Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Âşıkım cemâline Yâ Muhammed Mustafa
Tâlibim kemâline Yâ Muhammed Mustafa

Sensin kurreti'l ayni sensin tâc-i asfiyâ
Nur-i Hakk-ı pür-ziyâ Yâ Muhammed Mustafa

Ey nebîler serveri ins ü cin peygamberi
Kâinâtın mefhari Yâ Muhammed Mustafa

Mah cemâlin Hak nûru kalb misbâhı sürûru
Hakkın mirâtı nûru Yâ Muhammed Mustafa

Hakkın arş-ı Rahmânı enbiyâlar sultânı
Hakkın bize ihsânı Yâ Muhammed Mustafa

Aşkî kemter ümmetin beklemekte himmetin
Görmektedir devletin Yâ Muhammed Mustafa

MuzafferOzak.com - http://www.muzafferozak.com/Nutuklar/asikim-cemaline.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Aslan Hepgür 11