Hicâz Niyaz, Düyek

Hamd Allah'a Ki Eltâf-ı Amîm

Bestekârı: Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy

Nutuk sahibi: Bereketzâde İsmail Hakkı Efendi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler