29 Zilka'de 1430

16 Kasım 2009 Meşki

16 Kasım 2009 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Makamı Usûlü Bestekârı Güftekârı
1.
Acemkürdî
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Acemkürdî - ? ?
2.
Şedaraban - Nimevsat
Gelmişem Vahdet Elinden Aşk İle Divane Ben
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Sinan Ümmi Hz.
Şedaraban Nimevsat Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Sinan Ümmi Hz.
3.
Neveser
Kanun Taksimi, Kanuni Talha Efendi
Neveser - ? ?
4.
Neveser - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Neveser Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
5.
Nühüft
Keman Taksimi, Kemani Aydın Efendi
Nühüft - ? ?
6.
Nühüft - Düyek
Ey Hakka Talib Olan Tevhide Gel
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Nühüft Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Suzîdil
Ney Taksimi, Neyzen M. Hakan Alvan
Suzîdil - ? ?
8.
Suzîdil - Düyek
Ey Padişah-ı Lem Yezel
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: İbrahim Tennuri
Suzîdil Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Tennuri
9.
Suzîdil - Düyek
Ateş Ne Zened Der Dil-i Mâ İllâ Hû
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Suzîdil Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
10.
Segâh
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Segâh - ? ?
11.
Segâh - Düyek
Dil Beytini Pak İden Dervişi Anka İden
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
Segâh Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
12.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
13.
Muhayyer Sünbüle
Keman Taksimi, Kemani Aydın Efendi
Muhayyer Sünbüle - ? ?
14.
Muhayyer Sünbüle - Evsat
Kutbı Alem Gavsı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Muhayyer Sünbüle Evsat Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
15.
Muhayyerkürdi - Sofyan
Allah Diyelim Daim Allah Görelim N'eyler
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Yunus Emre
Muhayyerkürdi Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Yunus Emre
16.
Muhayyerkürdi - Sofyan
Hak Şerleri Hayreyler
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Muhayyerkürdi Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
17.
Şehnaz
Kanun Taksimi, Kanuni Talha Efendi
Şehnaz - ? ?
18.
Şehnaz - Düyek
Zahid Bize Tan Eyleme
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Bezcizâde Muhyî Efendi
Şehnaz Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Bezcizâde Muhyî Efendi
19.
Şehnaz - Düyek
Acep Hayran Oldum Aşka Uyalıdan
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
Şehnaz Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
20.
Beyâtî
Ney Taksimi, Neyzen M. Hakan Alvan
Beyâtî - ? ?
21.
Beyâtî - Düyek
Ehl-i Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Beyâtî Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
22.
Acemaşîran - Düyek
İlahi Neylesün Nitsün
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
Acemaşîran Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
23.
Acemaşîran - Sofyan
İrfan Meclisine Erişebilsen
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Şeyh Atıf Efendi
Acemaşîran Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Atıf Efendi
24.
Acemaşîran
Ney Taksimi, Neyzen M. Hakan Alvan
Acemaşîran - ? ?