Makamlar

Bu bölümde sisteme eklenmiş meşklerde geçen makamlar listelenmektedir. Yeni meşkler eklendikçe içeriğine göre bu bölümdeki makam sayısı da artmaktadır.

Makam adı Besteler Taksimler
Acem 13 9
Acemaşîran 22 8
Acembûselik 1 0
Acemkürdî 6 3
Bestenigâr 17 3
Beyâtî 17 9
Beyâtîaraban 2 0
Bûselik 7 6
Çargâh 4 8
Dilkeşhaveran 1 0
Dügâh 4 2
Dügâhmâye 1 0
Evic 20 9
Ferahfezâ 4 4
Ferahnâk 8 3
Gerdâniye 1 0
Hicâz 68 57
Hicâz Hümayun 2 4
Hicazî Uşşak 1 0
Hicazkâr 15 3
Hicâzzirgüle 2 1
Hisar 2 1
Hüseyni 71 53
Hüzzam 44 34
İsfahan 1 0
Karcığar 1 0
Mahûr 17 11
Muhayyer 7 2
Muhayyer Sünbüle 1 4
Muhayyerkürdi 6 2
Müstear 3 1
Nevâ 20 8
Neveser 3 5
Nevniyâz 0 0
Nihavend 26 22
Nikriz 17 7
Nühüft 2 6
Pençgâh 11 8
Pesendîde 1 0
Rast 67 38
Sabâ 29 16
Sabâ Zemzeme 3 2
Şedaraban 7 3
Segâh 34 41
Segâhmâye 1 0
Şehnaz 12 9
Şehnazbuselik 3 4
Şevkutarab 1 1
Sultanîyegâh 3 0
Suzîdil 10 3
Sûzinâk 17 7
Tahir 1 0
Uşşak 52 36
Yegâh 7 2
Zâvil 4 4