Hüzzam Makamı

Bu bölümde Hüzzam Makamına ait beste ve taksimlerin listesi bulunmaktadır. İlgilendiğiniz taksimi direk dinleyebilir veya bestenin özel sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Sazende Kayıt
Ud Taksimi, 6 Ocak 2014 Meşkinden Udi Metin Özden
Keman Taksimi, 6 Ocak 2014 Meşkinden ?
Ney Taksimi, 6 Ocak 2014 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Ney Taksimi, 5 Eylül 2016 Meşkinden ?
Ney Taksimi, 10 Ekim 2016 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Keman Taksimi, 28 Kasım 2016 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 12 Aralık 2016 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ud Taksimi, 19 Aralık 2016 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 16 Aralık 2013 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ud Taksimi, 28 Ekim 2013 Meşkinden Udi Bekir Efendi
Kanun Taksimi, 28 Ekim 2013 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ud Taksimi, 22 Şubat 2010 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 8 Şubat 2010 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 18 Ocak 2010 Meşkinden Kanuni Talha Efendi
Ud Taksimi, 28 Aralık 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 17 Nisan 2017 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 14 Aralık 2009 Meşkinden Kanuni Talha Efendi
Kanun Taksimi, 4 Aralık 2017 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ney Taksimi, 5 Ocak 2009 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Tanbur Taksimi, 7 Ağustos 2017 Meşkinden ?
Ney Taksimi, 26 Kasım 2018 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 10 Aralık 2018 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ud Taksimi, 11 Mart 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 11 Mart 2019 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Ud Taksimi, 1 Nisan 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 1 Nisan 2019 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 16 Eylül 2019 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Kanun Taksimi, 30 Eylül 2019 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 11 Kasım 2019 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ney Taksimi, 2 Aralık 2019 Meşkinden Neyzen Şaban Keşkeş
Kanun Taksimi, 26 Ocak 2009 Meşkinden ?
Keman Taksimi, 2 Mart 2009 Meşkinden ?
Bestekârı Güftekârı
Ey Nübüvvet Tahtının Şâhı Zekai Dede Efendi Şeyh Zekâi Efendi
Ey Benim Devletli Sultanım Hüseyin Sebilci Müctebâ Ramazanoğlu
Ey Saadet Burcunun Mâhı Şeyh Hüseyin Efendi Şeyh Ahmet Efendi
Merhaba Ey Fahr-i Alem Hacı Faik Bey Adile Sultan
Kadem Basdın Gönül Tahtına Sultanım Hacı Hüseyin Efendi
Bağrımdaki Biten Başlar Ahmet Özhan Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hannan Allah Mennan Allah Sami Savni Özer Leyla Hanım
Muhammed'dir Cemal-i Hakk'a Mirat Neyzen M. Hakan Alvan Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Rû Siyahım Pür Günahım Yok Yüzüm Peygambere Necdet Tanlak Neyzen Tevfik
Yâ Sahibe'l Cemâli Sadeddin Kaynak
Hicret Neyzen M. Hakan Alvan Nuri Baş
Talâal Bedru Aleyna
Meded Allah Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Sevdim Seni Mabuduma Cemalî K.s
Alemlere Rahmet Olarak Geldin Ünal Ensari Ünal Ensari
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
Gözüm Ki Kane Boyandı Saffet
Zâlimler El Vurup Hep Şemşiri Can Rübâya Hüseyin Sebilci Kâzım Paşa
Cân Ü Dilden Hak'dan İste Enes Ergür Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Kâdrim Ola Berter Şereri Nad-ı Ali'den Tanbûri Mehmet Bey Kâhyazâde Arif Efendi
Geldi Çün Mâh-ı Muharrem Kıldı Dehri Rûşenâ Murat Şâhin Bektâşî Âşık Hıfzî
Derdin Ne Be Hey Âşık Şeyh Sinan Efendi Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Firkatin Nâriyle Yandım Yâ Resûlallah Meded Hacı Hafız Zeki Altun Kenan Rıfaî Hz.
Vardım Kırklar Yaylasına Aslan Hepgür Hatayî (Şah İsmail)
Düşeli Bu Aşkın Canım Eline Yusuf Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Huzurunda Ahir Zaman Ümmetin Allah Aslan Hepgür Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma Hulûsi Gökmen Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Resûli Müctebâ Nesli Rıfâi Seyyid Ahmeddir Nâyi Ali Rıza Bey Nâyi Ali Rıza Bey
Alemdâr-ı Kerim-i Şâh-ı İklim-i Risâletsin İsmail Hakkı Bey Sultan 3. Selim Han
Surûşan Raks Ederler Cümle Tehlil-i İlâhide Musullu Hafız Osman Nûri
Vaslın Bana Hayat Verir Firkatin Memât Musullu Hafız Osman Fuzûli
Allah Hu Allah - Çalab Nurdan Yaratmış Abdullah El-ferec Yunus Emre
Bir Gece Muhammed'e Çalabdan Geldi Burak Sami Savni Özer Yunus (k.s.)
Hak Emrini Ettik Edâ Neyzen M. Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Görmek Tuin Bu Ebsâra Cilâdır Yâ Rasûlallah Enes Ergür Hacı Hasan Hilmi
Ya Habibi Ya Tabibi Ya Raûfi Ya Rahimi Neyzen M. Hakan Alvan Hassan Bin Sabit Hz.
Tennûr-i Dile Od Yakup Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Resul-i Müctebâ Nesli Rıfaî Seyyid Ahmed'dir Nâyi Ali Rıza Bey Nâyi Ali Rıza Bey
Aşk Meydanı
Acep Lutfun Seherinde Yunus
Gel Âlem-i Mânâya Mirâc Ede Gör Mirâc Neyzen M. Hakan Alvan İsmail Hakkı Bursavî
Muhammed'den Diğer Yok Vasıl Olmuş Kâbe Kavseyn'e
Alma Tenden Canımı Aman Allah'ım Aman Sadeddin Kaynak
Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi Ömer Ruşeni Hz.