Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

İlâhî n'eylesün n'itsün
Gönül sensiz karâr etmez
Eğer gelsün eğer gitsün
Gönül sensiz karâr etmez

Cihân bâğında bir saat
Ne mümkündür ola rahat
Olursa ravza-i cennet
Gönül sensiz karâr etmez

N'ider ol bâğ u bostânı
N'ider ol hûr u gılmânı
Firâkınla yanar cânı
Gönül sensiz karâr etmez

Çü sensin Fahrî'nin yârı
Sevindir garîb nâ-çârı
Pîrim Nureddin Cerrâhî
Gönül sensiz karâr etmez

MuzafferOzak.com - https://www.muzafferozak.com/fahreddin-efendi-eserler.html

Güncellemeler - Talepler