29 Zilka'de 1430

16 Kasım 2009 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Acemkürdî
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Acemkürdî - - -
2.
Şedaraban - Nimevsat
Gelmişem Vahdet Elinden Aşk İle Divane Ben
Şedaraban Nimevsat Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Sinan Ümmi Hz.
3.
Neveser
Kanun Taksimi, Kanuni Talha Efendi
Neveser - - -
4.
Neveser - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Neveser Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
5.
Nühüft
Keman Taksimi, Kemani Aydın Efendi
Nühüft - - -
6.
Nühüft - Düyek
Ey Hakka Talib Olan Tevhide Gel
Nühüft Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Suzîdil
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Suzîdil - - -
8.
Suzîdil - Düyek
Ey Padişah-ı Lem Yezel
Suzîdil Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Tennuri
9.
Suzîdil - Düyek
Ateş Ne Zened Der Dil-i Mâ İllâ Hû
Suzîdil Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
10.
Segâh
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Segâh - - -
11.
Segâh - Düyek
Dil Beytini Pak İden Dervişi Anka İden
Segâh Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
12.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
13.
Muhayyer Sünbüle
Keman Taksimi, Kemani Aydın Efendi
Muhayyer Sünbüle - - -
14.
Muhayyer Sünbüle - Evsat
Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir
Muhayyer Sünbüle Evsat Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
15.
Muhayyer Kürdi - Sofyan
Allah Diyelim Daim Allah Görelim N'eyler
Muhayyer Kürdi Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
16.
Muhayyer Kürdi - Sofyan
Hak Şerleri Hayreyler
Muhayyer Kürdi Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
17.
Şehnaz
Kanun Taksimi, Kanuni Talha Efendi
Şehnaz - - -
18.
Şehnaz - Düyek
Zahid Bize Tan Eyleme
Şehnaz Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Bezcizâde Muhyî Efendi
19.
Şehnaz - Düyek
Acep Hayran Oldum Aşka Uyalıdan
Şehnaz Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
20.
Beyâtî
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Beyâtî - - -
21.
Beyâtî - Düyek
Ehl-i Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher
Beyâtî Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
22.
Acemaşîran - Düyek
İlahi Neylesün Nitsün
Acemaşîran Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
23.
Acemaşîran - Sofyan
İrfan Meclisine Erişebilsen
Acemaşîran Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Atıf Efendi
24.
Acemaşîran
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Acemaşîran - - -

Güncellemeler - Talepler