Zevât-ı Kirâm

Musıki Meşklerinde güfte yazarı, bestekar veya sazende olarak bir şekilde ismi zikredilmiş zevat-ı kiramın bulunduğu liste.

"Akbıyık Sultan" Ahmed Şemseddin Efendi (Şems-i Hüdâ)
"Küçük İmam" Mehmed Efendi
"Nefes Ambarı" Derviş Osman Efendi (Sivâsî/Gülşenî)
(Müridoğlu) Şeyh Muhammed Gafûri Efendi el-Celvetî
Abdi Çoşkun
Abdülbaki Dede
Abdülhalik Efendi
Halikî - Hz. Pir Sünbül Efendi Asitanesi Pişkademi
Abdullah El-ferec
Abdullah Gülcemal
Abdullah Nâci Kırışka
Abdülrahim Rûmi
Merzifonlu
Abdürrahim Tırsî Efendi
Abdurrahman Efendi
Abdürrahman Ref
Abdüssamed Hz. Bayramî
Âdil Oymak
Adile Sultan
Adile Sultan
Nakşi Dervişesi - Sultan 2. Mahmud'un Kızı
Ahmed Çelebi
Ahmed Hatipoğlu
Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Ahmed Hayali-i Gülşeni
Ahmed İlâhî Bursavî (Melâmî-Nakşî)
Ahmed Kâmil Efendi
Ahmed Kuddûsi
Maraşizâde Kâdirî
Ahmed Remzi Dede
Son Devir Mutasavvıf Şairlerinden, Üsküdar Mevlevîhânesi’nin Son Şeyhi.
Ahmed Şahin
Ahmed Şevkî El-cerrahi
Ahmed Yılmaz
Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)
Ahmet Cesur
Ahmet Efe
Ahmet Esat Uğurlu (Manisalı)
Ahmet Eski
Ahmet Güneren
Ahmet Hatipoğlu
Ahmet Ilgaz
Ahmet Ilgaz
Ahmet Muhtar Gölge
Ahmet Özhan Efendi (Şevkî)
Ahmet Yılmaz
Halveti Şabani
Ahmet Yılmaztaş (Kaynak Kişi)
Akif Hoca Efendi (İzmir Eski Müftüsü )
Akif Hoca Efendi (İzmir Eski Müftüsü)
Akın Özkan
Akın Özkan
Albay Selahaddin
Ali Bey
Ali Gerçek
Ali Gülses
Ali Kemal Belviranlı
Ali Rıza Sağman
Ali Rıza Şengel
Ali Şirüganî Dede
Gülşeni Şeyhi
Ali Tekintüre
Ali Ufkî
Ali Ufki
Ali Ulvi Baba
Tarîk-i Bektâşiyye'den Ulvi Baba
Ali Ulvi Kurucu
Âlim Efendi
Manisa Müftüsü
Alvarlı Efe Hz.
Amasyalı Şeyh Nigâri
Amir Ateş
Amir Ateş
Amir Ateş
Amir Ateş
Amir Ateş
Antepli Mehmed Aydi Baba
Halveti Şabani
Arif Hikmet Gökoğlu
Aşık Niyazi
Aşık Paşa
Aşık Ruhsâtî
Aşık Şenlik
Âşık Yunus
Asım Köksal
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aslan Hepgür
Aslan Hepgür
Aslan Hepgür
Azmi Dede
B. Eskidemir
Bağdadi Hz. Edirneli Uşşâki Şeyhi
Balâheng Nûri Bey
Balat İmamı Hasan Efendi
Balat Şeyhi Kemal Efendi
Sümbülî
Barış Demir
Barış Demir
Bayrami Şeyhi Himmet Efendi
Bedia Kirazoğlu
Bekir Dedeoğlu
Bekir Sıdkı Erdoğan
Bekir Sıdkı Sezgin
Bektâşî Âşık Hıfzî
Bereketzâde İsmail Hakkı Efendi
Beylikcizâde Ali Aşki Bey
Beyoğlu Müftüsü Tevfik Çapacı
Bezcizâde Muhyî Efendi
Halveti Bayramî
Bilge Özgen
Bıçakçızâde Hakkı Efendi
Bolahenk Nuri Bey
Bosnavi Hasan Kâimî Efendi
Halveti Kadiri - Bosna Sinanoğlu Tekkesi Şeyhi
Buhurizâde Itri Efendi
Burhan Sadık Yalçın
Bursalı Lamiî Çelebi
Bursalı Mehmed Tahir Efendi Hz.
Büyük Hafız Kemal Efendi
Cahidi Sultan
Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi
Cavit Deringöl
Cavit Ersoy
Çellist Murat Süngü
Cemalî K.s
Cevâbî Baba (Bektâşî)
Cihangirli Ahmed Efendi
Cinuçen Tanrıkorur
Çıkrıkçı Şeyh Mustafa Efendi el-Nakşibendî
Danişî Ali İlmi Dede
Lefkoşa - Kudüs Mevlevihanesi Şeyhi
Danyal Mantı
Davud Yılmaz
Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)
Derviş Ali Efendi
Derviş Aslan
Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Trt İstanbul Ve Kültür Turz. Bak. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Emekli Sanatçısı
Derviş Musa Dede
Derviş Sadık Halveti
Derviş Yunus
Dikençoğlu
Dimışki Hz.
Dimışki Hz.
Doğan Ergin
Dr. Abdullah Uysal
Dr. Abidin Gerçeker
Dr. Abidin Gerçeker
Dr. Abidin Gerçeker
Dr. Alaeddin Yavaşça
Dr. Ayten Uğuralp
Dr. Cahid Öney
Dr. Cahit Öney
Dr. Cahit Öney
Dr. Hüsâmeddin Olgun
Dr. Hüsâmeddin Olgun
Dr. Hüsâmeddin Olgun
Dr. Hüsâmeddin Olgun
Dr. İrfan Doğrusöz
Dr. İrfan Doğrusöz
Dr. İrfan Doğrusöz
Dr. İrfan Doğrusöz
Dr. İrfan Doğrusöz
Dr. İrfan Doğrusöz
Dr. Mehmed Gülâl
Dr. Murat Derin
Dr. Murat Derin
Dr. Sâdık Yititbaş
Dr. Turgut Tokaç
Dr. Türkan Alvan
Dr. Ziyâ Cemâl Büyükaksoy
Dr.Abdullah Uysal
Draman Zakiri Şeyh Ahmed
Dursun Çakmak
Dursun Çakmak
Dursun Çakmak
Dursun Çakmak
Dursun Çakmak
Dursun Çakmak
Dursun Çakmak
Dursun Çakmak
Dursun Çakmak
Dursun Çakmak
Ebu'l Hamis
Ebûbekir Kâni Efendi
Mevlevi
Edirneli Kâmî Efendi Çelebi
Edirneli Salihzâde Efendi
Ekrem Karadeniz
Ekrem Kılıç
el-Hac Abdurrahman Hilmi Efendi Cerrahi
El-hâc Muhammed Perişan Baba
Elif Gönül Özdolap
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Emin Ongan
Emir Sultan Hz.
Emrah
Kadiri Nakşi
Enderunî Hafız Hüsnü Efendi
Enes Ergür
Enfî Hasan Ağa
Enis Behiç Koryürek
Enver Etik
Eray Mescioğlu
Erdinç Çelikkol
Eroğlu Nûrî Hz.
Erol Başaran
Ertuğrul İnanç
Erzurumlu Aşık
Kâdirî Nakşî
Es'ad Erbilî Hz.
Eşref
Etem Ertürk
Eyüb Sultan Hatîbi Aşık Hafız Ahmed Efendi
Eyüp Hatîbi Âşık Ahmed Efendi
Eyyûbi Ali Rıza Bey
Eyyûbî Ali Rıza Şengel
Eyyubi Işıksal
Eyyûbî Kemânî Mustafa Bey
Eyyûbi Mehmed Efendi
Sertarikzâde Dergâhı Zakirbaşısı
Faruk Şahin
Fasih Dede Hz.
Fazlî
Fecrî
Fehmi
Fehmi Tokay
Fethi Karamahmutoğlu
Fethüddîn Ahmed Efendi
Fevzî
Fevzi Halıcı
Fevzi Halıcı
Fuzûli
Galib Çolakoğlu
Gazâli
Genc Abdal
Gökhan Yücel
Gülaboğlu Muhammed Askerî Hz.
Halveti Şeyhi - Afyon
Güldeniz Ekmen Ağiş
Günay Uysal
Gürsal Aydın/Fahreddin Dal
Gürsel Koçak
Gürsel Koçak
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
H. Hüsnü Üstün
H. Hüsnü Üstün
H. Osman Erdiren
Hacı Arif Bey
Hacı Bayrâm-ı Velî
Bayramiyye Tarikatının Kurucusu.
Hacı Faik Bey
Sâdi Dervişi
Hacı Hafız Mustafa Tüzün (Cihangir İmam Hatibi)
Hacı Hafız Zeki Altun
Hacı Hasan Hilmi
Tokatlı Nakşi Hulefası
Hacı Haşim Bey
Hacı Hüseyin Efendi
Gedai Erzurum Nakşi (alvarlı Efe Hz.lerinin Peder-i Alileri)
Hacı Kamil Dürüst
Hacı Kişi
Hacı Kişi
Hacı Nâzif Bey
Hacı Nedim Bey
Hacı Ramazan Efendi
Hafız Adem Tay
Hafız Ahmed Irsoy
Hafız Ahmet Efendi Hazretleri
Hafız Emin Işık Efendi
Mevlevi Şeyhi
Hafız Erdal Erdem
Hafız Hüseyin ( Top) Dede
Hafız İsmail Efendi
Hafız İsmail Nısfet
Hafız Kumral/Hafız Post ?
Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Hafız Murad
Hafız Murad Özkan
Hafız Murat Taştekin
Hafız Neyzen H. Osman Paçaoğlu
Hafız Nezih Tolan
Hafız Post
Hafız Şevket Efendi
Süleymaniye Cami-i Şerifi Müezzinbaşısı
Hafız Tevfik Bey
Hafız Tevfik Çapacı
Hafız Yahya Soyyiğit
Hafız Yakub Efendi
Hafız Yusuf Efendi
Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy
Hakan Yılmaz
Hakkı (k.s.)
Hakkı Efendi
Hakkı Efendi
Halid Pekçetin
Halil Çay
Halil Çay
Halilezen Oktay Özerden
Hamdi
Hamdi Özer
Hamdi Özer
Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Hasan Adlî Efendi Sünbüli
Hasan Akıncı
Hasan Akıncı
Hasan Basri Taptık Baba
Uşşâki-i̇rşâdi / Bektaşi 1874 - 1949
Hasan Demir
Hasan Fehmî Hazretleri
Hasan Fehmî Hazretleri (Talibî)
Hasan Fehmi Ulus (Geredeli)
Hasan Feyzî
Hasan Hilmi Efendi
Kıbrıs Müftüsü - Mevlevi Dervişi - 2. Mahmud Han Tarafından İstanbul'a Davet Edilerek Kıbrıs Esnaf Teşkilatında Yirmi Yıl Şeyh-i Seb'alık Yapmıştır. Ömrünün Tamamını Kıbrıs'taki Yetim Çocuklara Hizmetle Geçirdi.
Hasan Nazif Dede Efendi
Beşiktaş Mevlevihânesi Şeyhi
Hasan Şanlıtürk
Hasan Sevil
Hâşim Baba
Hassan Bin Sabit Hz.
Hatayî (şah İsmail)
Hatib Zakiri Hasan Efendi
Hattat Hafız Tanbûrî Kemâl Batanay
Hatûniye Dergâhı Şeyhi Rızâ Efendi
Hayâli
Hayati Günyeli
Haydar Akdemir
Hayri Köroğlu
Hilmi Dede (bektaşi)
Gözcü Baba Bektaşi Tekkesi Şeyhi
Himmetzâde Abdullah Hz.
Himmetzâde Abdüşşekur
Hızır Hadî Dede
Hobcuzâde Hafız Şakir
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hoca Fehmi Efendi
Hoca Râkım Efendi (Elkutlu)
Hopçuzâde Şâkir Efendi
Hulûsi Gökmen
Hüsam Dede
Hüsamettin Olgun
Hüsâmi Hz.
Hüseyin Baba
Karaağaç Şeyhi
Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hz.
Bahariye Mevlevihânesi Şeyhi
Hüseyin Hâlid Bey
Hüseyin Hâlid Bey (Sermüezzin)
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Sadeddin Arel
Hüseyin Sebilci
Sultanahmed Görünmez Mah. İmamı Nuri Efendinin Oğlu
Hüseyin Sîret Efendi
Hüseyin Tolan
Hüseyin Vassâf Efendi (Uşşâkî Şeyhi)
Hüsnü Sarıer
Hüsnü Yetişken
Hüznî
Hz Pir Yusuf Sünbül Sinan Ks
Hz. Bilal Habeşi (r.a)
Hz. Nasûhî
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Sivasi Halveti
Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hz. Pir Cemâleddin-i Halveti
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hz. Pir İbrahim Gülşeni
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Hz. Pir Mevlânâ Hâlid
Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
Halvetiyye-ramazâniyye Tarikatının Cerrâhiyye Kolunun Kurucusu.
Hz. Sâfi
Hz. Selâmî
Hz. Üftâde
Hz. Visâli
İbn'ul-Emin Mahmud Kemal İnal
İbrahim Ağa
Şâbânî Nasûhi
İbrahim Edhem Hazretleri
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
İbrahim H. Taşkent
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
İbrahim Nakşî Efendi
İbrahim Şinasi Efendi
İbrahim Taşkent
İbrahim Tennuri
İbrahim Yürtören
İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak
İhsan Bey
İhsan Özer
İhsan Öztürk (Kaynak Kişi-Şarkışla)
İlhan Özkeçeci
İmam Busurî
İsa Mahvî Efendi
İsmail Baha Sürelsan
İsmail Hakkı Bey
İsmail Hakkı Bey
İsmail Hakkı Bursavî
İsmail Hakkı Erzurûmî
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Cerrahî Şeyhi Rızâeddin Yaşar Efendi Halifesi Mürefte Duyûn-u Umumi Baş Katibi Tekirdağ Mürefte Cerrahi Dergahı Şeyhi
İsmail Konak
İsmet Bora Binatlı
İsmet Olgaç
İsmet Tahtacıoğlu
İssa Nessim Enver
İzmirli Hacı Mehmed Efendi
İzzeddin Eskidemir
İzzeddin Hümâyi Bey
İzzettin Özdem
K. Altınkaya
Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi
Kadıköylü Şeyh Yusuf Efendi
Kâhyazâde Arif Efendi
Kalburcuzâde Zakir Hacı Mehmed Efendi
Kamil Orhanlı
Kâni Karaca
Kanuni İbrahim Efendi
Kanuni Mustafa Efendi
Kanûni Sultan Süleyman Han Hz.
Muhibbi
Kanuni Talha Efendi
Kanuni Turgut Özüfler
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Kaya Bekat
Kaygusuz Abdal (k.s.)
Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey
Nazım Kıbrısi'nin Dedesi - Lefkoşa Mevlevi Şeyhi Saffet Dede(v. 1893)'nin Dervişi - Lefkoşa Şeriye Mahkemesi Katibi - Mevlevi
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Neyzen, Hattat, Nakşibendi
Kâzım Baba
Kâzım Dereli
Kâzım Efendi
Kâzım Paşa
Divan-ı Harb Daimi Üyesi Celveti Bedevi Halifesi
Kelâmi Mustafa Efendi
Odabaşı Dergahı Şeyhi
Kemal Edib Kürkçüoğlu
Kemal Gürses
Kemal M. Altınkaya
Kemani Aydın Efendi
Kemani Seyithan Güzel
Kemençevi Memduh Yalvaç
Kemençevî Nihat Doğu
Kenan Aşki
Kenan Olguncan
Kenan Rıfaî Hz.
D. Selanik - V. İstanbul
Kenzî
Kenzî Hasan Efendi el-Sünbülî (Manisa Ayn-ı Ali Baba Tekkesi Şeyhi)
Keşanlı Süleyman Zâtî Celveti
İsmail Hakkı Bursevi Halifesi
Kıbrıslı Âşık Kenzî
Bektaşi - Vefatı 1255/1839 Edirne
Kıbrıslı Hasan Nesîb Efendi
Kırımlı Molla Medmed
Korkut Samancı
Küçük Doğan
Kudümzen Necdet Tanlak
Kul Nesimi
Kul Yusuf
Kuloğlu
Kutbi Dede (Şeyh Muhammed Kutbeddin Efendi es-Sünbülî)
Sünbül Efendi Asitânesi Şeyhi (Kaynaklarda Sehven Yenikapı Mevlevihânesi şeyhi olarak geçse de bu bilgi doğru değildir)
Kutbüddin Efendi (Kocamustafa Şeyhi)
Lâmekânî
Lâtif Ağa
Lebîb Efendi
Leylâ Hanım
Türk Mûsikisi Bestekârı, Şair.
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Lütfü Alacalar
M. İhsan Özer
M. Turan Yarar
M.Emin Altıntop
M.N. Gencosman
Mahallî
Mahallî
Mahmut Bilki
Mahmut Sami Kirazoğlu
Matlûbe Helvayi Bacı
Hazreti Pir Hüsameddin Uşşaki'nin Muhterem Eşleri
Mecid Sesigür
Mehmed Akif Ersoy
Mehmed Emin Çakıroğlu
Mehmed Kemeroğlu (Amasya Dâr'ul-Hilâfet'ül-Aliyye Medresesi İlâhî Muallimi)
Mehmed Kemiksiz
Mehmed Nasuhi Efendi
Halveti-şabanî-nasûhi Piri
Mehmed Raci Efendi
Kıbrıs Müftüsü
Mehmed Sa'dî Bey
Mehmet Erbulan
Mehmet Kurt
Mehmet Turan Yarar
Memduh Cumhur
Merih Göksu
Metin Alkanlı
Metin Alkanlı
Metin Everes
Metin Yetişken
Meydancık İmamı Hafız Efendi
Zakir Hafız
Mihrabî
Mirâtî
Misafir
Molla Câmi Hz.
Muallim İsmail Hakkı
Muallim Kâzım Bey
Muallim Kâzım Uz
Muallim Nâci Bey
Muammer Dede (Muammer Bender Baba)
Muammer Tarhan
Müctebâ Ramazanoğlu
Muhammed Sıddık Efendi
Muhammediyeci Mustafa Efendi
Muhittin Ünal
Muhyiddin Üftade Hz.
Mukaddes Çıtlak
Mümin Salman
Münir Baba
Münir Bey
Munir Nureddin Selçuk
Murat Şâhin
Mürid
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Mustafa Batuhan (Medhi)
Mustafa Düzgünman
Mustafa Düzgünman
Mustafa Düzgünman
Mustafa Ertürk
Mustafa Hakan Alvan
Mustafa Nafiz Irmak
Mustafa Özdamar
Mustafa Resmî Ahî Hz.
Kadîriliğin 'resmîyye' Kolu Pîri - Kıbrıs / Magosa
Mustafa Tahralı
Mustafa Tahralı
Mustafâ Tatcı
Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
Mustafacan Olgun
Müştak Baba
Musullu Hafız Osman
Mutafzâde Ahmed Efendi
Nâgehân Akay
Nail Kesova
Nâim İlgün Soysev
Naimî
Nakşi (k.s.) Hz.
Nakşi Akkırman
Nalçacı Şeyhi İhsan Efendi
Nâmî
Nâyi Ali Rıza Bey
Nâyi Osman Dede
Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Nazmî
Necâti Başaran
Necâtî Bursalı
Neccârzâde Şeyh Rıza Efendi
Necdet Tanlak
Necdet Varol
Necdet Varol
Necef Efendi
Necip Fazıl Kısakürek
Necip Gülses
Nedim Uçar
Nedim Uçar
Nejat Tezcan
Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Neyzen Ahmed Yardım
Neyzen Doğan Ergin
Neyzen Erdoğan Köroğlu
Neyzen Furkan Topçu
Neyzen Hakan Alvan
Neyzen Hakan Alvan
Neyzen Hakan Alvan
Neyzen Hakan Alvan
Neyzen Hamamî Osman Bey
Neyzen İ. Sâfa Botsalı
Neyzen Mahmut Bilki
Neyzen Melih Berse
Neyzen Necib Dede
Neyzen Orçun Güneşer
Neyzen Osman Bey
Neyzen Şaban Keşkeş
Neyzen Süleyman Dede
Neyzen Süleyman Ergüner
Neyzen Süleyman Ergüner (Torun)
Neyzen Tevfik
Nida Tüfekçi (Derleyen)
Nihayet Ağçay
Nilüfer Özkan
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Nizameddin Yıldırım
Nuktî
Nûreddin Artam
Nûri
Nuri Baş
Nuri Baş
Nuri Baş
Nuri Baş
Nuri Baş
Nuri Bey (Müezzin-i Şehriyârî)
Nurullah Erkılıç
Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi
Ömer Kalafat
Ömer Ruşeni Hz.
Halveti
Orhan Arıtan
Osman Erdiren
Osman Erdiren
Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Nakşi Şeyhi
Osman Husûsi Efendi
Osmân Kemâli Hz.
Osman Kenarda
Osman Kenarda
Osman Nuri Özpekel
Özata Ayan
Özcan Ergiydiren
Özden
Pir Mehmed Azmi
Müderris - Kıbrıs Vergi Sorumlusu
Pir Sultan Abdal
Piyanist Mimar Esad Efendi
Pınar Köksal
Prens Abdullah Bin Faysal
Prof. Dr. Şahin Uçar
Prof. Dr. Selahaddin İçli
Prof. Saadettin Ökten (Edibî)
Prof. Süheyl Ünver
Şabani - Kuşadavi
Prof.Dr. Şahin Uçar
Prof.Dr. Selahaddin İçli
Rahmi Efendi
Raif Efendi
Raif Somer
Rakım Elkutlu
İzmir Hisar Cami İmamı - Rifai Mevlevi
Rasim Efendi
Rebâbi Dinçer Dalkılıç
Rebâbî Enes Durceylan
Recai Efendi
Refik Demirci
Refik Fersan
Remzi Oktar
Reşad Kıvan
Reşad Sakarya
Reşat Özpirinçci
Rifai Şeyhi Haydar Efendi
Edirneli
Rifat Bey
Rıf'at Bey
Sermüezzin Mevlevi
Rıfat Şanlıel
Rıfat Varol
Rıza Tekin Uğurel
Rıza Tevfik Bölükbaşı (Bektâşî)
Ruhi Ayangil
Rüştü Eriç
Sabâ Nefese Giydirme
Şabani K.s.
Sâbit
Sabri Kürtçüoğlu
Sadeddin Heper
Sadeddin Kaynak
Sadettin Arel
Sadettin Kaynak
Sadık Atay
Sadık Atay
Sadık Atay
Sadık Efendi
Eskişehir Halveti Şeyhi
Safer Hoca
Saffet
Şah Hatayî
Sahâbeden Bir Zât Tarafından Hz.Peygamber'in Huzurunda Okunan Nutkun Tercümesi
Sahvî Hz.
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Salih Efendi el-Nakşibendî Hz.
Salih Zeki (Arif Ataergin)
Sami Derintuna
Sami Savni Özer
Sami Siverekli
Samih Rifat Bey
Bektaşi Dervişi - Trabzon Valisi, Gazeteci
Samiha Ayverdi
Santûrî Hoca Ethem Efendi
Sarban Ahmet Efendi
Sefil Abdal
Şehoğlu
Şehzâde Mehmed Seyfeddin Efendi
Şehzâde Mehmed Seyfeddin Efendi
Seyfeddin Osmanoğlu
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Selahattin Sağlam
Selâmi Bertuğ
Selâmi Mustafa Efendi
Selânikli Ahmed Bey
Selanikli Şevket Bey
Şem'i Mevlevi
Konyalı Aşık
Şems-i Tebrizî
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Şeref Hanım
Sermüezzin Baha Bey
Sermüezzin Hafız Tevfik Efendi
Sermüezzin Rifat Bey
Sertarikzâde Dergâhı Zâkirbaşısı Şeyh Mehmed Efendi
Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s
Seven?
Sevim Varol
Şevkî?
Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti
Şeyh Abdülvehhâb-ı Ümmî Hz. (k.s.)
Şeyh Ahmed Ziyâeddin Salâhî Efendi (Ziya Molla- Üsküdar Rıfâî Âsitânesi Şeyhi)
Şeyh Ahmet Efendi
Halveti
Şeyh Atıf Efendi
Cerrahi Şeyhi
Şeyh Behçet Efendi
Şeyh Cemâlî Halvetî
Şeyh Ebu'l-vefa Hazretleri
Şeyh Ebu'l-Vefâ Hazretleri
Şeyh Edhem Efendi
Şeyh Edhem Efendi
Şeyh Elif Efendi (Sütlüca-Hasırîzâde Sa'dî Tekkesi Şeyhi)
Şeyh Esad Erbilî
Şeyh Eşref-i Sanî Hz.
Bursa Eşrefzâde Kâdiri Dergâhı Şeyhi
Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
Galata Mevlevihanesi Şeyhi Esad Galip Dede Efendi Hazretleri
Şeyh Hacı Ethem Efendi
Kadiri
Şeyh Hafız Salih Baba Hz.
Eyüp Karyağdı Baba Bektaşi Tekkesi Şeyhi (cami İmamı)
Şeyh Hâlis Efendi
Şeyh Halis Efendi
Şeyh Hasan Fehmî Hz. (Melâmî)
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Üsküdar Çarşamba Rıfai Tekkesi Şeyhi
Şeyh Hazmî Efendi
Şeyh Hoca Râkım Efendi (İzmir Ma'rufî Dergâhı Şeyhi)
Şeyh Hüsameddin Efendi el-Cerrâhî
Şeyh Hüseyin Efendi
Tabakhâne Şeyhi
Şeyh Hüseyin Şemsi Güneren
Şeyh İsmâil Cismî Efendi (Olanlar Tekkesi Şeyhi)
Şeyh Kamil Efendi
Şeyh Kanunî Şerif Dedeoğlu
Şeyh Kaygulu Halil Efendi
Bursa Kaygulu Dergâhı Şeyhi
Şeyh Kemâl Efendi
Şeyh Kerameddin Efendi Hz.
Şeyh Mehmed Efendi
Sertarikzade Dergahı Şeyhi
Şeyh Mehmed Fahrî es-Sünbülî
Şeyh Mehmed Kadiri
Şeyh Mehmed Muhyeddin Efendi
Şeyh Mehmed Şemseddin Efendi
Şeyh Mehmed Şerefeddin Efendi (Bursa Eyyüb Efendi Dergâhı Celvetî Şeyhi)
Şeyh Mehmed Yaşar Efendi Hz.
Hâlvetî Cerrâhi
Şeyh Mes'ud Efendi
Şeyh Mesud Efendi
Şeyh Mesut Efendi
Şeyh Muhammed Es'ad Erbilî
Şeyh Muhammed Raûfî Hz. (k.s.)
Şeyh Muhtar Efendi
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Şeyh Muslihuddin Mustafa İbnülvefâ
Şeyh Mustafa Efendi
Şeyh Mustafa Selamî Efendi
Şeyh Nûri Efendi
Şeyh Nusret Tura Efendi
Şeyh Hazmi Efendi Ül-uşşaki'nin Halifesi
Şeyh Nüzûli Efendi
Halveti
Şeyh Ömer Fuâd Efendi
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Şeyh Reşid Efendi
Şeyh Sadeddin Rifat
Şeyh Sadi Efendi
Şeyh Said Özok Efendi
Şeyh Sâmi Efendi
Şeyh Selâmî Efendi
Şeyh Şemseddin Mısrî-i Halvetî
Şeyh Seyyid Mehmed Vahyî Efendi (Sünbülî Şeyhi)
Şeyh Sinan Efendi
Şeyh Sırri Efendi
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Şeyh Süleyman Efendi (Kadiri)
Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.
Hanya (girit) Mevlevihanesi İlk Şeyhi
Şeyh Sultan Mehmed Hz
Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
Cerrahi Hz.
Şeyh Zekâi Efendi
Şabanî - Sinânî
Şeyh Zekâi Efendi
Şeyhülislam Bahâî Mehmed Efendi
Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi
Seyithan Güzel
Seyrânî
Seyyid Abdülkadir Töre
Seyyid Ahmet Bedevi
Seyyid Nesimi (k.s.)
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Sabri Şemi
Seyyid Şeref Efendi
Seyyit Abdülkadir Töre
Şikârizade Ahmed Efendi
Sinan Ümmi Hz.
Şirügani
Siyahî Mustafa Dede
Lefkoşa Mevlevihânesi Postnişini
Sıddık Nâcî Eren Efendi el-Uşşâkî (Balıkesirli)
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sıdıka Yüksel (Türkmen Kızı)
Sıdkı Baba
Suat Yıldırım
Süleyman Çelebi
Süleyman Ergüner
Süleyman Nahîfi Hz.
Süleyman Şahintürk
Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi
Süleyman Veliyüddin Efendi El-Kadirî
Sultan 3. Selim Han
Sultan Divâni
Mehmed Çelebi Afyon Mevlevihanesi Şeyhi
Sultan I. Ahmed Han (Bahtî)
Sultan I. Mahmud (Sebkati)
Sultan II. Mahmud (Adlî)
Sultan II. Mustafa Han
Sultan II. Mustafa Han
Sultan II. Mustafa Han
Sultan III. Murad (Murâd-ı Sâlis/Murâdî)
Şumnulu Osman Fazli Efendi
Celveti Şeyhi Atpazar Şeyhi
Sünbülî Fahrî Efendi
Suphi İdrisoğlu
Suriyeli Zat
Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi
Sûzî Efendi
Tâhir Karagöz
Tahir Karagöz
Tahir Kudsî Akal
Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
Talat Bey
Tâlib (Şeyh Mehmed Efendi)
Talibî Emre
Tanburi Ali Efendi
Tanburi Aziz Bey
Tanbûri Ali Efendi Zâde Tanbûri Aziz Mahmud Bey
Tanbûri Enes Üstün
Tanbûri Mehmet Bey
Tanbûri Muaz Ceyhan
Tanbûri Oğuz Efendi
Tanbûrî Oktay Dedeoğlu
Tanbûri Sadun Aksüt
Taşkın Savaş
Tekin Para
Tekin Uğurel
Tevfik Çapacıoğlu
Tolga Bektaş
Tolga Bektaş
Tosun Bayrak Baba el-Cerrâhî
Tosunzâde Abdullah Efendi
Trakya Bektaşileri
Turan Yılmaz
Turhan Toper
Udi Bekir Efendi
Udi İbrahim Kararoğlu
Udi Levent Kaya
Udi Metin Özden
Udi Orhan Bandak
Udi Orhan Bandı
Uğur İnan
Uğur İnan
Uluğ Kızılkeçili
Ulvî
Ümit Gürelman
Ümmi Sinan
Ünal Ensari
Urfalı Mehmed Şevket
Urfalı Nabi Hz.
Üsküdarlı Ahs
Üsküplü Mehmet Ziyâ Baba
Vak'anüvis İzzî Efendi (Nakşibendî)
Vedia Dereoğlu
Vefik Ataç
Vefik Ataç
Veled Çelebi (i̇zbudak)
Vizeli Şeyh Alaeddin Ali Efendi "Kaygusuz"
Yahya Efendi
Yahya Kemal Beyatlı
Yahya Nazim Çelebi
Mevlevi
Yahya Soyyiğit
Yahyalılı Şeyh Mustafa Efendi Hz.
Yakup Gören
Yakupzâde Şeyh Mehmed Efendi
Yalçın Tura
Yaman Dede
Yaman Dede
Yaman Dede
Yasin Hatiboğlu
Yasin Hatipoğlu
Yavuz Bülend Bâkîler
Yavuz Sultan Selim Han
Yener Çınar
Yeniköylü Hadi Bey
Yeniköylü Hasan Efendi
Yılmaz Çiçek
Yılmaz Çiçek
Yılmaz Çiçek
Yılmaz Çiçek
Yılmaz Pamukçu
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yusuf
Yusuf Bey
Yusuf Çelebi
Tiznâm
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Yusuf Ömürlü
Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)
Yusufzâde Abdullah Efendi (Hilmî)
Zâkir Âsım Efendi (Zekî)
Zakir Yaşar Efendi
Zakirbaşı Raşid Efendi
Zâtî
Zekai Dede Efendi
Mevlevi
Zeki Altun
Zeki Atkoşar
Zeyneb Hanım
Ziver Paşa

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı