Neyzen Hakan Alvan
Mustafa Hakan Alvan

Muhammed'dir Cemal-i Hakk'a Mirat

Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Hicret

Nutuk sahibi: Nuri Baş
Şedaraban beste sayfası ›

Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Sanma Ey Zâhit Bizi Kim Öyle Hor Ü Ahkarız

Nutuk sahibi: Bursalı Mehmed Tahir Efendi Hz.
Muhayyer Kürdi beste sayfası ›

Sünnet - Gözler Aydın Olsun Bugün Efendim

Nutuk sahibi: Alvarlı Efe Hz.

Çâr-ı Yâr

Nutuk sahibi: Hoca Ahmet Yesevi Hz.

Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sûzinâk beste sayfası ›

Ey Hatice Annemiz

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Sûzinâk beste sayfası ›

Hatice Sultan'dan Doğan Nûr-sîma

Nutuk sahibi: Dr. Türkan Alvan

Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir

Nutuk sahibi: Alvarlı Efe Hz.

Bilmek İstersen Sen Seni

Nutuk sahibi: Hacı Bayrâm-ı Velî

Ten-i Âdem'deki Can Bil Ki Edebdir

Nutuk sahibi: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi

Evliyânın Sırrın Duyan

Nutuk sahibi: Şeyh Süleyman Efendi (Kadiri)

Aşk-ı Niyaz Eyleyerek Huzurda

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Annelerimize Uşşak Niyaz'ımız

Nutuk sahibi: Dr. Türkan Alvan
Pençgâh beste sayfası ›

Bu Fakire Himmet Gerek

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bâde-i Lebinden Nûş Eden Aşık

Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

Hz. Rabia Hanımların Sultânıdır Rabiatül Âdeviye

Nutuk sahibi: Şeyh Kaygulu Halil Efendi

Es Selam Ey Ahmet-i Muhtar Olan Son Nebi

Nutuk sahibi: Ahmet Efe
Pençgâh beste sayfası ›

Dil Odur Kim Ola Dâim Mahrem-i Râz-ı Şuhûd

Nutuk sahibi: Şeyh Mehmed Kadiri
Pesendîde beste sayfası ›

Hizmet-i Pîrân İle Meydâna Geldim Dönmezem

Nutuk sahibi: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Ebu Bekir Ömer Osman Ali'dir Fatih-i Hayber

Nutuk sahibi: Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî

Bayram Edelim - Şarab-ı Aşkını Nuş Ettir Ya Rab

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Tövbe Ya Rabbi Hata Râhına Gittiklerime

Nutuk sahibi: Abdülrahim Rûmi

Ey Hevasına Tapan Tövbeye Gel Tövbeye

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Ey Dilârâ Sen Ki Bir Şahdânesin

Nutuk sahibi: Mustafa Batuhan (Medhi)
Hicazkâr beste sayfası ›

Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tövbe

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hicazkâr beste sayfası ›

Ey Felek Bî Derd Olan İnsanı Al Da Taşa Çal

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Hicazkâr beste sayfası ›

Nûr-i Ayn-i Muhammed'dir Şah-ı Merdân Hayder Ali

Nutuk sahibi: Alvarlı Efe Hz.

Sırrı Hafî Duyam Diyen

Nutuk sahibi: Şeyh Yahya Şerefeddîn Moravi
Bestenigâr beste sayfası ›

Tövbe İlahisi - Hakka İsyan Eyleyen

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Ehl-i İman Teşrifiyle Müftehir Şehrullah'a Girdik Elhamdülillah

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bi Hamdillah Geldi Mah-ı Şâban

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî

Defter-i Amalin Hakka Sunulur Berat'ın Verilir

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Celâleddin-i Rûmî'dir Senin Nâm-ı Keremkârın

Nutuk sahibi: Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hz.

