Makamlar

Bu bölümde sisteme eklenmiş meşklerde geçen makamlar listelenmektedir. Yeni meşkler eklendikçe içeriğine göre bu bölümdeki makam sayısı da artmaktadır.

Makam adı Besteler Taksimler
Acem 13 9
Acemaşîran 22 8
Acembûselik 1 0
Acemkürdî 8 3
Bestenigâr 23 3
Beyâtî 22 12
Beyâtîaraban 3 0
Bûselik 7 6
Çargâh 4 9
Dilkeşhaveran 1 0
Dügâh 4 2
Dügâhmâye 1 0
düyek(ağırca) 0 0
Evic 25 11
Eviç Bûselik 1 0
Ferahfezâ 4 4
Ferahnâk 8 4
Gerdâniye 3 0
Hicâz 79 59
Hicâz Hümayun 2 4
Hicazî Uşşak 1 0
Hicazkâr 17 4
Hicâzzirgüle 2 1
Hisar 2 1
hisarkürdi 1 0
Hüseyni 82 55
Hûzi 1 0
Hüzzam 53 38
Irak 4 2
İsfahan 10 0
Karcığar 6 0
kürdilihicazkâr 3 0
Mahûr 17 14
Muhayyer 8 4
Muhayyer Sünbüle 1 4
Muhayyerkürdi 6 2
Müstear 4 1
Nevâ 21 9
Neveser 4 5
Nevniyâz 0 0
Nihavend 29 22
Nikriz 21 7
Nühüft 2 6
Pençgâh 11 8
Pesendîde 1 0
Rast 73 41
Sabâ 32 16
Sabâ Zemzeme 4 2
Şedaraban 9 3
Segâh 43 41
Segâhmâye 1 0
Şehnaz 13 9
Şehnazbuselik 5 4
Şevkutarab 1 1
Sultanîyegâh 3 0
Suzîdil 10 4
Sûzinâk 17 10
Tahir 2 0
Uşşak 65 39
Uşşakzemzeme 1 0
Yegâh 7 2
Zâvil 4 4