Usuller: Düyek

Dil Beyti'ndeki toplam 1992 beste içinde 556 adet Düyek usullü beste bulunmaktadır.

Güfte adı Makamı Usulü Nutuk sahibi Bestekârı İçerik
Bestenigâr, Düyek
A Sultanım Sen Variken Ya Ben Kime Yalvarayım
Bestekârı: Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Bestenigâr Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)
Bestenigâr, Düyek
Bestenigâr Düyek ? ?
Şehnaz, Düyek
Acep Hayran Oldum Aşka Uyalıdan
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nutuk sahibi: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Şehnaz Düyek
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Segâh, Düyek
Acep Lutfun Seherinde,
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Segâh Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Hüzzam, Düyek
Acep Lutfun Seherinde,
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hüzzam Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Bestenigâr, Düyek
Acı Yâ Rab Şu Müslüman Eline
Bestekârı: Seyyid Abdülkadir Töre
Nutuk sahibi: Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
Bestenigâr Düyek
Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
Seyyid Abdülkadir Töre
Hicâz, Düyek
Afitâbı Subhi Mâevhâ Habib-i Kibriyâ
Bestekârı: Rıza Tekin Uğurel
Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Hicâz Düyek
Kenan Rıfaî Hz.
Rıza Tekin Uğurel
Hicâz, Düyek
Ah Benem Ol Aşk Bahrisi
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Yunus Emre
Hicâz Düyek
Yunus Emre
Neyzen Hakan Alvan
Hicâz, Düyek
Ah Olaydım Ben De Derviş Olaydım
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hicâz Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Hicâz, Düyek
Ahdımızda Sâdıkız
Bestekârı: Hacı Hafız Mustafa Tüzün (Cihangir İmam Hatibi)
Nutuk sahibi: Hacı Hafız Mustafa Tüzün (Cihangir İmam Hatibi)
Hicâz Düyek
Hacı Hafız Mustafa Tüzün (Cihangir İmam Hatibi)
Hacı Hafız Mustafa Tüzün (Cihangir İmam Hatibi)
Acem, Düyek
Aldanma Dünyâ Varına Koma İşin Yarına
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi: Sâbit
Acem Düyek
Sâbit
Zekai Dede Efendi
Hüzzam, Düyek
Aldın'mı Safâ İle Musaffa Haberin Sen
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Kenzî
Hüzzam Düyek
Kenzî
?
Beyâtî, Düyek
Aldın'mı Safâ İle Musaffa Haberin Sen
Bestekârı: Hatib Zakiri Hasan Efendi
Nutuk sahibi: Kenzî
Beyâtî Düyek
Kenzî
Hatib Zakiri Hasan Efendi
Hüzzam, Düyek
Alemdâr-ı Kerim-i Şâh-ı İklim-i Risâletsin
Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Nutuk sahibi: Sultan 3. Selim Han
Hüzzam Düyek
Sultan 3. Selim Han
İsmail Hakkı Bey
Hüseyni, Düyek
Alemlere Rahmet Olan Ahmed Muhammed Mustafa
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Alvarlı Efe Hz.
Hüseyni Düyek
Alvarlı Efe Hz.
?
Şehnaz, Düyek
Alemlere Rahmet Olan Ahmed Muhammed Mustafa
Bestekârı: Galib Çolakoğlu
Nutuk sahibi: Alvarlı Efe Hz.
Şehnaz Düyek
Alvarlı Efe Hz.
Galib Çolakoğlu
Hicâz, Düyek
Allah Allah Diyelim Devrânına Girelim
Bestekârı: Osman Kenarda
Nutuk sahibi: Osman Erdiren
Hicâz Düyek
Osman Erdiren
Osman Kenarda
Uşşak, Düyek
Allah Emrin Tutalım
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Uşşak Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Zekai Dede Efendi
Evic, Düyek
Allahu Rabb-i Lâ-Yezâl
Bestekârı: Ali Şirüganî Dede
Nutuk sahibi: Sultan II. Mustafa Han
Evic Düyek
Sultan II. Mustafa Han
Ali Şirüganî Dede
Hüzzam, Düyek
Alma Tenden Canımı Aman Allah'ım Aman
Bestekârı: Sadeddin Kaynak
Nutuk sahibi:
Hüzzam Düyek ?
Sadeddin Kaynak
Uşşak, Düyek
Arz-ı Tazim Eylemez Mi Alem-i İmkan Sana
Bestekârı: Enes Ergür
Nutuk sahibi: Muallim Nâci Bey
Uşşak Düyek
Muallim Nâci Bey
Enes Ergür
Hüseyni, Düyek
Arş Tâkı Meskenindir Yâ Hüseyn İbn-i Ali
Bestekârı: Sermüezzin Rifat Bey
Nutuk sahibi:
Hüseyni Düyek ?
Sermüezzin Rifat Bey
Suzîdil, Düyek
Ateş Ne Zened Der Dil-i Mâ İllâ Hû
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nutuk sahibi: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Suzîdil Düyek
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nevâ, Düyek
Ateş-i Aşkınla Yandır Kalbimi Subhü Mesa
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Tevfik Çapacıoğlu
Nevâ Düyek
Tevfik Çapacıoğlu
Hacı Hafız Zeki Altun
Hicâz, Düyek
Aya Gafil Aç Gözünü Bir Bak Bu Dünyâ Hâline
Bestekârı: Hopçuzâde Şâkir Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hicâz Düyek
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hopçuzâde Şâkir Efendi
Acemaşîran, Düyek
Ayıpları Örten Sensin
Bestekârı:
Nutuk sahibi: B. Eskidemir
Acemaşîran Düyek
B. Eskidemir
?
Hicazkâr, Düyek
Ayırma Beni Senden Yaradan
Bestekârı: Raif Somer
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hicazkâr Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Raif Somer
Acemaşîran, Düyek
Aç Basiret Perdesin
Bestekârı: Aslan Hepgür
Nutuk sahibi: Nâmî
Acemaşîran Düyek
Nâmî
Aslan Hepgür
Bûselik, Düyek
Açılır Seherde Kıpkızıl Güller
Bestekârı: Nail Kesova
Nutuk sahibi: Nâgehân Akay
Bûselik Düyek
Nâgehân Akay
Nail Kesova
Hüseyni, Düyek
Aşk ile Ol Âşıkı
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hüseyni Düyek
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
?
Bûselik, Düyek
Aşka Düştüm Zülfü Sevdasıyla Yandım Rûz-ü Şeb
Bestekârı: Mustafâ Tatcı
Nutuk sahibi: Osmân Kemâli Hz.
Bûselik Düyek
Osmân Kemâli Hz.
Mustafâ Tatcı
Bestenigâr, Düyek
Aşkı Yoktur Kimsede Târife Kudretle Mecâl
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Nutuk sahibi:
Bestenigâr Düyek ?
İzzeddin Hümâyi Bey
Hicâz, Düyek
Aşkın Aldı Benden Beni
Bestekârı: Süleyman Ergüner
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hicâz Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Süleyman Ergüner
Hicâz, Düyek
Aşkın Aldı Benden Beni
Bestekârı: Süleyman Ergüner
Nutuk sahibi: Yunus Emre
Hicâz Düyek
Yunus Emre
Süleyman Ergüner
Beste-Isfahan, Düyek
Aşkın Aşıklar Öldürür
Bestekârı: Neyzen Erdoğan Köroğlu
Nutuk sahibi: Yunus Emre
Beste-Isfahan Düyek
Yunus Emre
Neyzen Erdoğan Köroğlu
Hicazkâr, Düyek
Aşkın Odu Ciğerimi
Bestekârı: Enes Ergür
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hicazkâr Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Enes Ergür
Hicazkâr, Düyek
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Bestekârı: Enes Ergür
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hicazkâr Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Enes Ergür
Ferahnâk, Düyek
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Bestekârı: Eyüb Sultan Hatîbi Aşık Hafız Ahmed Efendi
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Ferahnâk Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Eyüb Sultan Hatîbi Aşık Hafız Ahmed Efendi
Rast, Düyek
Aşkınla Cihan Beste Lûtfeyle İnâyet Kıl
Bestekârı: Hatib Zakiri Hasan Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Rast Düyek
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hatib Zakiri Hasan Efendi
Acemaşîran, Düyek
Aşkınla Hep Bu Fakirin N'eylesin
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Hacı Hafız Zeki Altun
Acemaşîran Düyek
Hacı Hafız Zeki Altun
Hacı Hafız Zeki Altun
Hicâz, Düyek
Aşkınla Yak Kül Et Beni
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hicâz Düyek
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Hicazkâr, Düyek
Aşkınla Ölmek Aşıka Şândır
Bestekârı: Lütfi Filiz
Nutuk sahibi: Lütfi Filiz
Hicazkâr Düyek
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Beyâtî, Düyek
Beyâtî Düyek ? ?
Gerdâniye, Düyek
Aşık-ı Yezdan Der Allah
Bestekârı: Eyyûbî Ali Rıza Şengel
Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi
Gerdâniye Düyek
Ahmed Kuddûsi
Eyyûbî Ali Rıza Şengel
Hüseyni, Düyek
Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa
Bestekârı: Aslan Hepgür
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hüseyni Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aslan Hepgür
Ferahnâk, Düyek
Bahar Oldu Yine Açıldı Güller
Bestekârı: Cinuçen Tanrıkorur
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Ferahnâk Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Cinuçen Tanrıkorur
Bûselik, Düyek
Baktım Ben Ol Mihrâba Gördüm Cemâl-i Yârı
Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Nutuk sahibi: Şeyh Ahmed Ziyâeddin Salâhî Efendi (Ziya Molla- Üsküdar Rıfâî Âsitânesi Şeyhi)
Bûselik Düyek
Şeyh Ahmed Ziyâeddin Salâhî Efendi (Ziya Molla- Üsküdar Rıfâî Âsitânesi Şeyhi)
İsmail Hakkı Bey
Şehnaz, Düyek
Bana Bu Ten Gerekmez
Bestekârı: Sadeddin Kaynak
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Şehnaz Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Sadeddin Kaynak
Uşşak, Düyek
Bağdat'tan Yürüdü Dil-küşâd İle
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Şeyh Mehmed Muhyeddin Efendi
Uşşak Düyek
Şeyh Mehmed Muhyeddin Efendi
?
Evic, Düyek
Bağçe-i Âlemi Hoş-Bû İle Doldur
Bestekârı: Hattat Hafız Tanbûrî Kemâl Batanay
Nutuk sahibi: Fuzûli
Evic Düyek
Fuzûli
Hattat Hafız Tanbûrî Kemâl Batanay
Segâh, Düyek
Belegal Ulâ Bi Kemâlihi
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi:
Segâh Düyek ?
Hacı Hafız Zeki Altun
Sûzinâk, Düyek
Ben Bilmez İdim Gizli Ayân Hep Sen İmişsin
Bestekârı: Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Nutuk sahibi: Molla Câmi Hz.
Sûzinâk Düyek
Molla Câmi Hz.
Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Acemaşîran, Düyek
Ben Bilmez İdim Gizli Ayân Hep Sen İmişsin
Bestekârı: Eyyûbi Ali Rıza Bey
Nutuk sahibi: Molla Câmi Hz.
Acemaşîran Düyek
Molla Câmi Hz.
Eyyûbi Ali Rıza Bey
Dilkeşhaveran, Düyek
Ben Bir Acep İle Geldim Kimse Halim Bilmez Benim
Bestekârı: Gürsel Koçak
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Dilkeşhaveran Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Gürsel Koçak
Evic, Düyek
Ben Heva İle Riyayı Nefse Ettim İltifat
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Şeyh Atıf Efendi
Evic Düyek
Şeyh Atıf Efendi
Neyzen Hakan Alvan
Evic, Düyek
Ben Heva İle Riyayı Nefse Ettim İltifat
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Şeyh Atıf Efendi
Evic Düyek
Şeyh Atıf Efendi
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Evic, Düyek
Ben Heva İle Riyayı Nefse Ettim İltifat
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Şeyh Atıf Efendi
Evic Düyek
Şeyh Atıf Efendi
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Uşşak, Düyek
Ben Melamet Hırkasını Kendim Giydim
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Kul Nesimi
Uşşak Düyek
Kul Nesimi
?
Tahir, Düyek
Ben Narı Aşka Hoş Yâne Geldim Hay Meded
Bestekârı: Salih Zeki (Arif Ataergin)
Nutuk sahibi: Şeyh Kerameddin Efendi Hz.
Tahir Düyek
Şeyh Kerameddin Efendi Hz.
Salih Zeki (Arif Ataergin)
Evic, Düyek
Ben Yürürem Yâne Yâne
Bestekârı: Özata Ayan
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Evic Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Özata Ayan
Bestenigâr, Düyek
Bende Nice Yaş Yaşasa Ölmesi Var
Bestekârı: Güldeniz Ekmen Ağiş
Nutuk sahibi: Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Bestenigâr Düyek
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Güldeniz Ekmen Ağiş
Bûselik, Düyek
Beni Bu Nefsim Eyledi Hayran
Bestekârı: Lâtif Ağa
Nutuk sahibi:
Bûselik Düyek ?
Lâtif Ağa
Şedaraban, Düyek
Benim Maksûdum Alemde Değildir Lâkin İlla Hû
Bestekârı: Neyzen Şaban Keşkeş
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Şedaraban Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Neyzen Şaban Keşkeş
Ferahnâk, Düyek
Benim Maksûdum Alemde Değildir Lâkin İlla Hû
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Ferahnâk Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Zekai Dede Efendi
Beyâtî, Düyek
Benim Maksûdum Alemde Değildir Lâkin İlla Hû
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Beyâtî Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Amir Ateş
Beyâtî, Düyek
Benim Maksûdum Alemde Değildir Lâkin İlla Hû
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Beyâtî Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Amir Ateş
Hicâz, Düyek
Benim Mîsâk u Peymânım Cenâb-ı Sünbülî'dendir
Bestekârı: Zakir Yaşar Efendi
Nutuk sahibi: Mehmed Sa'dî Bey
Hicâz Düyek
Mehmed Sa'dî Bey
Zakir Yaşar Efendi
Bestenigâr, Düyek
Bezm-i Akdes Meskenindir Yâ Hüseyn İbn-i Ali
Bestekârı: Seyyid Abdülkadir Töre
Nutuk sahibi:
Bestenigâr Düyek ?
Seyyid Abdülkadir Töre
Acem, Düyek
Bi Hamdillah Geldi Mah-ı Şâban
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî
Acem Düyek
İsmail Hakkı Bursavî
Neyzen Hakan Alvan
Acemaşîran, Düyek
Bi Hamdillah Safa Buldu Gönüller Göründü Garra-i Mâh-ı Mübârek
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî
Acemaşîran Düyek
İsmail Hakkı Bursavî
Neyzen Hakan Alvan
Acemaşîran, Düyek
Billahi Salli
Bestekârı:
Nutuk sahibi:
Acemaşîran Düyek ? ?
Hüseyni, Düyek
Bilmem N'ideyim Aşkın Elinden
Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Nutuk sahibi: Yunus Emre
Hüseyni Düyek
Yunus Emre
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Bestenigâr, Düyek
Bir Geceydi Oldu Mahbûb-i Hüdâvend-i Muîn
Bestekârı: Hüseyin Tolan
Nutuk sahibi:
Bestenigâr Düyek ?
Hüseyin Tolan
Evic, Düyek
Bir Nazarda Kalmayalım
Bestekârı: Zeki Atkoşar
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Evic Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Zeki Atkoşar
Tahir, Düyek
Tahir Düyek ? ?
Hicâz-Aşirân, Düyek
Bir Şehre Erişti Yolum
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hicâz-Aşirân Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
?
Acemaşîran, Düyek
Bişnevez Ney Çün Hikayet Mi Küned
Bestekârı: Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Acemaşîran Düyek
Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Rast, Düyek
Bu Alem Buldu Nurunla Bidayet Yâ Resulallâh
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Azmi Dede
Rast Düyek
Azmi Dede
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nihavend, Düyek
Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır
Bestekârı: Yeniköylü Hadi Bey
Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Nihavend Düyek
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Yeniköylü Hadi Bey
Bûselik, Düyek
Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır
Bestekârı: Kadıköylü Şeyh Yusuf Efendi
Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Bûselik Düyek
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Kadıköylü Şeyh Yusuf Efendi
Evic, Düyek
Bu Dervişlik Yoluna Sıdk İle Gelen Gelsin
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Evic Düyek
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
?
Hüseyni, Düyek
Bu Dünyâ Hep Yalan Kanmam
Bestekârı: Erdinç Çelikkol
Nutuk sahibi: Yasin Hatipoğlu
Hüseyni Düyek
Yasin Hatipoğlu
Erdinç Çelikkol
Hüseynî-Aşirân, Düyek
Hüseynî-Aşirân Düyek ? ?
Hüseyni, Düyek
Bu Kaçışlar Niyedir Gel Zikre Gel Sohbete
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Necâtî Bursalı
Hüseyni Düyek
Necâtî Bursalı
Dursun Çakmak
Bûselik, Düyek
Bugün Ben Sevmişem Bir Hûb Ki Vasfın Edemez Diller
Bestekârı: Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi
Bûselik Düyek
Ahmed Kuddûsi
Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Evic, Düyek
Bulan Özünü Gören Yüzünü
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Evic Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
İzzeddin Hümâyi Bey
Evic, Düyek
Bî-Vücûdum Aşk Odu Bilmem Benim Nem Yandırır
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir İbrahim Gülşeni
Evic Düyek
Hz. Pir İbrahim Gülşeni
?
Hüseyni, Düyek
Bülbüller Sazda Güller Niyazda
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hüseyni Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hüseyin Sebilci
Dügâh, Düyek
Bülbülü Veş Figan Eyler Âşık Vakt-i Seherde
Bestekârı: Dr. Alaeddin Yavaşça
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Dügâh Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Dr. Alaeddin Yavaşça
Hüseyni, Düyek
Cam-ı Muhabbet İçdik Hüseyni'yiz Hüseyni
Bestekârı: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Nutuk sahibi: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Hüseyni Düyek
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Hicazkâr, Düyek
Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola
Bestekârı: Hayati Günyeli
Nutuk sahibi: Alvarlı Efe Hz.
Hicazkâr Düyek
Alvarlı Efe Hz.
Hayati Günyeli
Uşşak, Düyek
Can-ü Dilden Aşıkam
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Şem'i Mevlevi
Uşşak Düyek
Şem'i Mevlevi
Hacı Hafız Zeki Altun
Sûzinâk, Düyek
Can-ı Candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa
Bestekârı: Kenan Rıfaî Hz.
Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Sûzinâk Düyek
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Gülizâr, Düyek
Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Gülizâr Düyek
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
?
Acemaşîran, Düyek
Canların Şâhı Gülmezse Ah Nice Olur Hâlim Benim
Bestekârı: Hayati Günyeli
Nutuk sahibi: Hayati Günyeli
Acemaşîran Düyek
Hayati Günyeli
Hayati Günyeli
Hicâz, Düyek
Cem Olmuş Dervişleri
Bestekârı: Şeyh Hâlis Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hicâz Düyek
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Şeyh Hâlis Efendi
Hüseyni, Düyek
Cem Olmuş Dervişleri
Bestekârı: Talat Bey
Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hüseyni Düyek
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Talat Bey
Hüseyni, Düyek
Cem Olmuş Dervişleri
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hüseyni Düyek
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
?
Acem, Düyek
Cemalin Aşkına Düşmüş
Bestekârı: Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy
Nutuk sahibi: Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi
Acem Düyek
Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi
Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy
Hüseyni, Düyek
Cemalin Hüsnüne Canlar Fedadır Ya Resulallah
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Hüseyni Düyek
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Hacı Hafız Zeki Altun
Ferahnâk-Âşirân, Düyek
Cemi-i Enbiyalardan Muhammed Cümlenin Şahı
Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Ferahnâk-Âşirân Düyek
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Beyâtî, Düyek
Cemâl-i Hüsn-i Hâlinden Kerem Kıl Ya Resûlallah
Bestekârı: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Nutuk sahibi: Udi Levent Kaya
Beyâtî Düyek
Udi Levent Kaya
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Beyâtî, Düyek
Cemâlin Hüsn-i Hâlinden Kerem Kıl Yâ Resûlallah
Bestekârı: Udi Levent Kaya
Nutuk sahibi: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Beyâtî Düyek
Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Udi Levent Kaya
Hicâz Hümayun, Düyek
Cenân-ı Pâkine Lâyık Amel Yok
Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hicâz Hümayun Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Hicâz, Düyek
Cerrahiye Gel Heman
Bestekârı: Enes Ergür
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hicâz Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Enes Ergür
Hicâz, Düyek
Cihâna Mahz-ı Rahmettir Vürûdun Yâ Resûlallah
Bestekârı: Hafız İsmail Nısfet
Nutuk sahibi: Hüseyin Vassâf Efendi (Uşşâkî Şeyhi)
Hicâz Düyek
Hüseyin Vassâf Efendi (Uşşâkî Şeyhi)
Hafız İsmail Nısfet
Bestenigâr, Düyek
Cura-i Camı Ezelden Nûş Eden Mestaneyim
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.
Bestenigâr Düyek
Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.
Neyzen Hakan Alvan
Hüseyni, Düyek
Cânım Kurban Olsun Senin Yoluna
Bestekârı: Eyyûbî Ali Rıza Şengel
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hüseyni Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Eyyûbî Ali Rıza Şengel
Beyâtî, Düyek
Cânımın Cânânı Sensin Yâ Muhammed Mustafa
Bestekârı: Tekin Uğurel
Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî
Beyâtî Düyek
İsmail Hakkı Bursavî
Tekin Uğurel
Bûselik, Düyek
Dalgalandı Serden Aştı Bahr-i Bî-Pâyân-ı Aşk
Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Nutuk sahibi: Naimî
Bûselik Düyek
Naimî
İsmail Hakkı Bey
Hicâz, Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Bestekârı: Rıf'at Bey
Nutuk sahibi: Kâzım Paşa
Hicâz Düyek
Kâzım Paşa
Rıf'at Bey
Hüseyni, Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Bestekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Nutuk sahibi: Kâzım Paşa
Hüseyni Düyek
Kâzım Paşa
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hicazkâr, Düyek
Dağlar İle Taşlar İle
Bestekârı: Güldeniz Ekmen Ağiş
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hicazkâr Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Güldeniz Ekmen Ağiş
Hüseyni, Düyek
Dağı Açıp Çölü Geçip
Bestekârı: Erdinç Çelikkol
Nutuk sahibi: Sadık Atay
Hüseyni Düyek
Sadık Atay
Erdinç Çelikkol
Acem, Düyek
Derd-mendim Mücrimim Dermâne Geldim Yâ Resûl
Bestekârı: Şirügani
Nutuk sahibi: İsa Mahvî Efendi
Acem Düyek
İsa Mahvî Efendi
Şirügani
Hicâz, Düyek
Derdime Dermânsın Yüzüme Merhem
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Sabri Kürtçüoğlu
Hicâz Düyek
Sabri Kürtçüoğlu
Amir Ateş
Acemaşîran, Düyek
Derdimend-i Mücrimim Dermâna Geldim Yâ Resûl
Bestekârı: Eyyûbi Ali Rıza Bey
Nutuk sahibi: İsa Mahvî Efendi
Acemaşîran Düyek
İsa Mahvî Efendi
Eyyûbi Ali Rıza Bey
Acem, Düyek
Derdimendim Mücrimim Dermâne Geldim Yâ Resûl
Bestekârı: Ali Şirüganî Dede
Nutuk sahibi: İsa Mahvî Efendi
Acem Düyek
İsa Mahvî Efendi
Ali Şirüganî Dede
Hicâz, Düyek
Derdimendim Yâ Resûlallah Devâ Ol Derdim
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Ali Ulvi Kurucu
Hicâz Düyek
Ali Ulvi Kurucu
Amir Ateş
Evic, Düyek
Derdimizin Dermânıdır Hazret-i Pîr Efendimiz
Bestekârı: Mustafa Düzgünman
Nutuk sahibi: Mustafa Düzgünman
Evic Düyek
Mustafa Düzgünman
Mustafa Düzgünman
Hicâz, Düyek
Derdine Derman İsteyen Gelsin
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Şeyh Sâmi Efendi
Hicâz Düyek
Şeyh Sâmi Efendi
?
