Makamlar

Bu bölümde sisteme eklenmiş meşklerde geçen makamlar listelenmektedir. Yeni meşkler eklendikçe içeriğine göre bu bölümdeki makam sayısı da artmaktadır.

Makam adı Beste Sayısı Taksim Sayısı
Acem 14 13
Acemaşîran 22 8
Acembûselik 1 0
Acemkürdî 7 3
Bestenigâr 16 2
Beyâtî 16 8
Beyâtîaraban 2 0
Bûselik 7 6
Çargâh 4 8
Dilkeşhaveran 1 0
Dügâh 4 2
Dügâhmâye 1 0
Evic 20 9
Ferahfezâ 4 3
Ferahnâk 8 3
Gerdâniye 1 0
Hicâz 66 50
Hicâz Hümayun 3 4
Hicazî Uşşak 1 0
Hicazkâr 15 3
Hicâzzirgüle 2 1
Hisar 2 1
Hüseyni 65 40
Hüzzam 42 30
İsfahan 1 0
Karcığar 1 0
Mahûr 18 10
Muhayyer 7 3
Muhayyer Sünbüle 1 3
Muhayyerkürdi 6 2
Müstear 4 1
Nevâ 18 6
Neveser 2 3
Nevniyâz 0 0
Nihavend 25 20
Nikriz 17 7
Nühüft 2 5
Pençgâh 9 7
Pesendîde 1 0
Rast 64 32
Sabâ 31 13
Sabâ Zemzeme 3 2
Şedaraban 7 3
Segâh 36 34
Segâhmâye 1 0
Şehnaz 13 7
Şehnazbuselik 3 4
Şevkutarab 1 1
Sultanîyegâh 3 0
Suzîdil 10 3
Sûzinâk 15 5
Tahir 1 0
Uşşak 45 30
Yegâh 6 1
Zâvil 4 2