Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.

Hanya (girit) Mevlevihanesi İlk Şeyhi

PAYLAŞ: