Hüseyni İlâhi

Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa

Bestekârı: Aslan Hepgür

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa güftesinin, Hüseyni makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Âşıkım cemâline Yâ Muhammed Mustafa
Tâlibim kemâline Yâ Muhammed Mustafa

Sensin kurreti'l ayni sensin tâc-i asfiyâ
Nur-i Hakk-ı pür-ziyâ Yâ Muhammed Mustafa

Ey nebîler serveri ins ü cin peygamberi
Kâinâtın mefhari Yâ Muhammed Mustafa

Mah cemâlin Hak nûru kalb misbâhı sürûru
Hakkın mirâtı nûru Yâ Muhammed Mustafa

Hakkın arş-ı Rahmânı enbiyâlar sultânı
Hakkın bize ihsânı Yâ Muhammed Mustafa

Aşkî kemter ümmetin beklemekte himmetin
Görmektedir devletin Yâ Muhammed Mustafa