Hicâz Makamı

Bu bölümde Hicâz Makamına ait beste ve taksimlerin listesi bulunmaktadır. İlgilendiğiniz taksimi direk dinleyebilir veya bestenin özel sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Sazende Kayıt
Kanun Taksimi, 29 Ağustos 2016 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ney Taksimi, 29 Ağustos 2016 Meşkinden Neyzen Şaban Keşkeş
Ney Taksimi, 3 Ekim 2016 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Ney Taksimi, 3 Ekim 2016 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Ney Taksimi, 17 Ekim 2016 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Ney Taksimi, 17 Ekim 2016 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Ney Taksimi, 31 Ekim 2016 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Kanun Taksimi, 21 Kasım 2016 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ney Taksimi, 21 Kasım 2016 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Ney Taksimi, 21 Kasım 2016 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Kanun Taksimi, 13 Şubat 2017 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ney Taksimi, 13 Şubat 2017 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Ud Taksimi, 24 Ocak 2011 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 15 Şubat 2010 Meşkinden Kanuni Talha Efendi
Ney Taksimi, 18 Ocak 2010 Meşkinden ?
Ud Taksimi, 21 Aralık 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 17 Nisan 2017 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ud Taksimi, 23 Kasım 2009 Meşkinden Udi Levent Kaya
Kanun Taksimi, 8 Mayıs 2017 Meşkinden Kanuni Talha Efendi
Ney Taksimi, 8 Mayıs 2017 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Kanun Taksimi, 12 Haziran 2017 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Kanun Taksimi, 21 Ağustos 2017 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Kanun Taksimi, 8 Ocak 2018 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ney Taksimi, 8 Ocak 2018 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Klarnet Taksimi, 19 Şubat 2018 Meşkinden Bekir Dedeoğlu
Kanun Taksimi, 24 Mart 2014 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Tanbur Taksimi, 30 Ekim 2017 Meşkinden ?
Ney Taksimi, 30 Ekim 2017 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Çello Taksimi, 15 Ekim 2018 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 3 Aralık 2018 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Kanun Taksimi, 3 Aralık 2018 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 28 Ocak 2019 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Klarnet Taksimi, 18 Şubat 2019 Meşkinden Bekir Dedeoğlu
Kanun Taksimi, 18 Mart 2019 Meşkinden Kanuni Talha Efendi
Ney Taksimi, 18 Mart 2019 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Ud Taksimi, 25 Mart 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 25 Mart 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Tanbur Taksimi, 1 Nisan 2019 Meşkinden Tanbûri Muaz Ceyhan
Kanun Taksimi, 15 Nisan 2019 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ney Taksimi, 15 Nisan 2019 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Ud Taksimi, 20 Mayıs 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 1 Temmuz 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 22 Temmuz 2019 Meşkinden ?
Klarnet Taksimi, 22 Temmuz 2019 Meşkinden Bekir Dedeoğlu
Keman Taksimi, 19 Ocak 2009 Meşkinden ?
Keman Taksimi, 19 Ocak 2009 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 2 Eylül 2019 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 30 Eylül 2019 Meşkinden ?
Ud Taksimi, 14 Ekim 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 14 Ekim 2019 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Klarnet Taksimi, 25 Kasım 2019 Meşkinden ?
Klarnet Taksimi, 20 Ocak 2020 Meşkinden ?
Ud Taksimi, 17 Şubat 2020 Meşkinden Udi Metin Özden
Çello Taksimi, 2 Mart 2020 Meşkinden Çellist Murat Süngü
Ud Taksimi, 26 Ocak 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Bestekârı Güftekârı
Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır Hayâli Ahmed Kuddûsi
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha Neyzen M. Hakan Alvan Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya Derviş Yunus
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna Hammamizâde İsmail Dede Efendi Yunus (k.s.)
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden Yunus Emre
Allahu Allah Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ Rıf'at Bey Kâzım Paşa
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan Neyzen M. Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Biz Cerrahi Canlarıyız Can Veririz Hayder'e Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn Eyyûbi Ali Rıza Bey Kâhyazâde Arif Efendi
Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım Neyzen M. Hakan Alvan Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Muharrem Geldi Can Ağlar Cinan Ağlar Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Şehidlerin Serçeşmesi Enbiya'nın Bağrı Başı Yunus (k.s.)
Mirâc'a Çıkınca Ahmed-i Muhtâr Enes Ergür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Hakk'ı Bilmez Yüreğinde Derd-i Hicran Olmayan Mustafâ Tatcı Fethüddîn Ahmed Efendi
Müştakım Yare Yok Mu Bir Çâre Kenan Aşki Hz. Visâli
Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı Yunus Emre
Rûy-i Siyâhım İle Dergâhe Şeyh Muhtar Efendi Şeyh Muhtar Efendi
Aşkın Meyine Kandın Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
Ya Rabbi Ya Settar
Nice Bir Uyursun Uyanmaz Mısın Bekir Sıtkı Sezgin Yunus Emre
Ey Rahmeti Bol Padişah Neyzen Tevfik Ahmed Kuddûsi
Dağlar İle Taşlar İle Kutbi Dede Yunus Emre
Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir Ali Şirüganî Dede Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Buyruğun Tut Rahman'ın Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Es Selam Ey Ahmet-i Muhtar Olan Son Nebi Neyzen M. Hakan Alvan Ahmet Efe
Ben Bu Yolu Bilmez İdim Ahmet Hatipoğlu Yunus Emre
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Devran Olur Derde Derman Hacı Hafız Zeki Altun Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Cerrahiye Gel Heman Enes Ergür Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Çok Zamandır Görmedim Zîbâ Cemâlin Yâ Hüseyn Neyzen Şaban Keşkeş Necef Efendi
Şehitlerin Serçeşmesi Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Yunus (k.s.)
Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım Ahmed Kuddûsi
Matla-i Nur-i İlahi'dir Yüzün Ya Mustafa Hüseyin Sebilci Hakkı (k.s.)
Defter-i Amalin Hakka Sunulur Berat'ın Verilir Neyzen M. Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Şeribtü Bi Ke'sil Üns Zekai Dede Efendi Seyyid Ahmet Bedevi
Affet Bizi Ya Gaffar Muallim İsmail Hakkı
Aciz Kaldım Zalim Nefsin Elinden Ahmet Muhtar Gölge Hz. Yunus (k.s)
Ya Vasia'l Mağfiret Zekai Dede Efendi İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Hakk'ın Emrin Tutalım Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Ey Hüda'nın Sevgili Mahbubu Zekai Dede Efendi Yunus (k.s.)
Ah Olaydım Ben De Derviş Olaydım Yunus Emre
Zümre-i Nâcîleriz Bende Olup Hayder'e Hilmi Dede (bektaşi)
Aşıkların Rehberi Pir Nureddin Cerrahi Tanbûri Sadun Aksüt Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Nur-i Cemali Hakkın Visali Sıdkı Baba
Öyle Bir Mahbûba Verdim Almak Muhâl İzzeddin Hümâyi Bey Kenan Rıfaî Hz.
Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim Sadeddin Kaynak Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Mevlam Sana Ersem Diye Hacı Hafız Zeki Altun Ali Ulvi Kurucu
Gir Semâa Zikr İle Gel Yana Yana Hû Deyû Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Aşkın Kuluyuz Mevlevî Ahmet Özhan Dr. Abdullah Uysal
Safa Geldin Erenler Sefil Abdal
Evvelâ Âdem Ü Havva Bir Oldu Neyzen M. Hakan Alvan Kıbrıslı Âşık Kenzî
Gülü Ateşle Seyreden Neyzen M. Hakan Alvan Mustafa Resmî Ahî Hz.
Allah Yek - Tevâbi-i Felekte Savt-ı Hikmet Yektir Neyzen M. Hakan Alvan Hızır Hadî Dede
Ağlar İnler Payine Yüzler Sürer Gönlüm Gözüm Neyzen M. Hakan Alvan Danişî Ali İlmi Dede
Aşkiyle Oldum Kulu Sultan Abdülkadir'in Neyzen M. Hakan Alvan Mustafa Resmî Ahî Hz.
Şey'enlillah Ya Muhyeddin
Tende Canım Canda Cananım Muhammed Mustafa Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi Abdüssamed Hz. Bayramî
Her Kelamın Alası La İlahe İlallah Doğan Ergin Cahidi Sultan
Seyrettim Muhammed'i Doğmuş Nurlar İçinde Yunus
Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek Zekai Dede Efendi Şeyh Kamil Efendi
Dün Gece Seyranım Hakk'ın Huzuru Neyzen M. Hakan Alvan Şeyh Hafız Salih Baba Hz.
Ey Aşıkan Ey Aşıkan Şeyh Mesut Efendi Yunus Emre
Bakıp Cemal-i Yare Çağırıram Dost Doğan Ergin Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Ey Aşıkan Aşk Mezhebi Dindir Bana Şeyh Mes'ud Efendi Yunus Emre
Varsam Hicaz İllerine Neyzen M. Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hidayete Ermişiz Rabbimizdir Bir Allah Neyzen M. Hakan Alvan Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Ey Olup Mi'râc Bürhân-i Ulüvv-i Şan Sana Tanburi Aziz Bey Fuzûli