Makamlar

Bu bölümde sisteme eklenmiş meşklerde geçen makamlar listelenmektedir. Yeni meşkler eklendikçe içeriğine göre bu bölümdeki makam sayısı da artmaktadır.

Makam adı Beste Sayısı Taksim Sayısı
Acem 14 13
Acemaşîran 22 8
Acembûselik 1 0
Acemkürdî 7 3
Bestenigâr 16 2
Beyâtî 16 7
Beyâtîaraban 2 0
Bûselik 6 4
Çargâh 4 8
Dilkeşhaveran 1 0
Dügâh 1 1
Dügâhmâye 1 0
Evic 20 9
Ferahfezâ 4 3
Ferahnâk 8 3
Gerdâniye 1 0
Hicâz 65 49
Hicâz Hümayun 3 4
Hicazî Uşşak 1 0
Hicazkâr 15 3
Hicâzzirgüle 1 1
Hisar 1 1
Hüseyni 65 39
Hüzzam 43 28
İsfahan 1 0
Karcığar 1 0
Mahûr 18 9
Muhayyer 7 3
Muhayyer Sünbüle 1 3
Muhayyerkürdi 6 2
Müstear 3 1
Nevâ 18 6
Neveser 2 3
Nevniyâz 0 0
Nihavend 25 20
Nikriz 17 7
Nühüft 2 4
Pençgâh 9 7
Pesendîde 1 0
Rast 57 28
Sabâ 30 12
Sabâ Zemzeme 3 2
Şedaraban 7 3
Segâh 36 32
Segâhmâye 1 0
Şehnaz 14 7
Şehnazbuselik 2 4
Şevkutarab 1 1
Sultanîyegâh 3 0
Suzîdil 10 3
Sûzinâk 15 5
Tahir 1 0
Uşşak 45 30
Yegâh 6 1
Zâvil 4 2