15 Recep 1433

4 Haziran 2012 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hicâz - Evsat
Ey Olup Mi'râc Bürhân-i Ulüvv-i Şan Sana
Hicâz Evsat Tanburi Aziz Bey Fuzûli
2.
Hicâz - Devr-i Hindî
Matla-i Nur-i İlahi'dir Yüzün Ya Mustafa
Hicâz Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci Hakkı (k.s.)
3.
Hicâz - Düyek
Yâ Resulallah Budur Vird-i Zebânım
Hicâz Düyek Barış Demir Süleyman Nahîfi Hz.
4.
Hicâz - Düyek
Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım
Hicâz Düyek Neyzen Hakan Alvan Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
5.
Hicâz - Sofyan
Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek
Hicâz Sofyan Zekai Dede Efendi Şeyh Kamil Efendi
6.
Hicâz - Sofyan
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Hicâz Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Segâh - Devr-i Hindî
Zatını Davet Buyurdu Bu Gece Rabbül Muin
Segâh Devr-i Hindî Rakım Elkutlu ?
8.
Hüzzam - Düyek
Merhaba Ey Fahr-i Alem
Hüzzam Düyek Hacı Faik Bey Adile Sultan
9.
Hüzzam - Düyek Hızlı
Muhammed'dir Cemal-i Hakk'a Mirat
Hüzzam Düyek Hızlı Neyzen Hakan Alvan Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
10.
Hüzzam - Ağırdüyek
Bir Gece Muhammed'e Çalabdan Geldi Burak
Hüzzam Ağırdüyek Sami Savni Özer Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Hüzzam - Sofyan
Düşeli Bu Aşkın Canım Eline
Hüzzam Sofyan Yusuf Çelebi Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Güncellemeler - Talepler