Acemaşîran İlâhi

İlahi Neylesün Nitsün

Güftekârı: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)

PAYLAŞ:Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 4 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

İlâhî n'eylesün n'itsün
Gönül sensiz karâr etmez
Eğer gelsün eğer gitsün
Gönül sensiz karâr etmez

Cihân bâğında bir saat
Ne mümkündür ola rahat
Olursa ravza-i cennet
Gönül sensiz karâr etmez

N'ider ol bâğ u bostânı
N'ider ol hûr u gılmânı
Firâkınla yanar cânı
Gönül sensiz karâr etmez

Çü sensin Fahrî'nin yârı
Sevindir garîb nâ-çârı
Pîrim Nureddin Cerrâhî
Gönül sensiz karâr etmez

MuzafferOzak.com - https://www.muzafferozak.com/fahreddin-efendi-eserler.html