Makamlar

Bu bölümde sisteme eklenmiş meşklerde geçen makamlar listelenmektedir. Yeni meşkler eklendikçe içeriğine göre bu bölümdeki makam sayısı da artmaktadır.

Makam adı Beste Sayısı Taksim Sayısı
Acem 14 13
Acemaşîran 22 8
Acembûselik 1 0
Acemkürdî 7 3
Bestenigâr 18 3
Beyâtî 16 9
Beyâtîaraban 2 0
Bûselik 7 6
Çargâh 4 9
Dilkeşhaveran 1 0
Dügâh 4 2
Dügâhmâye 1 0
Evic 20 9
Ferahfezâ 4 4
Ferahnâk 8 3
Gerdâniye 1 0
Hicâz 69 55
Hicâz Hümayun 2 4
Hicazî Uşşak 1 0
Hicazkâr 15 3
Hicâzzirgüle 2 1
Hisar 2 1
Hüseyni 70 46
Hüzzam 44 32
İsfahan 1 0
Karcığar 1 0
Mahûr 19 11
Muhayyer 7 3
Muhayyer Sünbüle 1 4
Muhayyerkürdi 6 3
Müstear 4 1
Nevâ 18 6
Neveser 2 3
Nevniyâz 0 0
Nihavend 25 21
Nikriz 17 7
Nühüft 2 6
Pençgâh 11 8
Pesendîde 1 0
Rast 65 33
Sabâ 31 14
Sabâ Zemzeme 3 2
Şedaraban 7 3
Segâh 36 39
Segâhmâye 1 0
Şehnaz 13 7
Şehnazbuselik 3 4
Şevkutarab 1 1
Sultanîyegâh 3 0
Suzîdil 10 3
Sûzinâk 15 5
Tahir 1 0
Uşşak 51 34
Yegâh 6 1
Zâvil 4 4