Makamlar

Bu bölümde sisteme eklenmiş meşklerde geçen makamlar listelenmektedir. Yeni meşkler eklendikçe içeriğine göre bu bölümdeki makam sayısı da artmaktadır.

Makam adı Beste Sayısı Taksim Sayısı
Acem 14 13
Acemaşîran 22 8
Acembûselik 1 0
Acemkürdî 7 3
Bestenigâr 16 2
Beyâtî 14 7
Beyâtîaraban 2 0
Bûselik 6 4
Çargâh 4 8
Dilkeşhaveran 1 0
Dügâh 1 1
Dügâhmâye 1 0
Evic 19 7
Ferahfezâ 4 3
Ferahnâk 8 3
Gerdâniye 1 0
Hicâz 64 43
Hicâz Hümayun 3 4
Hicazî Uşşak 1 0
Hicazkâr 15 3
Hicâzzirgüle 1 1
Hisar 1 1
Hüseyni 65 39
Hüzzam 43 26
İsfahan 1 0
Karcığar 1 0
Mahûr 18 9
Muhayyer 7 3
Muhayyer Sünbüle 1 3
Muhayyerkürdi 5 0
Müstear 3 1
Nevâ 18 6
Neveser 2 3
Nevniyâz 0 0
Nihavend 25 20
Nikriz 17 7
Nühüft 2 4
Pençgâh 9 7
Pesendîde 1 0
Rast 56 27
Sabâ 30 12
Sabâ Zemzeme 3 2
Şedaraban 7 3
Segâh 36 31
Segâhmâye 1 0
Şehnaz 14 7
Şehnazbuselik 2 4
Şevkutarab 1 1
Sultanîyegâh 3 0
Suzîdil 10 3
Sûzinâk 13 4
Tahir 1 0
Uşşak 45 28
Yegâh 6 1
Zâvil 4 2