Zikrimiz Esrâr-ı Hakdır, Cânımız Hayrân-ı Hû

Nutuk sahibi: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

Nur İle Doldu Yine Kevn-ü Mekan

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Ben Bilmedimki Ben Kimim

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Acemkürdî beste sayfası ›

Ben Gelmedim Dava İçin

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Gül Gibi Dilşad Olun Ey Aşıkan

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî

Hazret-i Allahu Tealâ Settar Allah İllallah

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Bestenigâr beste sayfası ›

Aşıklara Edin Sala

Nutuk sahibi: Muhyiddin Üftade Hz.

Hak Emrini Ettik Edâ

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Ya Habibi Ya Tabibi Ya Raûfi Ya Rahimi

Nutuk sahibi: Hassan Bin Sabit Hz.

Şehin Şah-ı Dü Alemdir Habib-i Kibriya Ahmed

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Bestenigâr beste sayfası ›

Cura-i Camı Ezelden Nûş Eden Mestaneyim

Nutuk sahibi: Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.

Nur-i Alemsin Bugün Hem Dahi Mahbûb-i Hudâ

Nutuk sahibi: Kanûni Sultan Süleyman Han Hz.
Hicazkâr beste sayfası ›

Muhammed Mustafa Anın Dedesi Fâtıma Zehrâ'nın Nûri Didesi

Nutuk sahibi: Dr. Türkan Alvan

Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tövbe

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Kandedir Cehl İle Zûlmet

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Lütfeyleyip Bir Kez Nazar Eylerse

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Kıbrıs'ın Fatihi Manen Ümmi Haram Hala Sultan

Nutuk sahibi: Mustafa Batuhan (Medhi)

Mevlid-i Pak-i Risalet Nuhbetül Eyyamdır

Nutuk sahibi: Hasan Hilmi Efendi

İrfan Olamaz Mektebe Varmakla

Nutuk sahibi: Kıbrıslı Âşık Kenzî

Şah-ı Evreng-i Himem Hazreti Mevlana'dır

Nutuk sahibi: Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey

Mahur Marş - Rahmeyleriz Vicdanlıyız

Nutuk sahibi: Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey

Her İşe Kıl Besmeleyle İbtida

Nutuk sahibi: Pir Mehmed Azmi

Fani Dünyaya Muhabbetten Hüda Kurtar Beni

Nutuk sahibi: Mehmed Raci Efendi

Evvelâ Âdem Ü Havva Bir Oldu

Nutuk sahibi: Kıbrıslı Âşık Kenzî

Gülü Ateşle Seyreden

Nutuk sahibi: Mustafa Resmî Ahî Hz.

Allah Yek - Tevâbi-i Felekte Savt-ı Hikmet Yektir

Nutuk sahibi: Hızır Hadî Dede

Ağlar İnler Payine Yüzler Sürer Gönlüm Gözüm

Nutuk sahibi: Danişî Ali İlmi Dede

Aşkiyle Oldum Kulu Sultan Abdülkadir'in

Nutuk sahibi: Mustafa Resmî Ahî Hz.

Gel Âlem-i Mânâya Mirâc Ede Gör Mirâc

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî
Acemaşîran beste sayfası ›

Göründü Mahı Mübarek

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî

Merhaba Bizden Sana Ey Şehr-i Rahmet

Nutuk sahibi: ?
Acemkürdî beste sayfası ›

Kurulur Pazarı Vuslat Yar İle Vakt-i Seher

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Zühdü Efendi

Dün Gece Seyranım Hakk'ın Huzuru

Nutuk sahibi: Şeyh Hafız Salih Baba Hz.

Ben Heva İle Riyayı Nefse Ettim İltifat

Nutuk sahibi: Şeyh Atıf Efendi
Muhayyer Kürdi beste sayfası ›

Ey Şehid-i Pak-i Dil

Nutuk sahibi: Osman Hulüsi Darendevi Hz.
Sûzinâk beste sayfası ›

Mekke Yurdun Medine-i Münevvere Şehrindir Muhammed Mustafa

Nutuk sahibi: Şemseddin-i Sivâsi Hz.

