Hüzzam İlâhi

Gel Âlem-i Mânâya Mirâc Ede Gör Mirâc

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gel âlem-i mânâya
Mirâc ede gör Mirâc
Azm eyle evednaya
Mirâc ede gör Mirâc

Hak cezbesin âşıklar
Bu yolda Burâk eyler
Buldunsa o hali ger
Mirâc ede gör Mirâc

Var ol ulu dergâha
Er kurb-i şehen şaha
Her demde sen Allah'a
Mirâc ede gör Mirâc

Bu âlemi ferşi ko
Ol alemi arşı ko
Bas ayağını ya hû
Mirâc ede gör Mirâc

Tut daveti Rahmân'ı
Gir yoluna bul anı
Ko Hakk'a ten-ü canı
Mirâc ede gör Mirâc