2 Rebî'ul-evvel 1431

15 Şubat 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
2.
Nühüft - Düyek
Ey Hakka Talib Olan Tevhide Gel
Nühüft Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
3.
Hüseyni - Düyek
Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa
Hüseyni Düyek Aslan Hepgür Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
4.
Hüseyni - Sofyan
Affet İsyanım Benim
Hüseyni Sofyan Ahmed Şevkî El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
5.
Beyâtî - Sofyan
Dertliler Dermanı Aşıklar Burhan Veliler Sultanı Nureddin Cerrahi
Beyâtî Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
6.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
7.
Rast - Sofyan
Bu Şeb Hurşîd-i Evreng-i Risâlet Geldi Dünyâye
Rast Sofyan Draman Zakiri Şeyh Ahmed Abdürrahman Ref
8.
Bestenigâr
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Bestenigâr - - -
9.
Bestenigâr - Sofyan
Tâlib-i Feyz-i Hûdayız Halvetî Cerrahiyiz
Bestenigâr Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
10.
Evic - Nim Sofyan
Bi Sultan Er-rifai Ya Seyyid Ahmed
Evic Nim Sofyan ? Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi
11.
Evic - Sofyan
Cânım Kurban Olsun Senin Yoluna
Evic Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Ferahnâk - Sofyan
Laleler Güller Fulya Sünbüller
Ferahnâk Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
13.
Hicâz
Kanun Taksimi, Kanuni Talha Efendi
Hicâz - - -
14.
Hicâz - Sofyan
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
15.
Hicâz - Sofyan
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Hicâz Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
16.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güncellemeler - Talepler