Aşk İle Derviş Olmuşam

Nutuk sahibi: Matlûbe Helvayi Bacı
Şehnaz Buselik beste sayfası ›

Lâhâ Lî Tayfun Serâ Fi-l Kevn-i Min Tilka-i Bedr

Nutuk sahibi: Es'ad Erbilî Hz.

Varsam Hicaz İllerine

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Hidayete Ermişiz Rabbimizdir Bir Allah

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Aç Gözün Gafletden Uyan İbadet Eyle Her Zaman

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Zahida Devrana Gel Ki Olasın Aşk Bülbülü

Nutuk sahibi: Rifai Şeyhi Haydar Efendi
Eviç Bûselik beste sayfası ›

Dil Çün Hüseyin'e Müpteladır

Nutuk sahibi: ?
Uşşak Zemzeme beste sayfası ›

Uyurken Hak Nazar Etti

Nutuk sahibi: el-Hac Abdurrahman Hilmi Efendi Cerrahi

Kerbela Vakıasın Yad İle Kan Ağlayalım

Nutuk sahibi: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri

Bunalmıştı Sahabi Sıkılmışlardı Gayet

Nutuk sahibi: Nuri Baş

Dünyâya Mağrur Kişi Tevbeye Gel Tevbeye

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hisar Kürdi beste sayfası ›

Erişdir Bu Eli Canı Canana

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Gel Ey Sâlik Diyem Bir Söz Ki Haktır

Nutuk sahibi: Hz Pir Yusuf Sünbül Sinan Ks
Bestenigâr beste sayfası ›

Mü'minlerin Bayramıdır Geldi Yine Şehr-i Sıyâm

Nutuk sahibi: Ahmed Remzi Dede
Karcığar beste sayfası ›

Hakka Karşı Yokluk Oldu Dervişin Sermayesi

Nutuk sahibi: Şeyh Mehmed Şemseddin Efendi

Hayâda Gıpta Bahşa'yı Sürûşân Hazret-i Osman

Nutuk sahibi: Ahmed Remzi Dede

Aşk-ı Niyaz Eyleyerek Huzurda

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Mübtelâ-yı Aşk Olan Elbetde Dermânın Arar

Nutuk sahibi: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Rızâ-yı Hakka Uyan Okur Dâ'im Salavât

Nutuk sahibi: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Cennet-i Cemâline Kulların Mesrûr Eyle

Nutuk sahibi: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Gülistânda Gülü Hândân Eden Dost

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bâb-ı Kabûlü Etme Sedd Yâ Hazret-i Sultan Veled

Nutuk sahibi: Şeyh Şemseddin Mısrî-i Halvetî

Lâ Fâile İllallah Dilde Zikrim Bu Her Gâh

Nutuk sahibi: Zâkir Âsım Efendi (Zekî)
Acemaşîran beste sayfası ›

Bi Hamdillah Safa Buldu Gönüller Göründü Garra-i Mâh-ı Mübârek

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî
Beyâtîaraban beste sayfası ›

İşitdinse Nidâ-yı Hakk Gel Allah'a Gel Allah'a

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Bestenigâr beste sayfası ›

Şükür Minnet Ol Allah'a Gönlümüzü Şâd Eyledi

Nutuk sahibi: Yunus Emre
Bestenigâr beste sayfası ›

Ey Dostlarım Ağlayalım

Nutuk sahibi: Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz

Ezelden Narına Aşkın Allah

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Dilkeşîde beste sayfası ›

Esselâ Her Kim Gelir Bâzâr-ı Aşka Esselâ

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Dilkeşhaveran beste sayfası ›

Ya Resûlallah Şefaat Eyle Allah Aşkına

Nutuk sahibi: ?

Gönlümün Bir Köşesinde Arş-ı Rahman Gizlidir

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Allah'ı Bilenlerden İlmiyle Âmillerden

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Eviç Bûselik beste sayfası ›

Dil Çün Hüseyn'e Mübtelâdır

Nutuk sahibi: ?
Gerdâniye beste sayfası ›

Gönülleri Duruldur Erenlerin Halveti

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Ben Bilmez İdim Gizli Ayân Hep Sen İmişsin

Nutuk sahibi: Molla Câmi Hz.

Ah Benem Ol Aşk Bahrisi

Nutuk sahibi: Yunus Emre

Esselam Ey Ahmed-i Muhtar

Nutuk sahibi: Ahmet Efe

Gül İsteyi Bir Bülbülüm Bu Bağa Ötmeye Geldim

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Ya Rab Günahım Affet Huzuruna Kabul Et

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Abd-i Sâdık Ol Şeriatde Dur

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Kerbelâ Vakıasın Yâd İle Kân Ağlayalım

Nutuk sahibi: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri

Yüzün Nûr-u Hüdâ'dır Yâ Muhammed

Nutuk sahibi: Abdürrahim Tırsî Efendi
Hicazkâr beste sayfası ›

Hatice Sultan'dan Doğan Nûr-sîma

Nutuk sahibi: Dr. Türkan Alvan
Hisar-Bûselik beste sayfası ›

Hakk'tan Utan Olma Âsî

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Erişdirdi Bu Cânı Cânâ Kur'an

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Aşkın Meyine Ben Kane Geldim

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Ben Bilmez İdim Gizli Ayân Hep Sen İmişsin

Nutuk sahibi: Molla Câmi Hz.

Gel Gel Yanalım Âteşi Aşka

Nutuk sahibi: Seyyid Nesimi (k.s.)

Düştüm Aşkın Seline

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

İstiğfar - Bunca Günâha Bunca Vebâle Tövbe

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî

Dünyâya Mağrur Kişi Tevbeye Gel Tevbeye

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Estağfirullah El Azim - Kıldım Hatalar Çok

