17 Safer 1431

1 Şubat 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Acemaşîran
Kanun Taksimi, Kanuni Mustafa Efendi
Acemaşîran - - -
2.
Acemaşîran - Devr-i Hindî
Yâ Resûlallah Acep Kimdir Bize Senden Yakîn
Acemaşîran Devr-i Hindî Hacı Hafız Zeki Altun Ali Ulvi Kurucu
3.
Acemaşîran - Devr-i Hindî
Zikrimiz Esrâr-ı Hakdır, Cânımız Hayrân-ı Hû
Acemaşîran Devr-i Hindî ? Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
4.
Acemaşîran - Düyek
Ta Dilverelden Sünbüle Sünbülîler Derler Bize
Acemaşîran Düyek Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi ?
5.
Acemaşîran - Sofyan
A Sultanım Sen Variken Ya Ben Kime Yalvarayım
Acemaşîran Sofyan Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Acemaşîran - Sofyan
Kerim Allah Rahîm Allah
Acemaşîran Sofyan Zekai Dede Efendi İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
7.
Acemaşîran - Düyek
Hazreti Hakk'ın Habibi Sevgili Bir Tanesi
Acemaşîran Düyek ? Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
8.
Acemaşîran - Düyek
İlahi Neylesün Nitsün
Acemaşîran Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
9.
Acemaşîran - Düyek
Yâr İle Etdiğin Ahdi Unutma
Acemaşîran Düyek ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
10.
Acemaşîran - Düyek
Bişnevez Ney Çün Hikayet Mi Küned
Acemaşîran Düyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
11.
Acemaşîran - Düyek
Ravzana Çün Yüz Süren Bulur Aman
Acemaşîran Düyek ? Himmetzâde Abdullah Hz.
12.
Acemaşîran - Sofyan
Ben Ben İsem Canda Değil
Acemaşîran Sofyan İzzeddin Hümâyi Bey Kenan Rıfaî Hz.
13.
Acemaşîran - Nim Sofyan
Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım
Acemaşîran Nim Sofyan Aslan Hepgür Ahmed Kuddûsi
14.
Acemaşîran - Sofyan
Neyleyeyim Dünyâyı Bana Allah'ım Gerek
Acemaşîran Sofyan ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
15.
Acemaşîran - Sofyan
İrfan Meclisine Erişebilsen
Acemaşîran Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Atıf Efendi
16.
Acemaşîran
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Acemaşîran - - -

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı