Uşşak İlâhi

Şâmü Seher Zikreylerem

Bestekârı: Şeyh Mes'ud Efendi

Güftekârı: Hz. Sâfi

Bu sayfada Şâmü Seher Zikreylerem güftesinin, Uşşak makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Şâm u seher zikreylerem
Allah direm Allah direm
Olsun fedâ cân u serim
Allah direm Allah direm

Feyyâze doğrudur özüm
Buhl eylemez iki gözüm
Yoktur benim başka sözüm
Allah direm Allah direm

Allah diyen İnsan olur
Her müşkili âsân olur
Şâyeste-i gufran olur
Allah direm Allah direm

Tevhîd ile buldum safâ
Cân tende iken Sâfiya
Esrâra ol sen âşina
Allah direm Allah direm

Ben bahr-i aşka dalmışam
Medhûş-u hayran olmuşam
Haktan nasîbim almışam
Allah direm Allah direm

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/06/allah-direm-allah-direm.html