17 Safer 1431

1 Şubat 2010 Meşki

1 Şubat 2010 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

1.
Acemaşîran
Kanun Taksimi, Kanuni Mustafa Efendi
2.
Acemaşîran - Devr-i Hindî
Yâ Resûlallah Acep Kimdir Bize Senden Yakîn
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Güftekârı: Ali Ulvi Kurucu
3.
Acemaşîran - Devr-i Hindî
Zikrimiz Esrâr-ı Hakdır, Cânımız Hayrân-ı Hû
Bestekârı: ?
Güftekârı: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
4.
Acemaşîran - Düyek
Ta Dilverelden Sünbüle Sünbülîler Derler Bize
Bestekârı: Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi
Güftekârı: ?
5.
Acemaşîran - Sofyan
A Sultanım Sen Variken Ya Ben Kime Yalvarayım
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Güftekârı: Hz. Yunus (k.s)
6.
Acemaşîran - Sofyan
Kerim Allah Rahîm Allah
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Güftekârı: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
7.
Acemaşîran - Düyek
Hazreti Hakk'ın Habibi Sevgili Bir Tanesi
Bestekârı: ?
Güftekârı: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
8.
Acemaşîran - Düyek
İlahi Neylesün Nitsün
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
9.
Acemaşîran - Düyek
Yâr İle Etdiğin Ahdi Unutma
Bestekârı: ?
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
10.
Acemaşîran - Düyek
Bişnevez Ney Çün Hikayet Mi Küned
Bestekârı: Dede Efendi
Güftekârı: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
11.
Acemaşîran - Düyek
Ravzana Çün Yüz Süren Bulur Aman
Bestekârı: ?
Güftekârı: Himmetzâde Abdullah Hz.
12.
Acemaşîran - Sofyan
Ben Ben İsem Canda Değil
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.
13.
Acemaşîran - Nim Sofyan
Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım
Bestekârı: Aslan Hepgür
Güftekârı: Ahmed Kuddûsi
14.
Acemaşîran - Sofyan
Neyleyeyim Dünyâyı Bana Allah'ım Gerek
Bestekârı: ?
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
15.
Acemaşîran - Sofyan
İrfan Meclisine Erişebilsen
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Şeyh Atıf Efendi
16.
Acemaşîran
Ney Taksimi, Neyzen M. Hakan Alvan