Suzîdil İlâhi

Ateş Ne Zened Der Dil-i Mâ İllâ Hû

Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)

Güftekârı: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Âteş ne zened der dil-i mâ illâ Hû
Kûteh ne küned menzil-i mâ illâ Hû
Ger âlemiyân cümle tabîbân bâşed
Halli ne küned müşkil-i mâ illâ Hû

Benim gönlüme hiç kimse ateş koyamaz ancak O
Hiç kimse benim yolumu kısaltamaz ancak O
Dünya halkının hepsi de tabîb olsalar bile
Benim müşkülümü halledemezler ancak O

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/03/ancak-o.html