Makamlar

Bu bölümde sisteme eklenmiş meşklerde geçen makamlar listelenmektedir. Yeni meşkler eklendikçe içeriğine göre bu bölümdeki makam sayısı da artmaktadır.

Makam adı Besteler Taksimler
Acem 14 14
Acemaşîran 22 8
Acembûselik 1 0
Acemkürdî 7 3
Bestenigâr 18 3
Beyâtî 16 9
Beyâtîaraban 2 0
Bûselik 7 6
Çargâh 4 9
Dilkeşhaveran 1 0
Dügâh 4 2
Dügâhmâye 1 0
Evic 20 9
Ferahfezâ 4 4
Ferahnâk 8 3
Gerdâniye 1 0
Hicâz 69 57
Hicâz Hümayun 2 4
Hicazî Uşşak 1 0
Hicazkâr 15 3
Hicâzzirgüle 2 1
Hisar 2 1
Hüseyni 70 47
Hüzzam 44 34
İsfahan 1 0
Karcığar 1 0
Mahûr 19 11
Muhayyer 7 3
Muhayyer Sünbüle 1 4
Muhayyerkürdi 6 3
Müstear 4 1
Nevâ 21 9
Neveser 2 4
Nevniyâz 0 0
Nihavend 25 21
Nikriz 17 7
Nühüft 2 6
Pençgâh 11 8
Pesendîde 1 0
Rast 67 35
Sabâ 31 15
Sabâ Zemzeme 3 2
Şedaraban 7 3
Segâh 35 41
Segâhmâye 1 0
Şehnaz 13 7
Şehnazbuselik 3 4
Şevkutarab 1 1
Sultanîyegâh 3 0
Suzîdil 10 3
Sûzinâk 15 6
Tahir 1 0
Uşşak 52 36
Yegâh 8 2
Zâvil 4 4