Hicâz, Düyek
Derdine Dermân İsteyen Gelsin
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Şeyh Sâmi Efendi
Hicâz Düyek
Şeyh Sâmi Efendi
?
Pençgâh, Düyek
Derdini Lokmân'a Demez Derd Nedir Merdân Olan
Bestekârı: Enes Ergür
Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Pençgâh Düyek
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Enes Ergür
Hicâz, Düyek
Derdinle Doldum Bilmezem N'oldum
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hicâz Düyek
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hüseyin Sebilci
Acemaşîran, Düyek
Derdü Gamdan Azad Et Beni Güzel Allah'ım
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Acemaşîran Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Çargâh, Düyek
Derdü Gamdan Azad Et Beni Güzel Allah'ım
Bestekârı: Hayati Günyeli
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Çargâh Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hayati Günyeli
Acemaşîran, Düyek
Derman Arardım Derdime
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Acemaşîran Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
?
Acemaşîran, Düyek
Derman Arardım Derdime
Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Acemaşîran Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
İsmail Hakkı Bey
Hüseyni, Düyek
Dertlilerin Dermânı Gönüllerin Sultânı
Bestekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hüseyni Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Evic, Düyek
Derviş Olan Kişiler Deli Olagan Olur
Bestekârı: Derviş Ali Efendi
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Evic Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Derviş Ali Efendi
Bestenigâr, Düyek
Dervişlerin Eğlencesi Lâ İlâhe İllallah
Bestekârı: Talat Bey
Nutuk sahibi:
Bestenigâr Düyek ?
Talat Bey
Hicâz, Düyek
Devran Olur Derde Derman
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hicâz Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hacı Hafız Zeki Altun
Nikriz, Düyek
Devran Olur Derde Derman
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Nikriz Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hacı Hafız Zeki Altun
Hicâz, Düyek
Devrân Olur Her Derde Dermân
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hicâz Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hacı Hafız Zeki Altun
Dügâh, Düyek
Devrân İçre Devrânım Şükür Elhamdülillah
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Dügâh Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hacı Hafız Zeki Altun
Hicâz, Düyek
Devrân İçre Devrânım Şükür Elhamdülillah
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hicâz Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Hüseyni, Düyek
Değil Yalnız Sarıköy'de
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Nedim Uçar
Hüseyni Düyek
Nedim Uçar
Amir Ateş
Hüseyni, Düyek
Değil Yalnız Sarıköy'de Yunus Yaşar
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Nedim Uçar
Hüseyni Düyek
Nedim Uçar
Amir Ateş
Segâh, Düyek
Dil Beytini Pak İden Dervişi Anka İden
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nutuk sahibi: Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
Segâh Düyek
Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Hicâz, Düyek
Dil Hânesi Mir'ât-ı Hakk
Bestekârı: İhsan Bey
Nutuk sahibi: Mehmed Nasuhi Efendi
Hicâz Düyek
Mehmed Nasuhi Efendi
İhsan Bey
Hicâz, Düyek
Dil Hânesi Pür-Nûr Olur
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)
Hicâz Düyek
Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)
?
Eviç Bûselik, Düyek
Dil Çün Hüseyin'e Müpteladır
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi:
Eviç Bûselik Düyek ?
Neyzen Hakan Alvan
Eviç Bûselik, Düyek
Dil Çün Hüseyn'e Mübtelâdır
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi:
Eviç Bûselik Düyek ?
Neyzen Hakan Alvan
Hüseyni, Düyek
Dilde Olsun Zikrullah
Bestekârı: Necdet Tanlak
Nutuk sahibi: Kudümzen Necdet Tanlak
Hüseyni Düyek
Kudümzen Necdet Tanlak
Necdet Tanlak
Hüseyni, Düyek
Dost Bağında Açan Gülde
Bestekârı: Mümin Salman
Nutuk sahibi: Nedim Uçar
Hüseyni Düyek
Nedim Uçar
Mümin Salman
Bestenigâr, Düyek
Dostun Haber Kim Getirir
Bestekârı: Gürsel Koçak
Nutuk sahibi: Yunus Emre
Bestenigâr Düyek
Yunus Emre
Gürsel Koçak
Hicâz, Düyek
Dostun Haber Kim Getirir Sorun Seher Yellerine
Bestekârı: İbrahim Taşkent
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hicâz Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
İbrahim Taşkent
Rast, Düyek
Doğmazdı Kalbe İman
Bestekârı: Sadeddin Kaynak
Nutuk sahibi: Ali Ulvi Kurucu
Rast Düyek
Ali Ulvi Kurucu
Sadeddin Kaynak
Acemaşîran, Düyek
Acemaşîran Düyek ? ?
Zâvil, Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nutuk sahibi: Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Zâvil Düyek
Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Bestenigâr, Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nutuk sahibi: Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Bestenigâr Düyek
Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Çargâh, Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Çargâh Düyek
Ahmed Hayâli-i Gülşeni
?
Evic, Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Evic Düyek
Ahmed Hayâli-i Gülşeni
?
Gerdâniye, Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi: Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Gerdâniye Düyek
Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Hicâz, Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Bestekârı: Neyzen Süleyman Dede
Nutuk sahibi: Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Hicâz Düyek
Ahmed Hayâli-i Gülşeni
Neyzen Süleyman Dede
Evic, Düyek
Durmaz Yanar Vücûdum İllallah Hû
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Evic Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Hüseyni, Düyek
Durmaz Yanar Vücûdum İllallah Hû
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hüseyni Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Ferahnâk, Düyek
Dü Cihânın Mefhari
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Şeyh Ebu'l-vefa Hazretleri
Ferahnâk Düyek
Şeyh Ebu'l-vefa Hazretleri
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Hüseyni, Düyek
Dü Âlemde Bizim Sensin Hüdâmız
Bestekârı: Tolga Bektaş
Nutuk sahibi: Sultan I. Ahmed Han (Bahtî)
Hüseyni Düyek
Sultan I. Ahmed Han (Bahtî)
Tolga Bektaş
Evic, Düyek
Dünyâya Mağrur Kişi Tövbeye Gel Tövbeye
Bestekârı: Hüseyin Hâlid Bey (Sermüezzin)
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Evic Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hüseyin Hâlid Bey (Sermüezzin)
Hüseyni, Düyek
Düştü Cânâ Âkıbet Sevdâ-yı Aşk
Bestekârı: Kalburcuzâde Zakir Hacı Mehmed Efendi
Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Hüseyni Düyek
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Kalburcuzâde Zakir Hacı Mehmed Efendi
Sûzinâk, Düyek
Düştü Çün Kim Kerbelâ'ya Gözleri Şehlâ Hüseyn
Bestekârı: Enes Ergür
Nutuk sahibi: Urfalı Mehmed Şevket
Sûzinâk Düyek
Urfalı Mehmed Şevket
Enes Ergür
Hicâz, Düyek
Düştü Çün Kim Kerbelâ'ya Gözleri Şehlâ Hüseyn
Bestekârı: Kâni Karaca
Nutuk sahibi: Urfalı Mehmed Şevket
Hicâz Düyek
Urfalı Mehmed Şevket
Kâni Karaca
Hicâz, Düyek
Düşünme Pek Allah Var
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Asım Köksal
Hicâz Düyek
Asım Köksal
Dursun Çakmak
Mahûr, Düyek
Ebu Bekir Ömer Osman Ali'dir Fatih-i Hayber
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Mahûr Düyek
Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
Neyzen Hakan Alvan
Hicâz, Düyek
Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir
Bestekârı: Kaya Bekat
Nutuk sahibi: Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
Hicâz Düyek
Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
Kaya Bekat
Evic, Düyek
Eflâkı Kıldı Pür-Ziyâ
Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Nutuk sahibi:
Evic Düyek ?
İsmail Hakkı Bey
Hüseyni, Düyek
Ehl-i Hakk'a Sıdk İle Bel Bağlayan Âgâh Olur
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Nutuk sahibi:
Hüseyni Düyek ?
Hüseyin Sebilci
Beyâtî, Düyek
Ehl-i Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Beyâtî Düyek
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Hicâz, Düyek
El-Meded Pîrim Efendim El-Meded
Bestekârı: Ertuğrul İnanç
Nutuk sahibi: Ahmed Kâmil Efendi
Hicâz Düyek
Ahmed Kâmil Efendi
Ertuğrul İnanç
Beyâtî, Düyek
Erenlerin Sohbeti Ele Giresi Değil
Bestekârı: Şeyh Hâlis Efendi
Nutuk sahibi: Ümmi Sinan
Beyâtî Düyek
Ümmi Sinan
Şeyh Hâlis Efendi
Rast, Düyek
Es Subhu Bedâ Min Tal'atihi
Bestekârı:
Nutuk sahibi:
Rast Düyek ? ?
Rast, Düyek
Esselam Ey Mahzen-i Esrarı Hikmet
Bestekârı: Sadeddin Heper
Nutuk sahibi:
Rast Düyek ?
Sadeddin Heper
Hüseyni, Düyek
Esti Mihnet Rüzgârı Verd-i Safâdan Gayrı
Bestekârı: Vefik Ataç
Nutuk sahibi: Ahmet Ilgaz
Hüseyni Düyek
Ahmet Ilgaz
Vefik Ataç
Hüseyni, Düyek
Evliyâ Zümresinin Serveri Âl-i Himemi (Yâ Bedevî)
Bestekârı: Sermüezzin Hafız Tevfik Efendi
Nutuk sahibi:
Hüseyni Düyek ?
Sermüezzin Hafız Tevfik Efendi
Evic, Düyek
Ey Aceb Bilsem Nedir Yâ Rabb Bu Derdin Çâresi
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Evic Düyek
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
?
Hicâz, Düyek
Ey Alemlerin Şahı Tecelli Kıl
Bestekârı: Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)
Nutuk sahibi: Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Hicâz Düyek
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)
Hicazkâr, Düyek
Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma
Bestekârı: Neyzen Süleyman Ergüner (Torun)
Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Hicazkâr Düyek
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Neyzen Süleyman Ergüner (Torun)
Hicâz, Düyek
Ey Allah'ım Huzûruna Nasıl Gelem
Bestekârı: Nilüfer Özkan
Nutuk sahibi: Nilüfer Özkan
Hicâz Düyek
Nilüfer Özkan
Nilüfer Özkan
Segâh, Düyek
Ey Aşık-ı Dildâde
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Segâh Düyek
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
?
Hicâz, Düyek
Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim
Bestekârı: Sadeddin Kaynak
Nutuk sahibi: Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Hicâz Düyek
Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Sadeddin Kaynak
Bestenigâr, Düyek
Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Bestenigâr Düyek
Derviş Himmet Efendi (k.s.)
?
Acemaşîran, Düyek
Ey Bana İyi Diyen Adını Derviş Koyan
Bestekârı: Dr. Alaeddin Yavaşça
Nutuk sahibi: Yunus Emre
Acemaşîran Düyek
Yunus Emre
Dr. Alaeddin Yavaşça
Sabâ Zemzeme, Düyek
Ey Beni Aşk Ateşiyle Yandıran
Bestekârı: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Sabâ Zemzeme Düyek
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Acemaşîran, Düyek
Ey Benim Sevgili Mevlâm Senin Aşkın Kimde Var
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Acemaşîran Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Hicâz Hümayun, Düyek
Ey Bülbül-i Nâlende
Bestekârı: Enfî Hasan Ağa
Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hicâz Hümayun Düyek
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Enfî Hasan Ağa
Hüseyni, Düyek
Hüseyni Düyek ? ?
Beyâtî, Düyek
Ey Cânıma Cânânım Ey Derdime Dermânım
Bestekârı: Bilge Özgen
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Beyâtî Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Bilge Özgen
Hüseyni, Düyek
Ey Dil Bize Ver Bir Haber Aşk Ellerine Kim Gider
Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hüseyni Düyek
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
İsmail Hakkı Bey
Acemaşîran, Düyek
Ey Dil Bu Yeter İki Cihanda Sana İz'an
Bestekârı: Hacı Faik Bey
Nutuk sahibi: Sultan Divâni
Acemaşîran Düyek
Sultan Divâni
Hacı Faik Bey
Acemaşîran, Düyek
Ey Dostlarım Ağlaşalım Oruç Ayı Gitti Yine
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Acemaşîran Düyek
Şeyh Muhyiddin-i Üftade Hz
Hacı Hafız Zeki Altun
Şedaraban, Düyek
Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Şedaraban Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Neyzen Hakan Alvan
Hicâz, Düyek
Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir
Bestekârı: Ali Şirüganî Dede
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hicâz Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Ali Şirüganî Dede
Bestenigâr, Düyek
Ey Gonce-i Gül Geçti Bak Hazret-i Sünbül
Bestekârı: Kutbüddin Efendi (Kocamustafa Şeyhi)
Nutuk sahibi:
Bestenigâr Düyek ?
Kutbüddin Efendi (Kocamustafa Şeyhi)
Nihavend, Düyek
Ey Gönül Bakma Cihâne
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Kelâmi Mustafa Efendi
Nihavend Düyek
Kelâmi Mustafa Efendi
Hacı Hafız Zeki Altun
Evic, Düyek
Ey Gönül Bir Derde Düş Kim Onda Dermân Gizlidir
Bestekârı: Ali Şirüganî Dede
Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Evic Düyek
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Ali Şirüganî Dede
Beyâtî, Düyek
Ey Gönül Gel Gayrıdan Geç Aşka Eyle İktidâ
Bestekârı: Hopçuzâde Şâkir Efendi
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Beyâtî Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hopçuzâde Şâkir Efendi
Evc-Isfahan, Düyek
Ey Gönül Gel Gayrıdan Geç Aşka Eyle İktidâ
Bestekârı: Hulûsi Gökmen
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Evc-Isfahan Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hulûsi Gökmen
Hüseyni, Düyek
Ey Güzel Rabbim Bize Rahmeyle
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Hafız Erdal Erdem
Hüseyni Düyek
Hafız Erdal Erdem
Dursun Çakmak
Nihavend, Düyek
Ey Habib-i Zülcelâl Maşûk-i Rabbi Kibriya
Bestekârı: Kenan Rıfaî Hz.
Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Nihavend Düyek
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Nühüft, Düyek
Ey Hakka Talib Olan Tevhide Gel
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Nühüft Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Evic, Düyek
Ey Hudâ'nın Sevgili Mahbûbu Ey Fahr-i Cihân
Bestekârı: Şeyh Hacı Ethem Efendi
Nutuk sahibi:
Evic Düyek ?
Şeyh Hacı Ethem Efendi
Hicazkâr, Düyek
Ey Hûda Sensin Bize Hâcet Pezîr
Bestekârı:
Nutuk sahibi:
Hicazkâr Düyek ? ?
Evic, Düyek
Ey Kerim Allah Ey Ganî Sultan
Bestekârı: Hafız Post
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Evic Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hafız Post
Sultanîyegâh, Düyek
Ey Meded Ey Fahri Alem Rahmetenlil Alemin Mücrimim
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Şeyh Atıf Efendi
Sultanîyegâh Düyek
Şeyh Atıf Efendi
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Beyâtîaraban, Düyek
Ey Menba'-i Cû-yi Bâr-ı Rahmet
Bestekârı: Sadettin Kaynak
Nutuk sahibi: İbn'ul-Emin Mahmud Kemal İnal
Beyâtîaraban Düyek
İbn'ul-Emin Mahmud Kemal İnal
Sadettin Kaynak
Hicâz, Düyek
Ey Mâder-i Şâh-ı Şühedâ Hazret-i Zehrâ
Bestekârı: Hayati Günyeli
Nutuk sahibi: Leylâ Hanım
Hicâz Düyek
Leylâ Hanım
Hayati Günyeli
Hicâz, Düyek
Ey Mü'minler Diyelim
Bestekârı: Tahir Karagöz
Nutuk sahibi: Necâtî Bursalı
Hicâz Düyek
Necâtî Bursalı
Tahir Karagöz
Evic, Düyek
Ey Nebi'yyü-Rahme Rahm Et Çünki Kârımdır Günâh
Bestekârı: Salih Zeki (Arif Ataergin)
Nutuk sahibi:
Evic Düyek ?
Salih Zeki (Arif Ataergin)
Hicâz Hümayun, Düyek
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Bestekârı: Uğur İnan
Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Hicâz Hümayun Düyek
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Uğur İnan
Suzîdil, Düyek
Ey Padişah-ı Lem Yezel
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nutuk sahibi: İbrahim Tennuri
Suzîdil Düyek
İbrahim Tennuri
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Bestenigâr, Düyek
Ey Pâdişeh-i Mesned-i İklîm-i Tecellâ
Bestekârı: Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Nutuk sahibi: Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Bestenigâr Düyek
Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Hüseyni, Düyek
Ey Resûlallah'ın Dostu Yalvarırız İmdâd Eyle
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Necâtî Bursalı
Hüseyni Düyek
Necâtî Bursalı
Amir Ateş
Hüzzam, Düyek
Ey Saadet Burcunun Mâhı
Bestekârı: Şeyh Hüseyin Efendi
Nutuk sahibi: Şeyh Ahmet Efendi
Hüzzam Düyek
Şeyh Ahmet Efendi
Şeyh Hüseyin Efendi
Hicâz, Düyek
Ey Sevgilim Ey Sevgilim
Bestekârı: Lütfi Filiz
Nutuk sahibi: Lütfi Filiz
Hicâz Düyek
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Acemaşîran, Düyek
Ey Tâlib-i Didâr Olan Gel Hakk'a Pervâz Edelim
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Acemaşîran Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
?
Ferahfezâ, Düyek
Ey Tâlib-i Dîdâr Olan Gel Hakk'a Pervâz Edelim
Bestekârı: Şehzâde Mehmed Seyfeddin Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Ferahfezâ Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Şehzâde Mehmed Seyfeddin Efendi
Hüseyni, Düyek
Ey Türbe-i Mes'ûde Ey Cây-i Mukaddes (Emir Sultan'a Medhiye)
Bestekârı: Tanburi Ali Efendi
Nutuk sahibi:
Hüseyni Düyek ?
Tanburi Ali Efendi
Evic, Düyek
Ey Vahid-ü Ferd-ü Samed Senden Meded
Bestekârı: Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Evic Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Beste-Isfahan, Düyek
Beste-Isfahan Düyek ? ?
Hüseyni, Düyek
Ey Âşık-ı Sâdıklar Tevhide Gel Tevhide
Bestekârı: Seyyit Abdülkadir Töre
Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hüseyni Düyek
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyit Abdülkadir Töre
Acemaşîran, Düyek
Ey Şehr-i Nüzûli Sûre
Bestekârı: Seyyid Abdülkadir Töre
Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Acemaşîran Düyek
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Seyyid Abdülkadir Töre
Evic, Düyek
Ey Şehr-i Nüzûli Sûre
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Evic Düyek
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
?
Hüseynî-Bûselik, Düyek
Eyle Yâ Rabb Sen Tecellî Nûr-u Kur'an Sönmesin
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Mehmed Akif Ersoy
Hüseynî-Bûselik Düyek
Mehmed Akif Ersoy
Hacı Hafız Zeki Altun
Çargâh, Düyek
Eyle Yâ Rabb Sen Tecellî Nûr-u Kur'ân Sönmesin
Bestekârı: Metin Alkanlı
Nutuk sahibi: Mehmed Akif Ersoy
Çargâh Düyek
Mehmed Akif Ersoy
Metin Alkanlı
Beyâtîaraban, Düyek
Eyâ Sen Sanma Ki Senden Bu Güftârı Dehan Söyler
Bestekârı: Musullu Hafız Osman
Nutuk sahibi: Nakşi Akkırman
Beyâtîaraban Düyek
Nakşi Akkırman
Musullu Hafız Osman
Hüseyni, Düyek
Eyâ Sultân-ı Zîşânım Bizi Mahzûn Edip Gitdin
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Nutuk sahibi:
Hüseyni Düyek ?
İzzeddin Hümâyi Bey
Uzzâl, Düyek
Eyâ Âlemlerin Şâhı
Bestekârı: Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Nutuk sahibi: Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Uzzâl Düyek
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Nevâ, Düyek
Ez Can-ü Dil Peygambere Aşık İsen Sallü Aleyh
Bestekârı:
Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Nevâ Düyek
İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
?
Hüzzam, Düyek
Ezelde Aşk İle Yandım Kül Oldum
Bestekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hüzzam Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hüseyni, Düyek
Ezelden Aşk Oduna Yâne Geldim
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)
Hüseyni Düyek
Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)
?
Çargâh, Düyek
Ezelden Aşkınla Ben Yâna Geldim
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Kaygusuz Abdal (k.s.)
Çargâh Düyek
Kaygusuz Abdal (k.s.)
?
Uşşak, Düyek
Ezelden Aşıkam Ben Muhammed Mustafa'ya
Bestekârı: Samih Rifat Bey
Nutuk sahibi:
Uşşak Düyek ?
Samih Rifat Bey
Ferahnâk-Âşirân, Düyek
Ezelden Ben Bu Aşka Yane Geldim
Bestekârı: Doğan Ergin
Nutuk sahibi: "Akbıyık Sultan" Ahmed Şemseddin Efendi (Şems-i Hüdâ)
Ferahnâk-Âşirân Düyek
"Akbıyık Sultan" Ahmed Şemseddin Efendi (Şems-i Hüdâ)
Doğan Ergin
Hüseyni, Düyek
Eğer Sen Eylemezsen Derde Dermân
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: (Müridoğlu) Şeyh Muhammed Gafûri Efendi el-Celvetî
Hüseyni Düyek
(Müridoğlu) Şeyh Muhammed Gafûri Efendi el-Celvetî
Dursun Çakmak
Sûzinâk, Düyek
Eşraka'l Bedrü Aleynâ
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi:
Sûzinâk Düyek ?
Hacı Hafız Zeki Altun
Hicâz, Düyek
Feryâd Eder Gönlümüz Seni İster Allah'ım
Bestekârı: Hayati Günyeli
Nutuk sahibi: Hayati Günyeli
Hicâz Düyek
Hayati Günyeli
Hayati Günyeli
Acemaşîran, Düyek
Acemaşîran Düyek ? ?
Hüseyni, Düyek
Feyz-i Hüdâ Nûr-u Safâ
Bestekârı: Hacı Kamil Dürüst
Nutuk sahibi: Neccârzâde Şeyh Rıza Efendi
Hüseyni Düyek
Neccârzâde Şeyh Rıza Efendi
Hacı Kamil Dürüst
Bestenigâr, Düyek
Bestenigâr Düyek ? ?
Nihavend, Düyek
Gafil Ne İçin Usanmıyorsun?
Bestekârı: Kenan Rıfaî Hz.
Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Nihavend Düyek
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Acemaşîran, Düyek
Gaflet İle Hakkı Buldum Diyenler
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Acemaşîran Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Hüseyni, Düyek
Gani Mevlam Nasib Etse
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hüseyni Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Hicâz, Düyek
Gariplik Tuttu Boynumdan
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Bekir Sıdkı Erdoğan
Hicâz Düyek
Bekir Sıdkı Erdoğan
Amir Ateş
Hicâz, Düyek
Gece Gündüz Döne Döne
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hicâz Düyek
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hüseyin Sebilci
Hicâz, Düyek
Gece Gündüz Döne Döne İstediğim Hak'dır Benim
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hicâz Düyek
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hüseyin Sebilci
Hüseyni, Düyek
Gel Allah'a Resûle Ölüm Gelip Çatmadan
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Sıddık Nâcî Eren Efendi el-Uşşâkî (Balıkesirli)
Hüseyni Düyek
Sıddık Nâcî Eren Efendi el-Uşşâkî (Balıkesirli)
Dursun Çakmak
Hisar-Bûselik, Düyek
Gel Ey Derviş Seninle Söyleşelim
Bestekârı: Yusuf Ömürlü
Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Hisar-Bûselik Düyek
Kenan Rıfaî Hz.
Yusuf Ömürlü
Hicâz, Düyek
Gel Gel Yanalım Âteşi Aşka
Bestekârı: İsmet Olgaç
Nutuk sahibi: Seyyid Nesimi (k.s.)
