26 Rebî'ul-evvel 1435

27 Ocak 2014 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Uşşak
Tanbûr Taksimi, Tanbûri Enes Üstün
Uşşak - - -
2.
Uşşak - Evsat
Bu Can Teşine Visali Hazretine
Uşşak Evsat Ali Şirüganî Dede Recai Efendi
3.
Uşşak - Devr-i Hindî
Sivadan Kalbimi Pak Et Gönül Mir'at-ı Rahman'dır
Uşşak Devr-i Hindî Hacı Faik Bey Bayrami Şeyhi Himmet Efendi
4.
Uşşak - Düyek
Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
Uşşak Düyek ? Ömer Ruşeni Hz.
5.
Uşşak - Düyek
Arz-ı Tazim Eylemez Mi Alem-i İmkan Sana
Uşşak Düyek Enes Ergür Muallim Nâci Bey
6.
Uşşak - Düyek
Şâmü Seher Zikreylerem
Uşşak Düyek Şeyh Mes'ud Efendi Hz. Sâfi
7.
Uşşak - Sofyan
Selamlaşma Allahümme Salli Alel Mustafa
Uşşak Sofyan Ahmet Hatipoğlu ?
8.
Uşşak - Sofyan
Annelerimize Uşşak Niyaz'ımız
Uşşak Sofyan Neyzen Hakan Alvan Dr. Türkan Alvan
9.
Hüseyni - Sofyan
Hz. Rabia Hanımların Sultânıdır Rabiatül Âdeviye
Hüseyni Sofyan Neyzen Hakan Alvan Şeyh Kaygulu Halil Efendi
10.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Uşşak Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
11.
Uşşak - Sofyan
Durmaz Lisanım Der Allah Allah
Uşşak Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
12.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi
13.
Uşşak
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Uşşak - - -

Güncellemeler - Talepler