Hammamizâde İsmail Dede Efendi

Düşeli Bu Aşkın Canım Eline

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Olmayıcak Senden Atâ

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Acemaşîran beste sayfası ›

Bişnevez Ney Çün Hikayet Mi Küned

Nutuk sahibi: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi

Yürük Değirmenler Gibi Dönerler

Nutuk sahibi: Derviş Yunus

Kerim Allah Rahîm Allah

Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Sûzinâk beste sayfası ›

Ben Bilmez İdim Gizli Ayân Hep Sen İmişsin

Nutuk sahibi: Molla Câmi Hz.

Yandım Yakuldım Ben Ateş-i Aşka

Nutuk sahibi: Şeyh Süleyman Efendi (Kadiri)

Evvel Tevhidi Zikret

Nutuk sahibi: Şeyh Muslihuddin Mustafa İbnülvefâ
Bestenigâr beste sayfası ›

Yâ İlâhî Cümle Sensin Cümle Sen

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Bestenigâr beste sayfası ›

Yâ İlâhî Cümle Sensin Cümle Sen

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Gel Ey Sâlik Diyem Bir Söz Ki Haktır

Nutuk sahibi: Hz Pir Yusuf Sünbül Sinan Ks

Ey Maksâd-ı Âşikîn Olan Mevlânâ

Nutuk sahibi: Hammamizâde İsmail Dede Efendi

Eyâ Âlemlerin Şâhı

Nutuk sahibi: Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi

Şehidlerin Serçeşmesi Enbiya'nın Bağrı Başı

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Nûr-i Fahr-i Âleme Bir Zerre Olmaz Âfitâb

Nutuk sahibi: Çıkrıkçı Şeyh Mustafa Efendi el-Nakşibendî

Güncellemeler - Talepler