Nutuk sahibi: Antepli Mehmed Aydi Baba
Meşk Tarihi Makam Enstruman Ses Kaydı
6 Ocak 2014, 17 .Parca
Hüzzam , Ney Taksimi
Hüzzam Ney
22 Ağustos 2016, 14 .Parca
Mahûr , Ney Taksimi
Mahûr Ney
21 Kasım 2016, 16 .Parca
Hicâz , Ney Taksimi
Hicâz Ney
19 Aralık 2016, 13 .Parca
Segâh , Ney Taksimi
Segâh Ney
19 Aralık 2016, 16 .Parca
Segâh , Ney Taksimi
Segâh Ney
2 Ocak 2017, 16 .Parca
Mahûr , Ney Taksimi
Mahûr Ney
13 Ocak 2014, 16 .Parca
Uşşak , Ney Taksimi
Uşşak Ney
20 Ocak 2014, 20 .Parca
Beyâtî , Ney Taksimi
Beyâtî Ney
16 Ocak 2017, 14 .Parca
Nevâ , Ney Taksimi
Nevâ Ney
23 Ocak 2017, 15 .Parca
Acemaşîran , Ney Taksimi
Acemaşîran Ney
30 Aralık 2013, 18 .Parca
Mahûr , Ney Taksimi
Mahûr Ney
30 Ocak 2017, 15 .Parca
Mahûr , Ney Taksimi
Mahûr Ney
2 Aralık 2013, 1 .Parca
Rast , Ney Taksimi
Rast Ney
25 Kasım 2013, 1 .Parca
Segâh , Ney Taksimi
Segâh Ney
13 Şubat 2017, 17 .Parca
Hicâz , Ney Taksimi
Hicâz Ney
6 Mart 2017, 16 .Parca
Nihavend , Ney Taksimi
Nihavend Ney
24 Ocak 2011, 12 .Parca
Nikriz , Ney Taksimi
Nikriz Ney
1 Mart 2010, 13 .Parca
Rast , Ney Taksimi
Rast Ney
22 Şubat 2010, 20 .Parca
Hüseyni , Ney Taksimi
Hüseyni Ney
8 Şubat 2010, 13 .Parca
Segâh , Ney Taksimi
Segâh Ney
27 Mart 2017, 16 .Parca
Çargâh , Ney Taksimi
Çargâh Ney
1 Şubat 2010, 16 .Parca
Acemaşîran , Ney Taksimi
Acemaşîran Ney
18 Ocak 2010, 18 .Parca
Sûzinâk , Ney Taksimi
Sûzinâk Ney
3 Nisan 2017, 14 .Parca
Mahûr , Ney Taksimi
Mahûr Ney
17 Nisan 2017, 5 .Parca
Hüseyni , Ney Taksimi
Hüseyni Ney
9 Kasım 2009, 13 .Parca
Evic , Ney Taksimi
Evic Ney
16 Kasım 2009, 7 .Parca
Suzîdil , Ney Taksimi
Suzîdil Ney
16 Kasım 2009, 20 .Parca
Beyâtî , Ney Taksimi
Beyâtî Ney
16 Kasım 2009, 24 .Parca
Acemaşîran , Ney Taksimi
Acemaşîran Ney
23 Kasım 2009, 1 .Parca
Sabâ , Ney Taksimi
Sabâ Ney
8 Mayıs 2017, 18 .Parca
Hicâz , Ney Taksimi
Hicâz Ney
6 Nisan 2009, 16 .Parca
Hüseyni , Ney Taksimi
Hüseyni Ney
30 Mart 2009, 14 .Parca
Acemkürdî , Ney Taksimi
Acemkürdî Ney
23 Mart 2009, 16 .Parca
Rast , Ney Taksimi
Rast Ney
16 Mart 2009, 17 .Parca
Mahûr , Ney Taksimi
Mahûr Ney
3 Şubat 2014, 17 .Parca
Mahûr , Ney Taksimi
Mahûr Ney
10 Şubat 2014, 13 .Parca
Beyâtî , Ney Taksimi
Beyâtî Ney
17 Şubat 2014, 17 .Parca
Nihavend , Ney Taksimi
Nihavend Ney
24 Şubat 2014, 21 .Parca
Evic , Ney Taksimi
Evic Ney
16 Ekim 2017, 1 .Parca
Sûzinâk , Ney Taksimi
Sûzinâk Ney
16 Ekim 2017, 13 .Parca
Sûzinâk , Ney Taksimi
Sûzinâk Ney
5 Ocak 2009, 12 .Parca
Hüzzam , Ney Taksimi
Hüzzam Ney
17 Mart 2014, 17 .Parca
Şehnaz , Ney Taksimi
Şehnaz Ney
12 Ocak 2009, 1 .Parca
Dügâh , Ney Taksimi
Dügâh Ney
12 Ocak 2009, 13 .Parca
Uşşak , Ney Taksimi
Uşşak Ney
30 Ekim 2017, 14 .Parca
Hicâz , Ney Taksimi
Hicâz Ney
14 Ocak 2019, 14 .Parca
Evic , Ney Taksimi
Evic Ney
15 Nisan 2019, 17 .Parca
Hicâz , Ney Taksimi
Hicâz Ney
3 Şubat 2020, 13 .Parca
Hüseyni , Ney Taksimi
Hüseyni Ney
26 Ocak 2009, 14 .Parca
Uşşak , Ney Taksimi
Uşşak Ney
26 Ocak 2009, 18 .Parca
Uşşak , Ney Taksimi
Uşşak Ney
9 Şubat 2009, 14 .Parca
Segâh , Ney Taksimi
Segâh Ney
23 Şubat 2009, 13 .Parca
Çargâh , Ney Taksimi
Çargâh Ney
2 Mart 2009, 15 .Parca
Segâh , Ney Taksimi
Segâh Ney
11 Ağustos 2008, 1 .Parca
Ferahfezâ , Ney Taksimi
Ferahfezâ Ney
11 Ağustos 2008, 13 .Parca
Beyâtî , Ney Taksimi
Beyâtî Ney
7 Şubat 2011, 9 .Parca
Rast , Ney Taksimi
Rast Ney

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı