendi ?
Şeyh Edhem Efendi ?
Şeyh Eşref-i Sanî Hz. ?
Şeyh Eşref-i Sanî Hz. 1109-01-01
Şeyh Galip (k.s.) ?
Şeyh Hacı Ethem Efendi ?
Şeyh Hafız Salih Baba Hz. ?
Şeyh Hafız Salih Baba Hz. ?
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi ?
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi ?
Şeyh Hüseyin Efendi ?
Şeyh Hüseyin Şemsi Güneren ?
Şeyh Kamil Efendi ?
Şeyh Kanunî Şerif Dedeoğlu ?
Şeyh Kaygulu Halil Efendi 1820-01-01
Şeyh Kaygulu Halil Efendi ?
Şeyh Kerameddin Efendi Hz. ?
Şeyh Kerameddin Efendi Hz. ?
Şeyh Mehmed Efendi ?
Şeyh Mehmed Kadiri ?
Şeyh Mehmed Kadiri ?
Şeyh Mehmed Şemseddin Efendi ?
Şeyh Mehmed Yaşar Efendi Hz. 1845-01-01 /
Şeyh Mes'ud Efendi ?
Şeyh Mesut Efendi ?
Şeyh Muhtar Efendi ?
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz ?
Şeyh Nûri Efendi ?
Şeyh Nusret Tura Efendi ?
Şeyh Nüzûli Efendi ?
Şeyh Nüzûli Efendi ?
Şeyh Ömer Fuâd Efendi ?
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri 1814-01-01 / 1893-01-01
Şeyh Sadeddin Rifat ?
Şeyh Sadi Efendi ?
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi ?
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi ?
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi ?
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi ?
Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi ?
Şeyh Sâmi Efendi ?
Şeyh Sinan Efendi ?
Şeyh Sırri Efendi ?
Şeyh Sırri Efendi ?
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî ?
Şeyh Süleyman Efendi (kadiri) ?
Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz. 1828-01-01 / 1886-01-01
Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz. ?
Şeyh Sultan Mehmed Hz ?
Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi ?
Şeyh Zekâi Efendi ?
Şeyh Zekâi Efendi ?
Seyrânî ?
Seyyid Ahmet Bedevi ?
Seyyid Nesimi (k.s.) ?
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. ?
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. ?
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. ?
Seyyid Sabri Şemi ?
Şikârizade Ahmed Efendi ?
Sinan Ümmi Hz. ?
Şirügani ?
Siyahî Mustafa Dede 1710-01-01
Sıdkı Baba ?
Süleyman Çelebi ?
Süleyman Nahîfi Hz. ?
Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi ?
Sultan 3. Selim Han ?
Sultan 3. Selim Han ?
Sultan Divâni 1440-01-01 / 1529-01-01
Sultan I. Mahmud (sebkati) ?
Şumnulu Osman Fazli Efendi ?
Suriyeli Zat ?
Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi ?
Tahir Karagöz ?
Tahir Olgun (tahir-ül Mevlevî) ?
Tâlib (Şeyh Mehmed Efendi) ?
Tâlib (Şeyh Mehmed Efendi) ?
Tanburi Aziz Bey ?
Tanbûri Enes Durceylan ?
Tanbûri Enes Üstün ?
Tanbûri Mehmet Bey ?
Tanbûri Muaz Ceyhan ?
Tanbûri Oğuz Efendi ?
Tanbûri Sadun Aksüt ?
Tevfik Çapacıoğlu ?
Trakya Bektaşileri ?
Turhan Toper ?
Udi Bekir Efendi ?
Udi Levent Kaya ?
Udi Metin Özden ?
Ünal Ensari ?
Urfalı Mehmed Şevket 1861-01-01 / 1918-01-01
Urfalı Nabi Hz. ?
Üsküdarlı Ahs ?
Veled Çelebi (i̇zbudak) 1953-01-01
Veled Çelebi (i̇zbudak) ?
Yahya Efendi ?
Yahya Efendi ?
Yahya Nazim Çelebi 1647-01-01 / 1726-01-01
Yalçın Tura ?
Yaman Dede ?
Yavuz Sultan Selim Han 1467-01-01 / 1520-09-22
Yeniköylü Hadi Bey ?
Yeniköylü Hasan Efendi ?
Yunus ?
Yunus ?
Yunus ?
Yunus (k.s.) ?
Yunus (k.s.) ?
Yunus (k.s.) ?
Yunus Emre ?
Yunus Emre ?
Yunus Emre ?
Yunus Emre ?
Yunus Emre ?
Yunus Emre 1240-01-01 / 1320-01-01
Yusuf ?
Yusuf Bey ?
Yusuf Çelebi ?
Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.) ?
Zâtî ?
Zekai Dede ?
Zekai Dede Efendi ?
Zekai Dede Efendi ?
Ziver Paşa ?