Aslan Hepgür

Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Ta Devr-i Adem'den Yüz Sürüp Geldim

Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Vardım Kırklar Yaylasına

Nutuk sahibi: Hatayî (şah İsmail)

Huzurunda Ahir Zaman Ümmetin Allah

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Sadr-ı Cemi' Mürselîn

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan

Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Acemaşîran beste sayfası ›

Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım

Nutuk sahibi: Ahmed Kuddûsi

Bir Mahşerdir Kopup Gelen

Nutuk sahibi: Mukaddes Çıtlak

Yandım Kül Oldum Düşeli Aşka

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed

Nutuk sahibi: Seyyid Nesimi (k.s.)
Acemaşîran beste sayfası ›

Aç Basiret Perdesin

Nutuk sahibi: Nâmî
Bestenigâr beste sayfası ›

Medhini Oku Yare Koymaya Seni Nare

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin

Nutuk sahibi: Şeref Hanım
Gerdâniye beste sayfası ›

Melce-i Penah Taşmıştı Günah

Nutuk sahibi: Bezcizâde Muhyî Efendi
Acemaşîran beste sayfası ›

Aşkınla Aşık Yansın Yâ Rabbî

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Acemaşîran beste sayfası ›

Bir İsmi Mustafa Bir İsmi Ahmed

Nutuk sahibi: Derviş Musa Dede
Acemaşîran beste sayfası ›

Korktum Kıyamet Gününden Muhammed Unutma Bizi

Nutuk sahibi: Yunus Emre
Acemaşîran beste sayfası ›

Sen Cânından Geçmedin Cânân Arzû Kılarsın

Nutuk sahibi: Derviş Yunus
Acemaşîran beste sayfası ›

Hakk'a Aşık Olanlar Zikrullahtan Kaçar Mı

Nutuk sahibi: Hz. Üftâde
Acemaşîran beste sayfası ›

Cerrâhî Benim Özüm Kâbe'ye Dönük Yüzüm

Nutuk sahibi: Aslan Hepgür

Ey Benim Devletli Sultanım

Nutuk sahibi: Müctebâ Ramazanoğlu

Acep Hayran Oldum Aşka Uyalıdan

Nutuk sahibi: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

Cerrâhî Benim Özüm

Nutuk sahibi: Aslan Hepgür

Tahkîk Eder Tasdîkini

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Ey Âşık-ı Sâdıklar Gel Hû Diyelim Yâ Hû

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Gerdâniye beste sayfası ›

Melce'-i Penâh Taşmıştı Günah

Nutuk sahibi: Bezcizâde Muhyî Efendi

Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Can Ellerinden Gelmişem

Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

Çün Yaratdın Bu Cihânı Ol Habîb'in Aşkına

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Sen Cânından Geçmeden Cânân Arzû Kılarsın

Nutuk sahibi: Derviş Yunus

Bizlere Nasîb Etti Şükür Elhamdülillah

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Aşıkların Eğlencesi İsm-i Zatın Ya Rabbena

Nutuk sahibi: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

Güncellemeler - Talepler