İlahi Neylesün Nitsün

Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

İlâhî n'eylesün n'itsün
Gönül sensiz karâr etmez
Eğer gelsün eğer gitsün
Gönül sensiz karâr etmez

Cihân bâğında bir saat
Ne mümkündür ola rahat
Olursa ravza-i cennet
Gönül sensiz karâr etmez

N'ider ol bâğ u bostânı
N'ider ol hûr u gılmânı
Firâkınla yanar cânı
Gönül sensiz karâr etmez

Çü sensin Fahrî'nin yârı
Sevindir garîb nâ-çârı
Pîrim Nureddin Cerrâhî
Gönül sensiz karâr etmez

MuzafferOzak.com - https://www.muzafferozak.com/fahreddin-efendi-eserler.html

Güncellemeler - Talepler