Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Âşıkım cemâline Yâ Muhammed Mustafa
Tâlibim kemâline Yâ Muhammed Mustafa

Sensin kurreti'l ayni sensin tâc-i asfiyâ
Nur-i Hakk-ı pür-ziyâ Yâ Muhammed Mustafa

Ey nebîler serveri ins ü cin peygamberi
Kâinâtın mefhari Yâ Muhammed Mustafa

Mah cemâlin Hak nûru kalb misbâhı sürûru
Hakkın mirâtı nûru Yâ Muhammed Mustafa

Hakkın arş-ı Rahmânı enbiyâlar sultânı
Hakkın bize ihsânı Yâ Muhammed Mustafa

Aşkî kemter ümmetin beklemekte himmetin
Görmektedir devletin Yâ Muhammed Mustafa

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Aslan Hepgür 8