İlahi Neylesün Nitsün

Güftekârı: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Bu sayfada İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. tarafından kaleme alınan İlahi Neylesün Nitsün nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

İlâhî n'eylesün n'itsün
Gönül sensiz karâr etmez
Eğer gelsün eğer gitsün
Gönül sensiz karâr etmez

Cihân bâğında bir saat
Ne mümkündür ola rahat
Olursa ravza-i cennet
Gönül sensiz karâr etmez

N'ider ol bâğ u bostânı
N'ider ol hûr u gılmânı
Firâkınla yanar cânı
Gönül sensiz karâr etmez

Çü sensin Fahrî'nin yârı
Sevindir garîb nâ-çârı
Pîrim Nureddin Cerrâhî
Gönül sensiz karâr etmez

MuzafferOzak.com - https://www.muzafferozak.com/fahreddin-efendi-eserler.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acemaşîran Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 3