Hicâz Düyek
Seyyid Nesimi (k.s.)
İsmet Olgaç
Mahûr, Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nutuk sahibi: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Mahûr Düyek
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Hicâz, Düyek
Gel Sürelim Dem Hû Diyelim Hû
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi
Hicâz Düyek
Ahmed Kuddûsi
Hüseyin Sebilci
Acemaşîran, Düyek
Geldi Yine Şükür Kula Şehr-i Ramazân Merhabâ
Bestekârı: İzzettin Özdem
Nutuk sahibi: İzzettin Özdem
Acemaşîran Düyek
İzzettin Özdem
İzzettin Özdem
Hüzzam, Düyek
Geldi Çün Mâh-ı Muharrem Kıldı Dehri Rûşenâ
Bestekârı: Murat Şâhin
Nutuk sahibi: Bektâşî Âşık Hıfzî
Hüzzam Düyek
Bektâşî Âşık Hıfzî
Murat Şâhin
Acemaşîran, Düyek
Geldin Geri Gider Misin Elvedâ Şehr-i Ramazân
Bestekârı: Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy
Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Acemaşîran Düyek
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy
Hicâz-ı Acem, Düyek
Gelin Diyelim Şevk İle La İlâhe İllallah
Bestekârı: Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hicâz-ı Acem Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Hicâz, Düyek
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Bestekârı: Şeyh Mustafa Efendi
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hicâz Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Şeyh Mustafa Efendi
Hicâz Hümayun, Düyek
Gevher-i Sırr-ı Velâyet-kânı Şâh-ı Nakşibend
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Şeyh Selâmî Efendi
Hicâz Hümayun Düyek
Şeyh Selâmî Efendi
?
Hüseyni, Düyek
Geçti Bir Yıl Yine Bir Mahı Muharrem Geldi
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Kemal Edib Kürkçüoğlu
Hüseyni Düyek
Kemal Edib Kürkçüoğlu
Dursun Çakmak
Beyâtî, Düyek
Gubâr-ı Pâyine Almam Cihânı
Bestekârı: Sermüezzin Rifat Bey
Nutuk sahibi: Ebûbekir Kâni Efendi
Beyâtî Düyek
Ebûbekir Kâni Efendi
Sermüezzin Rifat Bey
Şehnaz, Düyek
Gubâr-ı Pâyine Almam Cihânı
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Nutuk sahibi: Ebûbekir Kâni Efendi
Şehnaz Düyek
Ebûbekir Kâni Efendi
İzzeddin Hümâyi Bey
Dügâh, Düyek
Gönlümü İlâhî Senden Ayırma
Bestekârı: Ahmet Hatipoğlu
Nutuk sahibi: Hatib Zakiri Hasan Efendi
Dügâh Düyek
Hatib Zakiri Hasan Efendi
Ahmet Hatipoğlu
Dügâh, Düyek
Gönlümün Bir Köşesinde Arş-ı Rahman Gizlidir
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Dügâh Düyek
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Neyzen Hakan Alvan
Hüseyni, Düyek
Gönül Bezminde Uşşâka Sakâsın Yâ Resûlallah
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Nuri Baş
Hüseyni Düyek
Nuri Baş
Dursun Çakmak
Bestenigâr, Düyek
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Bestenigâr Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Evic, Düyek
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Evic Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Hüseyni, Düyek
Gönül Hûn Oldu Şevkinden Boyandım
Bestekârı: Remzi Oktar
Nutuk sahibi: Yaman Dede
Hüseyni Düyek
Yaman Dede
Remzi Oktar
Ferahnâk, Düyek
Gönül Hûn Oldu Şevkinden Boyandım Yâ Resûlallah
Bestekârı: Cinuçen Tanrıkorur
Nutuk sahibi: Yaman Dede
Ferahnâk Düyek
Yaman Dede
Cinuçen Tanrıkorur
Beyâtîaraban, Düyek
Gönül Mazhardır Envarı Cemale
Bestekârı: Enderunî Hafız Hüsnü Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Nasûhî
Beyâtîaraban Düyek
Hz. Nasûhî
Enderunî Hafız Hüsnü Efendi
Bestenigâr, Düyek
Gönül Nûr-u Cemâlinden Habîbim Bir Ziyâ İster
Bestekârı: Dr. Abdullah Uysal
Nutuk sahibi: Şeyh Muhammed Es'ad Erbilî
Bestenigâr Düyek
Şeyh Muhammed Es'ad Erbilî
Dr. Abdullah Uysal
Evic, Düyek
Gönül Yüz Sürmek İster Hâk-i Pâye
Bestekârı: Mutafzâde Ahmed Efendi
Nutuk sahibi: Şeyh Seyyid Mehmed Vahyî Efendi (Sünbülî Şeyhi)
Evic Düyek
Şeyh Seyyid Mehmed Vahyî Efendi (Sünbülî Şeyhi)
Mutafzâde Ahmed Efendi
Beyâtî, Düyek
Gönülde Buldum Esrâr-ı Üveysi
Bestekârı: Neyzen Hamamî Osman Bey
Nutuk sahibi: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Beyâtî Düyek
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Neyzen Hamamî Osman Bey
Karcığar, Düyek
Gördünse Cânân İllerin
Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Karcığar Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Acemaşîran, Düyek
Göründü Mahı Mübarek
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî
Acemaşîran Düyek
İsmail Hakkı Bursavî
Neyzen Hakan Alvan
Ferahnâk, Düyek
Göster Bize Rûh-i Hüdâ
Bestekârı:
Nutuk sahibi:
Ferahnâk Düyek ? ?
Ferahnâk, Düyek
Göster Bize Rûh-i Hüdâ
Bestekârı: Münir Bey
Nutuk sahibi:
Ferahnâk Düyek ?
Münir Bey
Hüzzam, Düyek
Gözüm Ki Kane Boyandı
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Saffet
Hüzzam Düyek
Saffet
?
Rast, Düyek
Gül Gibi Dilşad Olun Ey Aşıkan
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî
Rast Düyek
İsmail Hakkı Bursavî
Neyzen Hakan Alvan
Mahûr, Düyek
Gül Müdür Bülbül Müdür Şol Zâr Ü Efgân Eyleyen
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Mahûr Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
?
Rast, Düyek
Gül Yüzünü Rüyamızda
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Nutuk sahibi: Hacı Kişi
Rast Düyek
Hacı Kişi
Hüseyin Sebilci
İsfahan, Düyek
Gülistânda Gülü Hândân Eden Dost
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
İsfahan Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Neyzen Hakan Alvan
Hicâz, Düyek
Gülü Ateşle Seyreden
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Mustafa Resmî Ahî Hz.
Hicâz Düyek
Mustafa Resmî Ahî Hz.
Neyzen Hakan Alvan
Acemaşîran, Düyek
Gülşen-i Feyzinde Bülbül Pür-Figân
Bestekârı: Memduh Cumhur
Nutuk sahibi: Mustafa Nafiz Irmak
Acemaşîran Düyek
Mustafa Nafiz Irmak
Memduh Cumhur
Hicâz, Düyek
Günahları Çok Kullarız
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Hüseyin Öztürk
Hicâz Düyek
Hüseyin Öztürk
Dursun Çakmak
Hicâz, Düyek
Günahları Çok Kullarız Yâ Rabb Bize Rahmet Eyle
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Hüseyin Öztürk
Hicâz Düyek
Hüseyin Öztürk
Dursun Çakmak
Nihavend, Düyek
Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim Mi
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Nutuk sahibi: Pir Sultan Abdal
Nihavend Düyek
Pir Sultan Abdal
Hüseyin Sebilci
Sultanîyegâh, Düyek
Habibullah Cihana Can Değil Mi
Bestekârı: Ahmet Muhtar Gölge
Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Sultanîyegâh Düyek
Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
Ahmet Muhtar Gölge
Hicâz Hümayun, Düyek
Habibullah Cihana Can Değil Mi
Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hicâz Hümayun Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Beyâtî, Düyek
Hadden Aşdı İştiyâkın
Bestekârı: Ahmed Çelebi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
Beyâtî Düyek
Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
Ahmed Çelebi
Acem, Düyek
Hadden Aşdı İştiyâkın
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
Acem Düyek
Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
Zekai Dede Efendi
İsfahan, Düyek
Hak Yaratdı Alemi Aşkına Muhammed'in
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
İsfahan Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hüseyin Sebilci
Acemaşîran, Düyek
Hak Yoluna Gidenlerin Asa Olsam Ellerine
Bestekârı: Büyük Hafız Kemal Efendi
Nutuk sahibi: Seyrânî
Acemaşîran Düyek
Seyrânî
Büyük Hafız Kemal Efendi
Acem, Düyek
Hak Şerleri Hayreyler
Bestekârı: Şikârizade Ahmed Efendi
Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Acem Düyek
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Şikârizade Ahmed Efendi
Acemaşîran, Düyek
Hakk Müyesser Etse Varsam
Bestekârı: Ahmet Hatipoğlu
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Acemaşîran Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Ahmet Hatipoğlu
Bestenigâr, Düyek
Hakk'a Çevir Özünü Kıbleye Tut Yüzünü
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Nutuk sahibi:
Bestenigâr Düyek ?
Hüseyin Sebilci
Hüseyni, Düyek
Hakk'tan İnen Şerbeti İçdik Elhamdülillah
Bestekârı: Tahir Karagöz
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hüseyni Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Tahir Karagöz
Hüseyni, Düyek
Hakk'tan İnen Şerbeti İçdik Elhamdülillah
Bestekârı: Hafız Murad Özkan
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hüseyni Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hafız Murad Özkan
Dügâh, Düyek
Hakk'tan İnen Şerbeti İçtik Elhamdülillah
Bestekârı: Dr. İrfan Doğrusöz
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Dügâh Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Dr. İrfan Doğrusöz
Hicâz, Düyek
Hakk'ı Bilmez Yüreğinde Derd-i Hicran Olmayan
Bestekârı: Mustafâ Tatcı
Nutuk sahibi: Fethüddîn Ahmed Efendi
Hicâz Düyek
Fethüddîn Ahmed Efendi
Mustafâ Tatcı
İsfahan, Düyek
Hakk'ı Koyup Bâtıla Meyl U Muhabbet Neden?
Bestekârı: Enes Ergür
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
İsfahan Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Enes Ergür
Hicâz, Düyek
Hakk, Muhammed, Ali'msin
Bestekârı: Lütfi Filiz
Nutuk sahibi: Lütfi Filiz
Hicâz Düyek
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Rast, Düyek
Hakka Aşık Olanlar Zikrullahdan Kaçarmı
Bestekârı: Ali Şirüganî Dede
Nutuk sahibi: Hz. Üftâde
Rast Düyek
Hz. Üftâde
Ali Şirüganî Dede
Karcığar, Düyek
Hakka Karşı Yokluk Oldu Dervişin Sermayesi
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Şeyh Mehmed Şemseddin Efendi
Karcığar Düyek
Şeyh Mehmed Şemseddin Efendi
Neyzen Hakan Alvan
Bestenigâr, Düyek
Hakka Çevir Özünü Kıbleye Tut Yüzünü
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Nutuk sahibi:
Bestenigâr Düyek ?
Hüseyin Sebilci
Ferahfezâ, Düyek
Halas Et Kalbimiz Hubb-i Sivadan
Bestekârı: Şehzâde Mehmed Seyfeddin Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Ferahfezâ Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Şehzâde Mehmed Seyfeddin Efendi
Nevâ, Düyek
Halet İle Bana Bir Hal Göründü
Bestekârı: Eyyûbi Mehmed Efendi
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Nevâ Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Eyyûbi Mehmed Efendi
Beyâtîaraban, Düyek
Halîfe Olarak Yarattı Seni
Bestekârı: Ünal Ensari
Nutuk sahibi: Ünal Ensari
Beyâtîaraban Düyek
Ünal Ensari
Ünal Ensari
Hicâz, Düyek
Hamd Allah'a Ki Eltâf-ı Amîm
Bestekârı: Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy
Nutuk sahibi: Bereketzâde İsmail Hakkı Efendi
Hicâz Düyek
Bereketzâde İsmail Hakkı Efendi
Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy
Hicâz, Düyek
Hani Bizden Evvel Gelen Velîler
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Hicâz Düyek
Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi
Dursun Çakmak
Acemaşîran, Düyek
Hazreti Hakk'ın Habibi Sevgili Bir Tanesi
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Acemaşîran Düyek
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
?
Hüseyni, Düyek
Her Yeri Hüsnün Gülistân Eylemiş
Bestekârı: Haydar Akdemir
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hüseyni Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Haydar Akdemir
Evic, Düyek
Her Zaman Bir Vâmık u Azrâ Olur Âlem Bu Yâ
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Saffet
Evic Düyek
Saffet
Hacı Hafız Zeki Altun
Hicâz, Düyek
Her Şey Fânî Ki Ancak Bâkî Sensin
Bestekârı: Vefik Ataç
Nutuk sahibi: Ahmet Ilgaz
Hicâz Düyek
Ahmet Ilgaz
Vefik Ataç
Bestenigâr, Düyek
Hey Yârenler Gelin Görün Ben Yine Oldum Divâne
Bestekârı: Gürsel Koçak
Nutuk sahibi: Yunus Emre
Bestenigâr Düyek
Yunus Emre
Gürsel Koçak
Bestenigâr, Düyek
Hey Yârenler Gelin Görün Ben Yine Oldum Divâne
Bestekârı: Gürsel Koçak
Nutuk sahibi: Yunus Emre
Bestenigâr Düyek
Yunus Emre
Gürsel Koçak
Hicâz, Düyek
Hidayete Ermişiz Rabbimizdir Bir Allah
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Hicâz Düyek
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Neyzen Hakan Alvan
Sabâ, Düyek
Hira Dağı'nın Gülüne Hakikat Bülbülüne
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Ahmet Cesur
Sabâ Düyek
Ahmet Cesur
Dursun Çakmak
Hüseyni, Düyek
Hor Bakma Sen Toprağa Toprakta Neler Yatur
Bestekârı: Nail Kesova
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hüseyni Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Nail Kesova
Hüzzam, Düyek
Huzurunda Ahir Zaman Ümmetin Allah
Bestekârı: Aslan Hepgür
Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Hüzzam Düyek
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Aslan Hepgür
Hicâz, Düyek
Hâkine Sürmek İçin Ne Yüzüm Ne De İmkânım Var
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi:
Hicâz Düyek ?
Dursun Çakmak
Hüseyni, Düyek
Hüdâ Dâvet Eder Elhamdülillah
Bestekârı: Tâhir Karagöz
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hüseyni Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Tâhir Karagöz
Hicâz, Düyek
Hüdâ Rabbim Nebim Hakkâ Muhammeddir Rasûlullah
Bestekârı: Bekir Sıdkı Sezgin
Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Hicâz Düyek
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Bekir Sıdkı Sezgin
Bestenigâr, Düyek
Hırsa Mağlûbuz Yitirmiş Âr Bizi
Bestekârı: Tekin Para
Nutuk sahibi: Mehmet Turan Yarar
Bestenigâr Düyek
Mehmet Turan Yarar
Tekin Para
Acemaşîran, Düyek
Kalbini Bâğ-ı Cinân Et Ravzâ-i Tevhid İle
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Acemaşîran Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
?
Hicâz, Düyek
Kapuna Geldiler Ümmet Muhammed
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hicâz Düyek
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
?
Beyâtî, Düyek
Kapına Geldiler Ümmet Muhammed
Bestekârı: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Nutuk sahibi: Edirneli Salihzâde Efendi
Beyâtî Düyek
Edirneli Salihzâde Efendi
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Beyâtî, Düyek
Kapısı Yok Açam Bakam
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Beyâtî Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Hicâz, Düyek
Kerbela Vakıasın Yad İle Kan Ağlayalım
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Hicâz Düyek
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Neyzen Hakan Alvan
Hicâz, Düyek
Kerbelâ Vakıasın Yâd İle Kân Ağlayalım
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Hicâz Düyek
Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Neyzen Hakan Alvan
Hicâz, Düyek
Kerim Allah Rahim Allah Vezîrin Yok Müşîrin Yok
Bestekârı: Tanbûri Sadun Aksüt
Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Hicâz Düyek
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Tanbûri Sadun Aksüt
Hüseyni, Düyek
Hüseyni Düyek ? ?
Hicâz, Düyek
Kuldan Sana Lâyık N'ola
Bestekârı: Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hicâz Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Hicâz, Düyek
Kuldan Sana Lâyık N'ola
Bestekârı: Hayati Günyeli
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hicâz Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hayati Günyeli
Evic, Düyek
Kullarında Yok Sana Layık Meta
Bestekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Evic Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hüzzam, Düyek
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Bestekârı: Hacı Arif Bey
Nutuk sahibi: Kâhyazâde Arif Efendi
Hüzzam Düyek
Kâhyazâde Arif Efendi
Hacı Arif Bey
Acemkürdî, Düyek
Kurulur Pazarı Vuslat Yar İle Vakt-i Seher
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Acemkürdî Düyek
İsmail Hakkı Zühdü Efendi
Neyzen Hakan Alvan
Nikriz, Düyek
Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Nikriz Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Şehnaz, Düyek
Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Şehnaz Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nikriz, Düyek
Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Nikriz Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Hüseyni, Düyek
Kuşlar İle Kuşluk Vakti
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Hasan Demir
Hüseyni Düyek
Hasan Demir
Dursun Çakmak
Pençgâh, Düyek
Külleme Hebbet Riyâhün Min Mune
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Seyyid Sabri Şemi
Pençgâh Düyek
Seyyid Sabri Şemi
Hacı Hafız Zeki Altun
Acemkürdî, Düyek
Kün Emriyle Yaradan Bir Allâhdır Bir Allâh
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Acemkürdî Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hacı Hafız Zeki Altun
Acemaşîran, Düyek
Acemaşîran Düyek ? ?
Beyâtî, Düyek
Levh-i Dilde Nakşolundu Mihr-i Yâr
Bestekârı: Muallim Kâzım Uz
Nutuk sahibi: Şeyh Behçet Efendi
Beyâtî Düyek
Şeyh Behçet Efendi
Muallim Kâzım Uz
Beste-Isfahan, Düyek
Levh-i Dîdârında Yazdı Hazret-i Allah Berat
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Nutuk sahibi: Dr. Ziyâ Cemâl Büyükaksoy
Beste-Isfahan Düyek
Dr. Ziyâ Cemâl Büyükaksoy
İzzeddin Hümâyi Bey
Rast, Düyek
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi:
Rast Düyek ?
Hacı Hafız Zeki Altun
Rast, Düyek
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba
Bestekârı:
Nutuk sahibi:
Rast Düyek ? ?
Evic, Düyek
Lutf u İhsân İle Cânân Bendeni Yâd Eyledin
Bestekârı: Yusuf Ömürlü
Nutuk sahibi:
Evic Düyek ?
Yusuf Ömürlü
Acemaşîran, Düyek
Lutfeyledin İbtidâ Nârımız Nûr Eyledin
Bestekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Acemaşîran Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hüseyni, Düyek
Lütfeyleyip Bir Kez Nazar Eylerse
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hüseyni Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
?
Evic, Düyek
Meded Allah
Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Nutuk sahibi: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Evic Düyek
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
İsmail Hakkı Bey
Hüseyni, Düyek
Meded Allah
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Hüseyni Düyek
Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
?
Ferahfezâ, Düyek
Meded Ey Seyyidinâ Hazret-i Abdülkâdir
Bestekârı: Balat İmamı Hasan Efendi
Nutuk sahibi:
Ferahfezâ Düyek ?
Balat İmamı Hasan Efendi
Sabâ, Düyek
Meded Kıl Derdime Dermanım Allah
Bestekârı: Ahmed Şevkî El-cerrahi
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Sabâ Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Ahmed Şevkî El-cerrahi
Hüseyni, Düyek
Meded Ya Gavs-ül A'zam
Bestekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hüseyni Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Bestenigâr, Düyek
Medhini Oku Yare Koymaya Seni Nare
Bestekârı: Aslan Hepgür
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Bestenigâr Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Aslan Hepgür
Ferahnâk, Düyek
Mefhar-i Cümle Cihansın Ey Şefaat Madeni
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Şeyh Ebu'l-Vefâ Hazretleri
Ferahnâk Düyek
Şeyh Ebu'l-Vefâ Hazretleri
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Dügâh, Düyek
Meftûn Edeli Bendesini Şâhid-i Levlâk
Bestekârı: Beylikcizâde Ali Aşki Bey
Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Dügâh Düyek
İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Beylikcizâde Ali Aşki Bey
Acemkürdî, Düyek
Menba-i İlm-i Hüdâ'sın Ya Muhammed Mustafa
Bestekârı: Sermüezzin Rifat Bey
Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî
Acemkürdî Düyek
İsmail Hakkı Bursavî
Sermüezzin Rifat Bey
Acem, Düyek
Menba-i İlm-i Hüdâ'sın Ya Muhammed Mustafa
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî
Acem Düyek
İsmail Hakkı Bursavî
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Hüzzam, Düyek
Merhaba Ey Fahr-i Alem
Bestekârı: Hacı Faik Bey
Nutuk sahibi: Adile Sultan
Hüzzam Düyek
Adile Sultan
Hacı Faik Bey
Acemaşîran, Düyek
Merhaba Merhaba Şehr-i Ramazân (Gökyüzünde Saf Saf Olmuş Melekler)
Bestekârı: Hasan Şanlıtürk
Nutuk sahibi: Yılmaz Çiçek
Acemaşîran Düyek
Yılmaz Çiçek
Hasan Şanlıtürk
Nikriz, Düyek
Mestane-i Aşkam Ben Ayamadım
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi:
Nikriz Düyek ?
Zekai Dede Efendi
Hüseynî-Aşirân, Düyek
Mevlâm Ver Aşkını Bana
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hüseynî-Aşirân Düyek
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
?
Hicâz, Düyek
Milk-i Cihân Sultânı Abdülkâdir Geylânî
Bestekârı: Hafız Yusuf Efendi
Nutuk sahibi: Şevkî?
Hicâz Düyek
Şevkî?
Hafız Yusuf Efendi
Rast, Düyek
Rast Düyek ? ?
Hüzzam, Düyek
Hüzzam Düyek ? ?
Hicâz, Düyek
Muharrem Geldi Can Ağlar Cinan Ağlar
Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Nutuk sahibi:
Hicâz Düyek ?
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Hicâz, Düyek
Muharrem Geldi Cân Ağlar
Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Nutuk sahibi:
Hicâz Düyek ?
Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Hüseyni, Düyek
Mübârek Ramazan Geldi
Bestekârı: Tâhir Karagöz
Nutuk sahibi: Tâhir Karagöz
Hüseyni Düyek
Tâhir Karagöz
Tâhir Karagöz
Hüseyni, Düyek
Müctebâ-yı Enbiyâsın Cümleden Kadrin Celil
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Sami Siverekli
Hüseyni Düyek
Sami Siverekli
Dursun Çakmak
Acemaşîran, Düyek
Müjde Müminler Size İhsanı Rahman'dır Gelen
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Ahmed Remzi Dede
Acemaşîran Düyek
Ahmed Remzi Dede
Dursun Çakmak
Evic, Düyek
Müjdeler Olsun Yine Geldi Mâh-ı Mübârek
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Amir Ateş
Evic Düyek
Amir Ateş
Amir Ateş
Hüseyni, Düyek
Müncezib Zerrât-ı Şems-i Hazret-i Peygamberiz
Bestekârı: Prof. Saadettin Ökten (Edibî)
Nutuk sahibi: Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
Hüseyni Düyek
Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
Prof. Saadettin Ökten (Edibî)
Bûselik, Düyek
Münâdîler Nidâ Eyler
Bestekârı: Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Bûselik Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Gülizâr, Düyek
Münâdîler Nidâ Eyler
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Gülizâr Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
?
Bestenigâr, Düyek
Mürşid Elinden Nûş-i Şarâb Et
Bestekârı: Lâtif Ağa
Nutuk sahibi: Lâtif Ağa
Bestenigâr Düyek
Lâtif Ağa
Lâtif Ağa
Acemaşîran, Düyek
Mürşide Hakk Diyen Kişi Mürşidi Hak Bilmek Gerek
Bestekârı: Seyyid Abdülkadir Töre
Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Acemaşîran Düyek
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Abdülkadir Töre
Evic, Düyek
Namaz Kılmak Dinin Özü
Bestekârı: İzzeddin Eskidemir
Nutuk sahibi: İzzeddin Eskidemir
Evic Düyek
İzzeddin Eskidemir
İzzeddin Eskidemir
Hüseyni, Düyek
Neden Şekvâ Bu Nefsinden Revâ Mı Bilmemek Kıymet?
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Hüseyni Düyek
Kenan Rıfaî Hz.
İzzeddin Hümâyi Bey
Ferahnâk, Düyek
Nefs u Şeytâna Uyup İşledik Bî-Hadd Günâh
Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi:
Ferahnâk Düyek ?
Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Evic, Düyek
Nefy Etmeye Ağyarı
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Evic Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
?
Uşşak, Düyek
Neyleyeyim Dünyâyı Bana Allah'ım Gerek
Bestekârı: Şeyh Sinan Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Uşşak Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Şeyh Sinan Efendi
Acemaşîran, Düyek
Neş'e Doldu Kâinât Huzur Buldu Tüm Mekân
Bestekârı: Erdinç Çelikkol
Nutuk sahibi: Lütfü Alacalar
Acemaşîran Düyek
Lütfü Alacalar
Erdinç Çelikkol
Dügâh, Düyek
Nideyim Sabredebilsem Dil u Cân Oda Yanar
Bestekârı: Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)
Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Dügâh Düyek
Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)
Uşşak, Düyek
Noldu Bu Gönlüm
Bestekârı: Neyzen Süleyman Ergüner
Nutuk sahibi: Hacı Bayrâm-ı Velî
Uşşak Düyek
Hacı Bayrâm-ı Velî
Neyzen Süleyman Ergüner
Nevâ, Düyek
Noldu Bu Gönlüm
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hacı Bayrâm-ı Velî
Nevâ Düyek
Hacı Bayrâm-ı Velî
?
Evc-ârâ, Düyek
Nâgehân Uğradım Derde Dermân Deyip
Bestekârı: Ahmet Hatipoğlu
Nutuk sahibi: Cahidi Sultan
Evc-ârâ Düyek
Cahidi Sultan
Ahmet Hatipoğlu
Bestenigâr, Düyek
Nây Gibi İnler Vücûdum Ne Dilermiş Anladım
Bestekârı: Santûrî Hoca Ethem Efendi
Nutuk sahibi:
Bestenigâr Düyek ?
Santûrî Hoca Ethem Efendi
Hicâz, Düyek
Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hicâz Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Neyzen Hakan Alvan
Beyâtî, Düyek
Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım
Bestekârı: Eray Mescioğlu
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Beyâtî Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Eray Mescioğlu
Nevâ, Düyek
Ol Hasan-ül Müctebâ Dürr-i Yektâ İnci'dir
Bestekârı: Gökhan Yücel
Nutuk sahibi: Hasan Sevil
Nevâ Düyek
Hasan Sevil
Gökhan Yücel
Hicâz, Düyek
Ol Kişinin Yoktur Yeri, İş Bu Cihân Hayrân Ona
Bestekârı: Hayati Günyeli
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hicâz Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hayati Günyeli
Acemaşîran, Düyek
Ol Sen De Sıddîk'a Bende
Bestekârı: Osman Kenarda
Nutuk sahibi: Osman Erdiren
Acemaşîran Düyek
Osman Erdiren
Osman Kenarda
Bestenigâr, Düyek
Pâdişâhâ Aşkını Hem-Hâne Kıl
Bestekârı: Hoca Fehmi Efendi
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Bestenigâr Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hoca Fehmi Efendi
Hüseyni, Düyek
Pîr Elinden Aşk Bâdesin İçmişiz
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hüseyni Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Dursun Çakmak
Hüseyni, Düyek
Rabbim Yâdı Ulu Yâddır Söyler Olsam
Bestekârı: Güldeniz Ekmen Ağiş
Nutuk sahibi: Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Hüseyni Düyek
Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Güldeniz Ekmen Ağiş
Ferahnâk, Düyek
Rahatü Ervâh Mü'min Hazret-i Kur'an Olur (Hafız Cem'iyeti Medhiyesi)
Bestekârı: Ahmet Esat Uğurlu (Manisalı)
Nutuk sahibi:
Ferahnâk Düyek ?
Ahmet Esat Uğurlu (Manisalı)
Acemaşîran, Düyek
Ravzana Çün Yüz Süren Bulur Aman
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Himmetzâde Abdullah Hz.
Acemaşîran Düyek
Himmetzâde Abdullah Hz.
?
Dügâh, Düyek
Resm-i Sûretten Mücerred Âlem-i Ma'nâ Benem
Bestekârı: Şeyh Hâlis Efendi
Nutuk sahibi: Şeyh Sırri Efendi
Dügâh Düyek
Şeyh Sırri Efendi
Şeyh Hâlis Efendi
Beyâtîaraban, Düyek
Resîdem ber leb-i deryâ-yı dîdem
Bestekârı:
Nutuk sahibi:
Beyâtîaraban Düyek ? ?
Hicâz, Düyek
Rûy-i Siyâhım İle Dergâhe
Bestekârı: Şeyh Muhtar Efendi
Nutuk sahibi: Şeyh Muhtar Efendi
Hicâz Düyek
Şeyh Muhtar Efendi
Şeyh Muhtar Efendi
Segâh, Düyek
Sakın Terki Edepten Kûyi Mahbûbi Hüda'dır Bu
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Urfalı Nabi Hz.
Segâh Düyek
Urfalı Nabi Hz.
Amir Ateş
Uzzâl, Düyek
Sana Ey Şâh-ı Rusül Uymayanın Bitmez İşi
Bestekârı: Eyyûbi Ali Rıza Bey
Nutuk sahibi: Şeyhülislam Bahâî Mehmed Efendi
Uzzâl Düyek
Şeyhülislam Bahâî Mehmed Efendi
Eyyûbi Ali Rıza Bey
Evic, Düyek
Sana Hasretti Kandil
Bestekârı: Dursun Çakmak
Nutuk sahibi: Hüseyin Öztürk
Evic Düyek
Hüseyin Öztürk
Dursun Çakmak
Hicazkâr, Düyek
Sanma Gayrı Râh Olur
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hicazkâr Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Hacı Hafız Zeki Altun
Acemaşîran, Düyek
Saye Saldı Ehl-i İman Üstüne
Bestekârı: Enes Ergür
Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî
Acemaşîran Düyek
İsmail Hakkı Bursavî
Enes Ergür
Bûselik, Düyek
Seher Vaktinde Bülbüller Coşup Allah'ı Zikreyler
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi: Nuri Baş
Bûselik Düyek
Nuri Baş
Hacı Hafız Zeki Altun
Bûselik, Düyek
Semâya Uzanmış Âlem Gönüllerden Gitmiş Elem
Bestekârı: Osman Kenarda
Nutuk sahibi: Mahmut Sami Kirazoğlu
Bûselik Düyek
Mahmut Sami Kirazoğlu
Osman Kenarda
Büzürg, Düyek
Sen Bil Ki Müsemmâsı Münezzehdir Hüdâ'nın
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Büzürg Düyek
Kenan Rıfaî Hz.
İzzeddin Hümâyi Bey
Acem, Düyek
Sen Ey Cihân-ı Muvahhid Ki Mâh-ı Gufrânı (Acem Bayram Niyâzı)
Bestekârı: Cinuçen Tanrıkorur
Nutuk sahibi: Mehmed Akif Ersoy
Acem Düyek
Mehmed Akif Ersoy
Cinuçen Tanrıkorur
Hüseyni, Düyek
Seni Kusursuz Yaratanı Sev
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Yılmaz Çiçek
Hüseyni Düyek
Yılmaz Çiçek
Amir Ateş
Hüseyni, Düyek
Seni Kusursuz Yaratanı Sev
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Yılmaz Çiçek
Hüseyni Düyek
Yılmaz Çiçek
Amir Ateş
Hicâz, Düyek
Senin Derdinle Ey Cânân Cihân Oldu Bana Zindân
Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hicâz Düyek
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
İsmail Hakkı Bey
Hicâz, Düyek
Senin Derdinle Ey Cânân Cihân Oldu Bana Zindân
Bestekârı: Şeyh Kanunî Şerif Dedeoğlu
Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hicâz Düyek
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Şeyh Kanunî Şerif Dedeoğlu
Bestenigâr, Düyek
Senin Her Bir Sözün Rûha Devâdır
Bestekârı: Dr. Turgut Tokaç
Nutuk sahibi: Ahmet Efe
Bestenigâr Düyek
Ahmet Efe
Dr. Turgut Tokaç
Acemaşîran, Düyek
Senin Hicrân-ı Aşkınla İlâhî Âşıkân Ağlar
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi:
Acemaşîran Düyek ?
Amir Ateş
Acem, Düyek
Sensin Ey Fahr-i Âlem Kâinâtın Rehberi
Bestekârı: Eyyûbi Ali Rıza Bey
Nutuk sahibi:
Acem Düyek ?
Eyyûbi Ali Rıza Bey
Yegâh, Düyek
Sensin Ey Sultan-ı Alem Milk-i Dine
Bestekârı: Hafız Tevfik Bey
Nutuk sahibi:
Yegâh Düyek ?
Hafız Tevfik Bey
Nikriz, Düyek
Sensin Hakk'ın Habibi
Bestekârı: Metin Alkanlı
Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Nikriz Düyek
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Metin Alkanlı
Bestenigâr, Düyek
Ser-â-Ser Açtı Ezhâr-ı Tecellî
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Sıdkı Baba
Bestenigâr Düyek
Sıdkı Baba
?
Segâh, Düyek
Server-i Ser Bülendimiz
Bestekârı: Ebu'l Hamis
Nutuk sahibi: Şeyh Sadi Efendi
Segâh Düyek
Şeyh Sadi Efendi
Ebu'l Hamis
Bûselik, Düyek
Sevdiğim Allah Birde Muhammedtir Gökte Yerde
Bestekârı: Hoca Râkım Efendi (Elkutlu)
Nutuk sahibi: Bıçakçızâde Hakkı Efendi
Bûselik Düyek
Bıçakçızâde Hakkı Efendi
Hoca Râkım Efendi (Elkutlu)
Müstear, Düyek
Sevelim Hazreti Mevlana'yı
Bestekârı: Sadeddin Heper
Nutuk sahibi: Abdülbaki Dede
Müstear Düyek
Abdülbaki Dede
Sadeddin Heper
Hicâz, Düyek
Sevelim Hazreti Mevlana'yı
Bestekârı: Eray Mescioğlu
Nutuk sahibi: Abdülbaki Dede
Hicâz Düyek
Abdülbaki Dede
Eray Mescioğlu
Acemaşîran, Düyek
Sultân-ı Kevneyn Kabrinden Kalkınca
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nutuk sahibi: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Acemaşîran Düyek
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Hüzzam, Düyek
Surûşan Raks Ederler Cümle Tehlil-i İlâhide
Bestekârı: Musullu Hafız Osman
Nutuk sahibi: Nûri
Hüzzam Düyek
Nûri
Musullu Hafız Osman
Sabâ, Düyek
Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi:
Sabâ Düyek ?
Zekai Dede Efendi
Acemaşîran, Düyek
Sözüm Sirâyet Etse Bu Nefs-i Nâ-Murâda
Bestekârı: Seyyid Abdülkadir Töre
Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Acemaşîran Düyek
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Seyyid Abdülkadir Töre
Hicâz, Düyek
Sırr-ı Tevhid İle Sırrım Âşinâlık Eyledi
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Nutuk sahibi: Şeyh İsmâil Cismî Efendi (Olanlar Tekkesi Şeyhi)
Hicâz Düyek
Şeyh İsmâil Cismî Efendi (Olanlar Tekkesi Şeyhi)
H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Acemaşîran, Düyek
Ta Dilverelden Sünbüle Sünbülîler Derler Bize
Bestekârı: Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi
Nutuk sahibi:
Acemaşîran Düyek ?
Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi
Evic, Düyek
Tavûs-i Kuds İdim Uçtum Yuvadan
Bestekârı: Hacı Hafız Mustafa Tüzün (Cihangir İmam Hatibi)
Nutuk sahibi: Hacı Hafız Mustafa Tüzün (Cihangir İmam Hatibi)
Evic Düyek
Hacı Hafız Mustafa Tüzün (Cihangir İmam Hatibi)
Hacı Hafız Mustafa Tüzün (Cihangir İmam Hatibi)
Evic, Düyek
Taşdı Rahmet Deryâsı
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Evic Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Evic, Düyek
Taşdı Rahmet Deryâsı
Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Evic Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
İsmail Hakkı Bey
Hicâz, Düyek
Taşdı Rahmet Deryâsı
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hicâz Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
?
Evic, Düyek
Tecelli Eyleyip Hüsnün Beni Gark Etti Envâra
Bestekârı: Tolga Bektaş
Nutuk sahibi: Bursalı Lamiî Çelebi
Evic Düyek
Bursalı Lamiî Çelebi
Tolga Bektaş
Şedaraban, Düyek
Tecelli-i Cemal İster Gönül
Bestekârı: Hacı Kamil Dürüst
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Şedaraban Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hacı Kamil Dürüst
Dügâh, Düyek
Tecelli-i Cemâl İster Gönül Eğlenmez Eğlenmez
Bestekârı: Cinuçen Tanrıkorur
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Dügâh Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Cinuçen Tanrıkorur
Hicâz-Uzzal, Düyek
Tecellî-i Cemâl İster Gönül Eğlenmez Eğlenmez
Bestekârı: Ahmet Hatipoğlu
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hicâz-Uzzal Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Ahmet Hatipoğlu
Beyâtî, Düyek
Tehammül Kalmadı Tende Feleğin Cevri Yetmez
Bestekârı: Mehmed Emin Çakıroğlu
Nutuk sahibi: Selâmi Bertuğ
Beyâtî Düyek
Selâmi Bertuğ
Mehmed Emin Çakıroğlu
Hüzzam, Düyek
Tennûr-i Dile Od Yakup
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hüzzam Düyek
Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
?
Rast, Düyek
Tevbe Edelim Zenbimize Tübtü İlâllah
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi: Şeyh Kamil Efendi
Rast Düyek
Şeyh Kamil Efendi
Zekai Dede Efendi
Acem, Düyek
Teyakkazû Teyakkazû Yâ Niyâm
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi: Hz. Bilal Habeşi (r.a)
Acem Düyek
Hz. Bilal Habeşi (r.a)
Zekai Dede Efendi
Hüseyni, Düyek
Hüseyni Düyek ? ?
Acemaşîran, Düyek
Tâ Dil Virelden Sünbule Sünbülîler Derler Bize
Bestekârı: Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi
Nutuk sahibi: Sünbülî Fahrî Efendi
Acemaşîran Düyek
Sünbülî Fahrî Efendi
Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi
Bestenigâr, Düyek
Tâ Ezelden Sen Benimle Ahd u Peymân Eyledin
Bestekârı: Hoca Fehmi Efendi
Nutuk sahibi: Şeyh Cemâlî Halvetî
Bestenigâr Düyek
Şeyh Cemâlî Halvetî
Hoca Fehmi Efendi
Rast, Düyek
Tövbe İlahisi - Hakka İsyan Eyleyen
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Rast Düyek
Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
?
Mahûr, Düyek
Tûbanın Dalları Canım Nurdan Zeberced
Bestekârı: Yusuf Bey
Nutuk sahibi:
Mahûr Düyek ?
Yusuf Bey
Rast, Düyek
Uyurken Seyrimde Kalktım Ağlayu
Bestekârı: Sami Savni Özer
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Rast Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Sami Savni Özer
Segâh, Düyek
Vakayî Şâh-ı Şehid-i Kerbelâ'yı Gûş Edip Ah Edip Yandı Gönül
Bestekârı: Mustafa Düzgünman
Nutuk sahibi: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Segâh Düyek
Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Mustafa Düzgünman
Acemaşîran, Düyek
Var Mıdır Âlemde Hiçbir Bir Nesne Bu Cândan Lezîz?
Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi:
Acemaşîran Düyek ?
Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Hüzzam, Düyek
Vaslın Bana Hayat Verir Firkatin Memât
Bestekârı: Musullu Hafız Osman
Nutuk sahibi: Fuzûli
Hüzzam Düyek
Fuzûli
Musullu Hafız Osman
Gülizâr, Düyek
Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan
Bestekârı: Ali Şirüganî Dede
Nutuk sahibi: Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Gülizâr Düyek
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Ali Şirüganî Dede
Hicâz, Düyek
Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan
Bestekârı: Halid Pekçetin
Nutuk sahibi: Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Hicâz Düyek
Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Halid Pekçetin
Hicazkâr, Düyek
Vechin İle Şerefyâb Et
Bestekârı: Metin Alkanlı
Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Hicazkâr Düyek
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Metin Alkanlı
Beyâtî, Düyek
Vâris-i Nebîdir Ol Nûr-u Muhammed Asfiyâ
Bestekârı: Yahya Soyyiğit
Nutuk sahibi: Hasan Fehmî Hazretleri
Beyâtî Düyek
Hasan Fehmî Hazretleri
Yahya Soyyiğit
Hüseyni, Düyek
Vücut Birdir Ayna İki
Bestekârı: Lütfi Filiz
Nutuk sahibi: Lütfi Filiz
Hüseyni Düyek
Lütfi Filiz
Lütfi Filiz
Hüzzam, Düyek
Ya Habibi Ya Tabibi Ya Raûfi Ya Rahimi
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Nutuk sahibi: Hassan Bin Sabit Hz.
Hüzzam Düyek
Hassan Bin Sabit Hz.
Neyzen Hakan Alvan
Uşşak, Düyek
Ya Rabbena Yardım Eyle Dü Alemde
Bestekârı: Kemal Gürses
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Uşşak Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Kemal Gürses
Segâh, Düyek
Ya Rabbi İnne Zünûbî
Bestekârı:
Nutuk sahibi:
Segâh Düyek ? ?
Hicâz, Düyek
Yak Sinemi Âteşlere Efgânıma Bakma
Bestekârı: Zeki Altun
Nutuk sahibi: Yaman Dede
Hicâz Düyek
Yaman Dede
Zeki Altun
Hüseyni, Düyek
Yandı Gönlüm Mustafâ'nın Aşkına
Bestekârı: Amir Ateş
Nutuk sahibi: Hafız Hüseyin ( Top) Dede
Hüseyni Düyek
Hafız Hüseyin ( Top) Dede
Amir Ateş
Dilkeşhaveran, Düyek
Yandıklarım Şâm u Seher
Bestekârı: Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Dilkeşhaveran Düyek
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Nâyî Şeyh Ali Rıza Efendi
Evic, Düyek
Yeter Dost Meclisinde Keşf-i Râz Et
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Evic Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
?
Muhayyer, Düyek
Yeter Oldum Fena Bağında Nalan
Bestekârı: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Muhayyer Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Yegâh, Düyek
Yine Dil Nâtını Söyler Muhammed
Bestekârı: Emin Ongan
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Yegâh Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Emin Ongan
Acemaşîran, Düyek
Yine Firkat Nârına Yandı Cihân
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Acemaşîran Düyek
Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
?
Bestenigâr, Düyek
Yine Firkat Nârına Yandı Cihân
Bestekârı: Seyyid Abdülkadir Töre
Nutuk sahibi:
Bestenigâr Düyek ?
Seyyid Abdülkadir Töre
Hicâz, Düyek
Yine Teşrîf Etti Şehr-i Ramazan
Bestekârı: Kemal Gürses
Nutuk sahibi:
Hicâz Düyek ?
Kemal Gürses
Karcığar, Düyek
Yine Yaz Ayları Geldi Hasretin Bağrımı Deldi
Bestekârı: Yeniköylü Hasan Efendi
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Karcığar Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Yeniköylü Hasan Efendi
Hüseyni, Düyek
Yine Yüzünü Gördüm Yine Yüreğim Yandı
Bestekârı: Güldeniz Ekmen Ağiş
Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Hüseyni Düyek
Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Güldeniz Ekmen Ağiş
Beyâtî, Düyek
Yine Şâ'bân Mâhı İrdi
Bestekârı:
Nutuk sahibi:
Beyâtî Düyek ? ?
Beyâtî, Düyek
Yine Şâban Mahı İrdi
Bestekârı:
Nutuk sahibi:
Beyâtî Düyek ? ?
Uşşak, Düyek
Yoldaşim Gel Allah Allah Diyelim
Bestekârı: Kenan Rıfaî Hz.
Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Uşşak Düyek
Kenan Rıfaî Hz.
Kenan Rıfaî Hz.
Hicâz, Düyek
Yâ Berku Şem'i Belliğ Selâmî
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Nutuk sahibi:
Hicâz Düyek ?
Hacı Hafız Zeki Altun
Nihavend, Düyek
Yâ Rabbi Aşkın Ver Bana
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Nihavend Düyek
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
?
Hüseyni, Düyek
Yâ Rabbi Şükür Doğdu Muhammed
Bestekârı:
Nutuk sahibi:
Hüseyni Düyek ? ?
Hicâz, Düyek
Yâ Resulallah Budur Vird-i Zebânım
Bestekârı: Barış Demir
Nutuk sahibi: Süleyman Nahîfi Hz.
Hicâz Düyek
Süleyman Nahîfi Hz.
Barış Demir
Nikriz, Düyek
Yâ Resulâllah Cemalin Yâ Habiballah Cemalin Keşefeddü
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Şeyh Sadi Efendi
Nikriz Düyek
Şeyh Sadi Efendi
?
Hicâz, Düyek
Yâ Resûlallah Budur Vird-i Zebânım Subh u Şâm
Bestekârı: Barış Demir
Nutuk sahibi: Süleyman Nahîfi Hz.
Hicâz Düyek
Süleyman Nahîfi Hz.
Barış Demir
Bestenigâr, Düyek
Yâ İlâhî Cümle Sensin Cümle Sen
Bestekârı: Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Bestenigâr Düyek
Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Hammamizâde İsmail Dede Efendi
Hisar-Bûselik, Düyek
Yâ İlâhî Sana Geldik Bizi Mahzûn Eyleme
Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Nutuk sahibi:
Hisar-Bûselik Düyek ?
Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Bestenigâr, Düyek
Yâr u Vâr Allahu Ekber Girdigâr Allahu Ekber
Bestekârı: Prof. Dr. Şahin Uçar
Nutuk sahibi: Prof.Dr. Şahin Uçar
Bestenigâr Düyek
Prof.Dr. Şahin Uçar
Prof. Dr. Şahin Uçar
Acemaşîran, Düyek
Yâr İle Etdiğin Ahdi Unutma
Bestekârı:
Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Acemaşîran Düyek
Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
?
Dügâh, Düyek
Yüreğime Dost Derdi Urdu Türlü Yâreler
Bestekârı: Zakirbaşı Raşid Efendi
Nutuk sahibi: Neccârzâde Şeyh Rıza Efendi
Dügâh Düyek
Neccârzâde Şeyh Rıza Efendi
Zakirbaşı Raşid Efendi
Hüseyni, Düyek
Yürü Zâhid Yürü Çıkma Yolundan
Bestekârı:
Nutuk sahibi:
Hüseyni Düyek ? ?
Hicâz, Düyek
Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed
Bestekârı: Aslan Hepgür
Nutuk sahibi: Seyyid Nesimi (k.s.)
Hicâz Düyek
Seyyid Nesimi (k.s.)
Aslan Hepgür
Şehnaz, Düyek
Zahid Bize Tan Eyleme
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Nutuk sahibi: Bezcizâde Muhyî Efendi
Şehnaz Düyek
Bezcizâde Muhyî Efendi
Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Yegâh, Düyek
Zahid Bize Tan Eyleme
Bestekârı: Hüsam Dede
Nutuk sahibi: Bezcizâde Muhyî Efendi
Yegâh Düyek
Bezcizâde Muhyî Efendi
Hüsam Dede