Hüseyin Sebilci
Hüseyin Sebilci

d. 1894 — v. 1975

Sultanahmed Görünmez Mah. İmamı Nuri Efendinin Oğlu

Ey Benim Devletli Sultanım

Nutuk sahibi: Müctebâ Ramazanoğlu

Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim Mi

Nutuk sahibi: Pir Sultan Abdal

Cemalin Hüsnüne Canlar Fedadır Ya Resulallah

Nutuk sahibi: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi

Allah Emrin Tutalım

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bülbüller Sazda Güller Niyazda

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Ey Güzellerden Güzel Rûhum Resul-i Kibriya

Nutuk sahibi: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi

Zâlimler El Vurup Hep Şemşiri Can Rübâya

Nutuk sahibi: Kâzım Paşa

Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz

Nutuk sahibi: Hilmi Dede (bektaşi)

Vâsıl-ı Feyzi Hüdâyız Halveti Uşşakiyiz

Nutuk sahibi: Hüsâmi Hz.

Şu Benim Dîvane Gönlüm

Nutuk sahibi: Kul Yusuf

Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan

Nutuk sahibi: Şemseddin-i Sivâsi Hz.

Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline

Nutuk sahibi: Fehmi

Gül Yüzünü Rüyamızda

Nutuk sahibi: Hacı Kişi

Gaflet Uykusunda Yatar Uyanmaz

Nutuk sahibi: Genc Abdal

Matla-i Nur-i İlahi'dir Yüzün Ya Mustafa

Nutuk sahibi: Hakkı (k.s.)
Bestenigâr beste sayfası ›

Hakk'a Çevir Özünü Kıbleye Tut Yüzünü

Nutuk sahibi: ?

Amenna Söyledik Hem İkrar Ettik

Nutuk sahibi: Mirâtî

Mülk-i Beka'dan Gelmişem Fani Cihanı Neylerem

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Alemi Dilde Acep Kaşanemiz Var Bizim

Nutuk sahibi: Şeyh Sırri Efendi
Sûzinâk beste sayfası ›

Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline

Nutuk sahibi: Fehmi

Allah Emrin Tutalım -

Nutuk sahibi: Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi K.s

Hak Yaratdı Alemi Aşkına Muhammed'in

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Gece Gündüz Döne Döne İstediğim Hak'dır Benim

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Bestenigâr beste sayfası ›

Hakka Çevir Özünü Kıbleye Tut Yüzünü

Nutuk sahibi: ?

Arzum Senin Cemalinde

Nutuk sahibi: Zeyneb Hanım

Derdinle Doldum Bilmezem N'oldum

Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.

Ey Hâlık-ı Lâ-Yezâl Yâ Vâhid-i Lâ-Yezel

Nutuk sahibi: Sultan II. Mustafa Han

Gece Gündüz Döne Döne

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Gel Sürelim Dem Hû Diyelim Hû

Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi

Ehl-i Hakk'a Sıdk İle Bel Bağlayan Âgâh Olur

Nutuk sahibi: ?

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı