4 Cemâzil-âhir 1439

19 Şubat 2018 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Nihavend
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Nihavend - - -
2.
Nihavend - Nimevsat
Zahid Gel Gör Erkânımız Yâ Hu
Nihavend Nimevsat Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
3.
Nikriz - Düyek
Sensin Hakk'ın Habibi
Nikriz Düyek Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
4.
Pençgâh - Sofyan
Bu Fakire Himmet Gerek
Pençgâh Sofyan Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
5.
Hüseyni
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüseyni - - -
6.
Hüseyni - Sofyan
Geydim Hırkayı Hakk'ın Yolunda
Hüseyni Sofyan Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Hüseyni - Sofyan
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah
Hüseyni Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
8.
Beyâtî - Sofyan
Aşk-ı Habibin Bizleri Yaksın
Beyâtî Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
9.
Hüseyni - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Hüseyni Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
10.
Hicâz
Klarnet Taksimi, Bekir Dedeoğlu
Hicâz - - -
11.
Hicâz - Sofyan-Düyek
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha
Hicâz Sofyan-Düyek Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
12.
Hicâz - Sofyan
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Hicâz Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
13.
Hicâz - Sofyan
Hakk'ın Emrin Tutalım
Hicâz Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
14.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güncellemeler - Talepler