Şâmü Seher Zikreylerem

Güftekârı: Hz. Sâfi

Bu sayfada Hz. Sâfi tarafından kaleme alınan Şâmü Seher Zikreylerem nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Şâm u seher zikreylerem
Allah direm Allah direm
Olsun fedâ cân u serim
Allah direm Allah direm

Feyyâze doğrudur özüm
Buhl eylemez iki gözüm
Yoktur benim başka sözüm
Allah direm Allah direm

Allah diyen İnsan olur
Her müşkili âsân olur
Şâyeste-i gufran olur
Allah direm Allah direm

Tevhîd ile buldum safâ
Cân tende iken Sâfiya
Esrâra ol sen âşina
Allah direm Allah direm

Ben bahr-i aşka dalmışam
Medhûş-u hayran olmuşam
Haktan nasîbim almışam
Allah direm Allah direm

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/06/allah-direm-allah-direm.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Şeyh Mes'ud Efendi 3