Muhayyer İlâhi

Düşeli Bu Aşkın Canım Eline

Bestekârı: Dede Efendi

Güftekârı: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Düşeli bu aşkın cânım iline
Beni bırkadı bu halkın diline

Gözlerimden yaş ile kan akıtır
İllâ yaşım dilemezem siline

Zîrâ aktıkça gözümden kanlı yaş
Hoş tesellîler gelir ben kuluna

Hoş yaraşır âşıka gözü yaşı
Kim ki âşıksa gözünden biline

Ben bu aşkdan bir nefes ayrılmazam
Ger yüreğim şerha şerha diline

Aşk ile ben bir demimi vermezem
Aşksızın olan ömrün bin yılına

İsmi resmi Eşrefoğlu Rûmî'nin
Kül olup savruldu aşkın yeline

Kalmadı nâmı nişânı zerrece
Garka varup gitdi aşkın seline

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2014/12/duseli-bu-askn-canm-iline.html