Hicâz İlâhi

Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna

Bestekârı: Hammamizâde İsmail Dede Efendi

Güftekârı: Yunus (k.s.)

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gelin gidelim Allah yoluna
Feryâd edelim Allah yoluna

Bir yılı bir gün gelecek ol gün
Süre gel yüzün Allah yoluna

Derdine düşme yolundan şaşma
Hiç şerîk koşma Allah yoluna

Yûnus’un sözü kül olmuş özü
Kan ağlar gözü Allah yoluna

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/07/gelin-gidelim-allah-yoluna.html