Hicâz Tevşih, Devr-i Hindî

Matla-i Nur-i İlahi'dir Yüzün Ya Mustafa

Bestekârı: Hüseyin Sebilci

Nutuk sahibi: Hakkı (k.s.)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Matla'-i nûr-i ilâhîdir yüzün yâ Mustafâ
Cümle vahy-i âsumânîdir sözün yâ Mustafâ
Leyle-i mi'râcda buldun çün makâm-ı kurba râh
Âşikâre gördü Allah'ı gözün yâ Mustafâ

Allah Allah der seni seyreyleyen ehl-i nazar
Mazhar-ı tâmm oldu zîrâ ki özün yâ Mustafâ
Eyle Hakkı bendeni şâyân-ı feyz ü merhamet
Oldu zîrâ ki kadîmî öksüzün yâ Mustafâ

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=y32lQ2zoK_A

Güncellemeler - Talepler