Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)

Şedaraban beste sayfası ›

Gelmişem Vahdet Elinden Aşk İle Divane Ben

Nutuk sahibi: Sinan Ümmi Hz.
Muhayyer Sünbüle beste sayfası ›

Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Muhayyer Kürdi beste sayfası ›

Allah Diyelim Daim Allah Görelim N'eyler

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Gel Gülşeni Tevhide

Nutuk sahibi: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri

Dil Beytini Pak İden Dervişi Anka İden

Nutuk sahibi: Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
Acemaşîran beste sayfası ›

İrfan Meclisine Erişebilsen

Nutuk sahibi: Şeyh Atıf Efendi

Ey Aşık-ı Dildâde

Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Durman Yanalım Ateş-i Aşka

Nutuk sahibi: Ahmed Hayâli-i Gülşeni

Ey Hakka Talib Olan Tevhide Gel

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Şehidlerin Serçeşmesi Enbiya'nın Bağrı Başı

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Bestenigâr beste sayfası ›

Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Acemaşîran beste sayfası ›

İlahi Neylesün Nitsün

Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Ey Padişah-ı Lem Yezel

Nutuk sahibi: İbrahim Tennuri

Ateş Ne Zened Der Dil-i Mâ İllâ Hû

Nutuk sahibi: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Muhayyer Kürdi beste sayfası ›

Hak Şerleri Hayreyler

Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

Ehl-i Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher

Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Dilkeşhaveran beste sayfası ›

Gelin Meydane Girin Devrane

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Bestenigâr beste sayfası ›

Durman Yanalım Ateş-i Aşka

Nutuk sahibi: Ahmed Hayâli-i Gülşeni

Zahid Bize Tan Eyleme

Nutuk sahibi: Bezcizâde Muhyî Efendi

Acep Hayran Oldum Aşka Uyalıdan

Nutuk sahibi: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

Menba-i İlm-i Hüdâ'sın Ya Muhammed Mustafa

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî
Acemaşîran beste sayfası ›

İbtidâdan Yol Sorarsan Sofu

Nutuk sahibi: Şah Hatayî
Acemaşîran beste sayfası ›

Sultân-ı Kevneyn Kabrinden Kalkınca

Nutuk sahibi: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Hüseynî-Bûselik beste sayfası ›

Hatem-i Zümre-i Pîrân'a Geldim

Nutuk sahibi: Hacı Nedim Bey

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı